• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Kenmerken DELA LeefdoorPlan

We hebben kenmerken van de overlijdensrisicoverzekering voor u op een rijtje gezet.

Chat met onze medewerkers

terug

Wat is het DELA LeefdoorPlan? 

Het DELA LeefdoorPlan is de overlijdensrisicoverzekering van DELA.Met het DELA LeefdoorPlan verzekert u een bedrag dat wij eenmalig uitkeren als u binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Overlijdt u vóór de einddatum van uw verzekering, dan keert DELA het afgesproken bedrag uit. Hierdoor is uw gezin financieel beschermd tegen het wegvallen van een inkomen bij overlijden.

Voor wie? Een overlijdensrisicoverzekering kan nodig zijn als u, uw partner, uw kinderen of andere nabestaanden financieel in de problemen komen als u of uw partner overlijdt. Uw partner kan dan bijvoorbeeld de hypotheek niet meer betalen. U kunt het DELA LeefdoorPlan afsluiten vanaf 16 tot 65 jaar.
Hoeveel kunt u verzekeren? U kunt een bedrag verzekeren van minimaal € 10.000 en maximaal € 999.999.
Voorwaarden  Algemene Voorwaarden DELA LeefdoorPlan (pdf)

Mag DELA de premie en/of voorwaarden wijzigen?

DELA mag de voorwaarden veranderen. Klik hier voor meer informatie.

Brochure

Brochure DELA LeefdoorPlan (pdf)
De verzekering samengevat 
 • U sluit de verzekering af voor een vaste looptijd. Deze kunt u zelf kiezen bij het afsluiten van de verzekering.
 • Tijdens deze periode betaalt u steeds hetzelfde bedrag aan premie. U kunt de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betalen.
 • U bepaalt zelf welk bedrag u wilt verzekeren.
 • Is er tijdens de looptijd een overlijden? Dan wordt het afgesproken bedrag éénmalig uitgekeerd.
 • Is er geen overlijden tijdens de looptijd? Dan keert DELA niets uit en vervalt de verzekering op de einddatum. Er wordt geen bedrag opgebouwd gedurende de looptijd zoals bij een uitvaartverzekering.
Soort kapitaal Gelijkblijvend

Gedurende de looptijd van de verzekering is de hoogte van de uitkering altijd hetzelfde. De premie blijft tijdens de verzekerde periode hetzelfde.

Lineair dalend

Bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering neemt het verzekerde bedrag jaarlijks met hetzelfde bedrag af. Aan het einde van de looptijd is het bedrag € 0,00. Uw premie blijft gelijk, alleen de laatste 5 jaar van de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering betaalt u bij deze variant geen premie. De premie blijft tijdens de verzekerde periode hetzelfde.

Annuitaïr dalend

Bij de overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalend kapitaal neemt het verzekerde bedrag jaarlijks af. Aan het einde van de looptijd is het bedrag € 0,00. De hoogte van het verzekerde bedrag daalt in het begin van de looptijd beperkt en naarmate de verzekering afloopt veel sterker.

De uitkering daalt met een percentage dat u zelf kiest. Dit annuïteitenpercentage is vaak afhankelijk van een hypotheek waaraan de verzekering wordt gekoppeld. Hoe hoger het percentage, hoe langzamer de daling.

Uw premie blijft gelijk gedurende de looptijd, alleen de laatste 5 jaar van de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering, betaalt u bij deze variant geen premie.

Verzekering wijzigen

U mag het verzekerde bedrag eenmaal per drie jaar verhogen. Dat mag zelfs zonder dat u hiervoor gezondheidsvragen hoeft te beantwoorden. De verhoging mag niet minder zijn dan 1 % en niet meer dan 10 % van het laatst verzekerde kapitaal. Het verzekerd bedrag verlagen kan altijd.

Wanneer niet geschikt voor u?
 • Als u jonger dan 16 jaar en ouder dan 64 jaar bent.
 • Wanneer u zeker weet dat uw nabestaanden voldoende inkomen hebben na uw overlijden, dan kan een overlijdensrisicoverzekering niet nodig zijn.
 • Als u het bedrag wilt gebruiken voor uw uitvaart. Een overlijdensrisicoverzekering is niet bedoeld voor het opvangen van uitvaartkosten, maar als extra financiële steun voor uw nabestaanden. Bijvoorbeeld om voor langere tijd het wegvallen van een deel van het gezinsinkomen op te vangen of om de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. Wilt u dat de kosten van uw uitvaart betaald worden? Bekijk onze uitvaartverzekering. Lees meer over onze uitvaartverzekering
Afhandeling van de verzekering na overlijden

In geval van overlijden vóór de einddatum van de verzekering, vragen wij uw nabestaanden ons een akte van overlijden toe te sturen. Wat er daarna gebeurt, verschilt per situatie:

 • Is de polis gekoppeld aan uw hypotheek (verpand)? Dan keren we uit aan de pandhouder (dit is in de meeste gevallen de bank).
 • Is de polis niet gekoppeld aan uw hypotheek? Dan keren we de uitkering uit aan de begunstigde(n) van de polis.
Kosten Poliskosten
DELA brengt doorlopende poliskosten in rekening. Deze zijn € 13 bij jaarbetaling, € 3,35 bij kwartaalbetaling en € 1,14 bij maandbetaling. De getoonde premies zijn altijd inclusief poliskosten.

Distributiekosten (online)

Distributiekosten zijn kosten die wij maken voor het afhandelen van uw aanvraag. Deze bedragen eenmalig € 9,50 en brengen wij in de eerste 10 jaren tegelijk met uw premie in rekening. Bij maandbetaling is dit € 0,08 per maand.

Premie

De premie is afhankelijk van:

 • De hoogte van het verzekerde bedrag
 • Looptijd
 • Uw leeftijd
 • Uw gezondheid
 • Soort kapitaal: gelijkblijvend, lineair dalend of annuïtair dalend

U kunt de premie betalen per maand, kwartaal, half jaar of jaar.

Er is een korting voor niet-rokers, als u langer dan 24 maanden niet heeft gerookt.

Hoe lang loopt deze verzekering? U kiest zelf de looptijd van uw overlijdensrisicoverzekering. De verzekering loopt minimaal 10 jaar en kan maximaal doorlopen tot uw 75e levensjaar.
Gezondheidsvragen Omdat u een verzekering afsluit op uw leven, schatten wij het risico op uw overlijden in. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren dient u een gezondheidsverklaring bepaalde gezondheidsvragen te beantwoorden. Sommige gezondheidsvragen stellen we al tijdens de aanvraag. Als het nodig is, dan sturen we u door naar een beveiligde website van Meditel. Via e-mail ontvangt u een link. Lees meer over het medische acceptatieproces.
Overlijden melden U kunt 24 uur per dag een overlijden melden bij DELA via tel. 0800 955 66 55 (of vanuit het buitenland 00 31 40 260 16 73).
Aanvullende informatie

Alle documenten rondom het DELA LeefdoorPlan

Meer informatie over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten

Verzekering opzeggen Opzeggen van uw verzekering kan:
 • via e-mail
 • via dit formulier
 • schriftelijk via een ondertekende brief naar coöperatie DELA, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven
Wat gebeurt er als u de verzekering stopt?

De verzekering duurt totdat de verzekerde overlijdt of tot de einddatum van de verzekering. De einddatum van de verzekering staat op de polis. U mag de verzekering eerder opzeggen op elke premievervaldag. Dit is de dag waarop u premie verschuldigd bent. Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Bij opzeggen van de verzekering wordt er niets uitgekeerd.

Is uw verzekering verpand? Dan moet de pandhouder, meestal de bank, toestemming geven.

terug