Overlijdensrisicoverzekering voor een hypotheek

Als je een hypotheek afsluit, heb je vaak een overlijdensrisicoverzekering nodig. Deze verzekering keert éénmalig een vooraf bepaald geldbedrag uit als je tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Dit geeft de hypotheekverstrekker de zekerheid dat jouw nabestaanden ook na je overlijden de hypotheek kunnen aflossen.

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Dat is afhankelijk van de hypotheek die je neemt. Een overlijdensrisicoverzekering is meestal verplicht wanneer het hypotheekbedrag hoger is dan 80% van de marktwaarde van de woning.

Soms ben je niet verplicht om een overlijdensrisicoverzekering voor een hypotheek af te sluiten. Maar dan is het wel verstandig om toch een overlijdensrisicoverzekering te nemen. Want dan weet je zeker dat je nabestaanden goed financieel verzorgd achterblijven. 

Verzekerd bedrag

Het bedrag dat je verzekert is afhankelijk van de eisen van de hypotheekverstrekker en jouw persoonlijke financiële situatie. Reken uit hoeveel geld je nabestaanden nodig hebben om goed rond te komen. Die rekensom bepaalt de hoogte van het verzekerd bedrag.

Dan weet je zeker dat jouw partner de vaste lasten kan betalen. Zeker als jullie kinderen hebben is het belangrijk om te zorgen dat je partner over genoeg financiën beschikt. Denk bijvoorbeeld ook aan de kosten voor kinderopvang en studie.

Looptijd overlijdensrisicoverzekering

Je sluit de overlijdensrisicoverzekering altijd af voor een bepaalde periode. Meestal is deze gelijk aan de looptijd van de hypotheek. Als je voor het einde van deze periode overlijdt dan keert de verzekeraar éénmalig een geldbedrag uit.

Begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering

De begunstigde krijgt het geld dat de verzekering uitkeert. Vaak is de hypotheekverstrekker de begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering. In dat geval is de verzekering verpand. Als je daarvoor kiest dan keert de verzekering dus uit aan de bank. Daarmee wordt de hypotheek dan (gedeeltelijk) afgelost. De hypotheeklasten worden zo lager of vallen helemaal weg. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het bedrag aan je partner of andere nabestaanden te laten uitkeren.

Verschillende vormen

De overlijdensrisicoverzekering kent grofweg drie verschillende vormen. Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag tijdens de looptijd gelijk. Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag tijdens de looptijd gelijkmatig naar € 0 op de einddatum. Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering combineer je meestal met een hypotheek. De verzekering volgt dan het aflossingsschema van de hypotheek waardoor u deze bij overlijden kunt aflossen.