Varianten van de overlijdensrisicoverzekering

Het DELA LeefdoorPlan, de overlijdensrisicoverzekering van DELA, kent drie varianten. Een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvend kapitaal, met een lineair dalend kapitaal en een variant met een annuïtair dalend kapitaal.

Variant 1: Gelijkblijvend

Gelijkblijvend
  • Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
  • Premiebetaling over gehele looptijd

Variant 2: Lineair dalend

Lineair dalend
  • Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
  • Laatste 5 jaar geen premiebetaling

Variant 3: Annuïtair dalend

Annutair dalend
  • Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker
  • Laatste 5 jaar geen premiebetaling

Chat met onze medewerkers