Welke looptijd kan ik kiezen?

De minimale looptijd is 10 jaar en de verzekering duurt maximaal totdat je 75 jaar bent. Je bepaalt de looptijd helemaal zelf. Deze is afhankelijk van het doel waarvoor je de verzekering wilt gebruiken.

Gebruik je bijvoorbeeld de overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypotheek? Dan wordt meestal dezelfde looptijd aangehouden als de hypotheek. Wil je de verzekering gebruiken als financiële bescherming voor opgroeiende kinderen? Dan kun je kiezen voor een looptijd tot het einde van de studie van het kind of bijvoorbeeld totdat ze zelfstandig gaan wonen.

Hoeveel wil je verzekeren?

Je kiest voor een geldbedrag tussen € 10.000 en € 1.000.000. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van wat bij jouw situatie past.

DELA kent drie varianten van de overlijdensrisicoverzekering

  • Een gelijkblijvend kapitaal: tijdens de looptijd van de verzekering blijft het verzekerd bedrag hetzelfde. Bij een gelijkblijvend kapitaal betaal je steeds dezelfde premie tijdens de hele looptijd. Is de looptijd bijvoorbeeld 30 jaar? Dan betaal je dus ook 30 jaar premie.
  • Een lineair dalend kapitaal: maandelijks daalt het verzekerd bedrag met hetzelfde bedrag tot € 0 aan het einde van de looptijd van de verzekering.
  • Een annuïtair dalend kapitaal: maandelijks daalt het verzekerd bedrag met een steeds groter bedrag tot € 0 aan het einde van de looptijd van de verzekering.

Bij een lineair of annuïtair dalend kapitaal betaal je 5 jaar korter premie dan de looptijd. Duurt de verzekering bijvoorbeeld 30 jaar, dan betaal je 25 jaar premie. Je betaalt steeds dezelfde premie tijdens de premiebetaalduur.