• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Premieberekening overlijdensrisicoverzekering

Met de overlijdensrisicoverzekering van DELA beschermt u uw nabestaanden tegen financiële problemen als u komt te overlijden. Bereken hier uw premie, waarbij u zelf de looptijd kiest en welk bedrag de verzekering uitkeert.

DELA LeefdoorPlan

Gewenste verzekering

Te verzekeren bedrag
Minimaal 10.000
?
Looptijd in jaren
Minimaal 10 jaar
?
Ingangsdatum verzekering
?
Wil je deze polis koppelen aan een hypotheek?
?
Wie is de hypotheekverstrekker?
Kies een variant:
Gelijkblijvend
uit te keren bedrag
Gelijkblijvend

 
 • Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
 • Premiebetaling over gehele looptijd gelijk
Uw premie per maand
?

Berekening opslaan
Lineair dalend
uit te keren bedrag
Lineair dalend
 • Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen
 • Laatste 5 jaar geen premiebetaling
Uw premie per maand
?

Berekening opslaan
Annuïtair dalend
uit te keren bedrag
Annutair dalend
 • Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker
 • Laatste 5 jaar geen premiebetaling
Annuïteitspercentage*
%
Minimaal 1%, maximaal 12%
?
Uw premie per maand
?

Berekening opslaan

Chat met onze medewerkers

Wat is het?
Feiten op een rij

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering biedt nabestaanden financiële zekerheid na overlijden van een verzekerde. Bij overlijden tijdens de looptijd keren overlijdensrisicoverzekeringen dan éénmalig een bedrag uit. De hoogte van dit bedrag bepaal je zelf. Hiermee kunnen nabestaanden een weggevallen inkomen of andere financiële gevolgen opvangen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld de hypotheek aflossen en kinderopvang of hulp aan huis blijven betalen. Zo kunnen nabestaanden doorgaan met het leven dat je voor hen voor ogen had.

De overlijdensrisicoverzekering samengevat

 • Je sluit de overlijdensrisicoverzekering af voor een vaste looptijd. Deze looptijd kun je zelf kiezen.
 • Je bepaalt zelf welk bedrag je wil verzekeren en in welke variant.
 • Je kunt kiezen om alleen jezelf of om ook je partner mee te verzekeren.
 • Tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering betaal je steeds hetzelfde bedrag aan premie. Je kunt de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betalen.
 • Is er tijdens de looptijd een overlijden? Dan keert de verzekering éénmalig een bedrag uit.
 • Is er geen overlijden tijdens de looptijd? Dan keert DELA niets uit en vervalt de verzekering op de einddatum.

Koopt je een huis?

Je kunt de overlijdensrisicoverzekering koppelen aan uw hypotheek. Hiermee zorg je ervoor dat je partner in het huis kan blijven wonen. In dit geval wordt met het uitgekeerde bedrag een deel van de hypotheek afgelost. 

Tijd om na te denken over de verzekering?

Ben je niet tevreden over de overlijdensrisicoverzekering? Dan kun je de verzekering binnen 30 dagen na ingangsdatum kosteloos opzeggen. De premie die je al betaald hebt, krijg je dan terug.

Kenmerken van het DELA LeefdoorPlan

Wat is het DELA LeefdoorPlan? 

Het DELA LeefdoorPlan is de overlijdensrisicoverzekering van DELA. Met de overlijdensrisicoverzekering van DELA verzeker je een bedrag dat wij eenmalig uitkeren als je binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Overlijd je vóór de einddatum van de verzekering, dan keert DELA het afgesproken bedrag uit. Hierdoor is je gezin financieel beschermd tegen het wegvallen van een inkomen bij overlijden.

Voor wie? Een overlijdensrisicoverzekering kan nodig zijn als jij, je partner, je kinderen of andere nabestaanden financieel in de problemen komen als jij of je partner overlijdt. Je partner kan dan bijvoorbeeld de hypotheek niet meer betalen. Je kunt het DELA LeefdoorPlan afsluiten vanaf 16 tot 65 jaar.
Hoeveel kun je verzekeren? Je kunt een bedrag verzekeren van minimaal € 10.000 en maximaal € 999.999.
Voorwaarden  Algemene Voorwaarden DELA LeefdoorPlan (pdf)

Mag DELA de premie en/of voorwaarden wijzigen?

DELA mag de voorwaarden veranderen. Klik hier voor meer informatie.

Brochure

Brochure DELA Overlijdensrisicoverzekering (pdf)
De overlijdensrisicoverzekering samengevat 
 • Je sluit de overlijdensrisicoverzekering af voor een vaste looptijd. Deze kun je zelf kiezen bij het afsluiten van de verzekering.
 • Tijdens deze periode betaal je steeds hetzelfde bedrag aan premie. Je kunt de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betalen.
 • Je bepaalt zelf welk bedrag je wilt verzekeren.
 • Is er tijdens de looptijd een overlijden? Dan wordt het afgesproken bedrag éénmalig uitgekeerd.
 • Is er geen overlijden tijdens de looptijd? Dan keert DELA niets uit en vervalt de overlijdensrisicoverzekering op de einddatum. Er wordt geen bedrag opgebouwd gedurende de looptijd zoals bij een uitvaartverzekering.
Soort kapitaal Gelijkblijvend

Gedurende de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering is de hoogte van de uitkering altijd hetzelfde. De premie blijft tijdens de verzekerde periode hetzelfde.

Lineair dalend

Bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering neemt het verzekerde bedrag jaarlijks met hetzelfde bedrag af. Aan het einde van de looptijd is het bedrag € 0,00. De premie blijft gelijk, alleen de laatste 5 jaar van de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering betaal je bij deze variant geen premie. De premie blijft tijdens de verzekerde periode hetzelfde.

Annuitaïr dalend

Bij de overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalend kapitaal neemt het verzekerde bedrag jaarlijks af. Aan het einde van de looptijd is het bedrag € 0,00. De hoogte van het verzekerde bedrag daalt in het begin van de looptijd beperkt en naarmate de verzekering afloopt veel sterker.

De uitkering daalt met een percentage dat je zelf kiest. Dit annuïteitenpercentage is vaak afhankelijk van een hypotheek waaraan de verzekering wordt gekoppeld. Hoe hoger het percentage, hoe langzamer de daling.

De premie blijft gelijk gedurende de looptijd, alleen de laatste 5 jaar van de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering, betaal je bij deze variant geen premie.

Verzekering wijzigen

Je mag het verzekerde bedrag eenmaal per drie jaar verhogen. Dat mag zelfs zonder dat je hiervoor gezondheidsvragen hoeft te beantwoorden. De verhoging mag niet minder zijn dan 1 % en niet meer dan 10 % van het laatst verzekerde kapitaal. Het verzekerd bedrag verlagen kan altijd.

Wanneer niet geschikt voor jou?
 • Als je jonger dan 16 jaar of ouder dan 64 jaar bent.
 • Wanneer je zeker weet dat je nabestaanden voldoende inkomen hebben na je overlijden, dan kan een overlijdensrisicoverzekering niet nodig zijn.
 • Als je het bedrag wilt gebruiken voor je uitvaart. Een overlijdensrisicoverzekering is niet bedoeld voor het opvangen van uitvaartkosten, maar als extra financiële steun voor de nabestaanden. Bijvoorbeeld om voor langere tijd het wegvallen van een deel van het gezinsinkomen op te vangen of om de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. Wil je dat de kosten van je uitvaart betaald worden? Bekijk onze uitvaartverzekering. Lees meer over onze uitvaartverzekering
Afhandeling van de verzekering na overlijden

In geval van overlijden vóór de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering, vragen wij de nabestaanden een claimformulier in te vullen. Na ontvangst van het claimformulier verschilt de afhandeling per situatie:

 • Is de polis gekoppeld aan je hypotheek (verpand)? Dan keren we uit aan de pandhouder (dit is in de meeste gevallen de bank).
 • Is de polis niet gekoppeld aan je hypotheek? Dan keren we de uitkering uit aan de begunstigde(n) van de polis.
Kosten

Poliskosten
DELA brengt doorlopende poliskosten in rekening. Deze zijn € 6,50 bij jaarbetaling, € 3,32 bij halfjaarbetaling, € 1,68 bij kwartaalbetaling en € 0,57 bij maandbetaling. De getoonde premies zijn altijd inclusief poliskosten.

Distributiekosten (online)

Distributiekosten zijn kosten die wij maken voor het afhandelen van je aanvraag. Deze bedragen eenmalig € 11,50 en brengen wij in de eerste 10 jaren tegelijk met de premie in rekening. Bij maandbetaling is dit € 0,10 per maand.

Premie

De premie is afhankelijk van:

 • De hoogte van het verzekerde bedrag
 • Looptijd
 • Leeftijd
 • Gezondheid
 • Soort kapitaal: gelijkblijvend, lineair dalend of annuïtair dalend

Je kunt de premie betalen per maand, kwartaal, half jaar of jaar.

Er is een korting voor niet-rokers, als je langer dan 24 maanden niet hebt gerookt.

Hoe lang loopt deze verzekering? Je kiest zelf de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering. De verzekering loopt minimaal 10 jaar en kan maximaal doorlopen tot het 75e levensjaar.
Gezondheidsvragen Omdat je een overlijdensrisicoverzekering afsluit op je leven, schatten wij het risico op je overlijden in. Hiervoor dien je in een gezondheidsverklaring bepaalde gezondheidsvragen te beantwoorden. Je ontvangt hiervoor een e-mail met een link naar een beveiligde website. In die mail staat hoe je in kunt loggen op de website om de gezondheidsverklaring in te kunnen vullen.
Ben je 50 jaar of ouder en is het aangevraagd verzekerd bedrag hoger dan € 360.000? Dan ontvang je daarnaast ook een bericht voor een afspraak voor een medische keuring. Ben je jonger dan 50 jaar dan is dat vanaf een € 500.001. Lees meer over het medische acceptatieproces.
Overlijden melden Je kunt 24 uur per dag een overlijden melden bij DELA via tel. 0800 955 66 55 (of vanuit het buitenland 00 31 40 260 16 73).
Aanvullende informatie

Alle documenten rondom de DELA Overlijdensrisicoverzekering

Meer informatie over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten

Verzekering opzeggen Opzeggen van de verzekering kan:
 • via e-mail
 • via dit formulier
 • schriftelijk via een ondertekende brief naar coöperatie DELA, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven
Wat gebeurt er als je de verzekering stopt?

De overlijdensrisicoverzekering duurt totdat de verzekerde overlijdt of tot de einddatum van de verzekering. De einddatum van de verzekering staat op de polis. Je mag de overlijdensrisicoverzekering eerder opzeggen op elke premievervaldag. Dit is de dag waarop je premie verschuldigd bent. Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Bij opzeggen van de verzekering wordt er niets uitgekeerd.

Is de overlijdensrisicoverzekering verpand? Dan moet de pandhouder, meestal de bank, toestemming geven.

 • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
 • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.