• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Uitvaart regelen - stappenplan

In een intens verdrietige periode moet u in een korte tijd veel keuzes maken. Keuzes die u niet eerder heeft gemaakt, en ook maar één keer kan maken. U wilt dus zeker weten dat u goede beslissingen neemt en daarbij niks vergeet. Om u te helpen hebben wij een handig stappenplan gemaakt. Als geen ander weten wij namelijk wat er bij het regelen van een uitvaart komt kijken. Stap voor stap leiden wij u door de verdrietige dagen voor de uitvaart. Zodat u weet wat er op u af gaat komen. En dat geeft rust.

Download het stappenplan als pdf

Uitvaart regelen - stappenplan

Dag 1: het overlijden

Informeer uw huisarts

Informeer de huisarts bij een overlijden thuis. Bij een overlijden in het verpleeg-, verzorgings- of ziekenhuis wordt de behandelend arts automatisch geïnformeerd. De arts stelt de verklaring van overlijden op.

Overlijdt uw dierbare tijdens een vakantie in het buitenland? Informeer dan de alarmcentrale van de reisverzekering.

Informeer uw omgeving

Licht familie en vrienden in over het overlijden.

Bel de uitvaartverzorger

Een uitvaartverzorger helpt om de uitvaart samen met u vorm te geven. Zodat u afscheid kunt nemen op een manier die bij u en uw overleden dierbare past. Het kiezen van een uitvaartverzorger is dan ook een belangrijk moment. Zaken die u kunnen helpen in het maken van uw keuze:

- Uitvaartverzekering: Heeft uw overleden dierbare een uitvaartverzekering? Kijk dan of dit een verzekering in diensten (natura) is of een geldverzekering. Bij een dienstenverzekering is er afgesproken dat de uitvaart wordt geregeld door de uitvaartverzekeraar. Kiest u voor een andere uitvaartverzorger? Dan krijgt u een beperkte vergoeding en loopt u bijvoorbeeld het inkoopvoordeel van de verzekeraar mis. Heeft uw overleden dierbare een uitvaartverzekering in geld of geen uitvaartverzekering? Dan bent u helemaal vrij in uw keuze.
- Wensenboekje: wellicht heeft uw overleden dierbare al bij leven de keuze gemaakt voor een uitvaartverzorger. Een logische plek om dit in te noteren is een wensenboekje. Het wensenboekje wordt vaak bij de uitvaartpolis of andere belangrijke papieren bewaard. - Familie en kennissenkring: Informeer in uw omgeving naar ervaringen met een uitvaartverzorger. Dit kan u helpen in het maken van uw keuze.
- Keurmerk Uitvaartzorg: steeds meer uitvaartondernemers beschikken over het Keurmerk Uitvaartzorg. Het keurmerk helpt u bij het kiezen van een uitvaartondernemer die kwaliteit biedt.
- Uitvaartkosten: Vergelijk de uitvaartkosten van verschillende partijen met elkaar. Klik hier voor een overzicht van de prijzen van DELA.

Wilt u de uitvaart door een lokale uitvaartverzorger van DELA laten verzorgen? Dan maakt u een goede keuze. DELA verzorgt namelijk al meer dan 75 jaar uitvaarten voor zowel leden als niet leden. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een 9,1. Bel 0800 – 955 66 55 (gratis) om het overlijden te melden. Wij maken dan direct een afspraak voor u met de uitvaartverzorger.

Voorbereiden op gesprek met uitvaartverzorger

Om u voor te bereiden op het gesprek met de uitvaartverzorger kunt u alvast nadenken over:

- Uitvaartwensen
Heeft uw overleden dierbare een wensenboekje gemaakt voor zijn uitvaart? Of is er een voorbespreking geweest waar de uitvaartwensen zijn besproken? Het wensenboekje wordt vaak bewaard bij de uitvaartpolis of andere belangrijke papieren.
- Donorcodicil
Is er een donorcodicil? Uw huisarts kan u hierbij helpen.
- Opbaring
Waar wilt u dat uw overleden dierbare wordt opgebaard? Dat kan thuis of in een uitvaartcentrum. Sommige uitvaartcentra van DELA beschikken over 24-uurs kamers. Een plek waar u 24 uur per dag naar toe kan om bij uw overleden dierbare te zijn. In sommige gevallen is een thuisopbaring niet mogelijk. Lees verder.
- Verzorging
Na overlijden wordt uw dierbare verzorgd en aangekleed. U kunt daarbij aanwezig zijn en/of hierbij helpen. Leg persoonlijke spullen klaar voor de verzorging en opbaring van uw overleden dierbare. Denk bijvoorbeeld aan kleding, bril, kunstgebit, sieraden en een foto van uw dierbare. Lees verder.
- Adressen verzamelen
Maak een lijst van namen en/of adressen om een inschatting te maken van het aantal rouwbrieven dat u wilt versturen. Zo verzamelt u ook alvast de adressen voor het schrijven van de enveloppen.
- Identiteitsbewijzen
Leg de identiteitsbewijzen van uw overleden dierbare en de opdrachtgever van de uitvaart klaar.
- Trouwboekje
Leg eventueel het trouwboekje van de overledene klaar.

Dag 2 – 4: het regelen van de uitvaart

Formaliteiten
Bij overlijden moet er aangifte worden gedaan bij de Burgerlijke Stand in de gemeenten van overlijden. Dit doet de uitvaartverzorger. Er wordt dan een akte van overlijden opgemaakt. Een uittreksel van deze akte is nodig om allerlei formele zaken te kunnen regelen. Bijvoorbeeld bij de bank of verzekeringsmaatschappij.
Begraven of cremeren
Wilt u dat uw overleden dierbare wordt begraven of gecremeerd? Steeds vaker kiezen mensen voor cremeren. Maar misschien vindt u het juist fijn om een mooie plek te hebben om naar toe te gaan. Lees verder.
De locatie van de afscheidsdienst
Waar wilt u dat de afscheidsdienst plaatsvindt? De dienst kan plaatsvinden in een uitvaartcentrum of een kerk. Maar u kunt ook kiezen voor een andere locatie. Een plek waar uw dierbare graag kwam of die bij u en uw overleden dierbare past. Zoals een theater, restaurant of natuurgebied. Uw uitvaartverzorger adviseert u welke locatie geschikt is voor het afscheid en regelt dag en tijdstip van het afscheid bij de locatie. Lees verder.
Rouwbezoek
Samen met de uitvaartverzorger bepaalt u of en wanneer het rouwbezoek is. Misschien wilt u wel geen rouwbezoek of alleen op gezette tijden. Uw uitvaartverzorger regelt het precies zoals u wilt. Lees verder.
Rouwdrukwerk
Met een rouwbrief, een rouwkaart en/of een rouwadvertentie maakt u het overlijden van uw dierbare algemeen bekend. Samen met de uitvaartverzorger stelt u het rouwdrukwerk op. De uitvaartverzorger beschikt over voorbeelden ter inspiratie. Lees verder.
De kist
Er zijn veel verschillende mogelijkheden als het aankomt op de kist. DELA heeft een uitgebreid assortiment. Ook bieden wij de mogelijkheid om te kiezen voor een milieuvriendelijke kist of om de kist nog zelf te beschilderen. Lees verder.
De bloemen
De uitvaartverzorger kan u helpen bij het bestellen van bloemen en linten. Uiteraard kunt ook u zelf naar een bloemist gaan. Lees verder.
Vervoer
Het vervoer van de overledene naar de afscheidslocatie wordt geregeld door de uitvaartverzorger. Wilt u een of meer volgauto’s? Of wilt u de rouwauto een bepaalde route laten rijden? Alles kan. Lees verder.
Invulling afscheidsdienst
Tijdens de afscheidsdienst is in principe alles mogelijk. Van ingetogen en kleinschalig tot uitbundig en kleurrijk. Wilt u vooral (live)muziek, geeft u (kleine) kinderen een rol in de ceremonie of zijn er veel sprekers tijdens de dienst? Het samenstellen van de afscheidsdienst kunt u samen met uw naasten, een voorganger of een woorddienstbegeleider doen. Lees verder.
Condoleance en samenzijn na afloop
Wat gebeurt er na de afscheidsdienst? Het kan fijn zijn om met de aanwezigen in een informele sfeer rustig na te praten en herinneringen op te halen. In onze vestigingen is hiervoor alles aanwezig. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een andere locatie. Met de uitvaartverzorger bespreekt u de locatie, welke hapjes en drankjes worden geserveerd en wie worden uitgenodigd voor het samenzijn na afloop van de dienst. Lees verder.
Herinneringsproducten
Wij helpen u graag om herinneringen levend te houden met speciale producten. Na de uitvaart kunt u hier in alle rust over nadenken. Wilt u een sieraad met een vingerafdruk van uw overleden dierbare? Of twijfelt u daarover? Bespreek het met uw uitvaartverzorger. Lees verder.
Uitvaartkosten
Uw uitvaartverzorger informeert u over de financiële consequenties van uw keuzes. Is er een uitvaartverzekering? Dan vertelt de uitvaartverzorger wat er wel en niet is gedekt in de verzekering. Na afloop van het gesprek met de uitvaartverzorger ontvangt u een voorlopige kostenopgave. Zodat u niet voor onverwachtse kosten komt te staan. Lees verder.

Dag 5: de dag van de uitvaart

Aankomst afscheidsdienst
Na aankomst begeleiden wij u en andere nabestaanden naar binnen. Voor de familie en andere directe nabestaanden is er vaak een aparte ontvangstkamer op de afscheidslocatie. U bespreekt van tevoren met de uitvaartverzorger hoe u de binnenkomst op de afscheidslocatie geregeld wilt hebben.
Het laatste afscheid
Met uw uitvaartverzorger bespreekt u hoe u het moment van het laatste afscheid van uw overleden dierbare wilt laten verlopen.
Crematie
Bij een crematie mag u - als u dat wilt - de overledene begeleiden naar de ovenruimte. U kunt ook aanwezig zijn bij de invoer in de oven.
Begrafenis
In het geval van een begrafenis brengen we de overledene naar de eventuele afscheidsbijeenkomst bij de begraafplaats. Daar wordt vaak nog een laatste woord van afscheid gehouden. Met uw uitvaartverzorger stemt u af waar op de begraafplaats afscheid wordt genomen en wie daarbij aanwezig zijn. Ook bespreekt u of u bij het dalen van de kist aanwezig wilt zijn.
Na afloop
Na de begrafenis of crematie zorgt de uitvaartverzorger ervoor dat u de akte van overlijden en persoonlijke aandenkens terugkrijgt. Denk bijvoorbeeld aan de condoleancemap, linten, kaarten of het kruisje.

Na de uitvaart

Asbestemming of grafsteen
Na de uitvaart heeft u tijd om te bedenken wat er met het as of het graf van uw dierbare moet gebeuren. Lees verder.
Herinneren
Wij helpen u graag om herinneringen levend te houden met speciale producten en bijzondere herinneringsbijeenkomsten.
Nabestaandenzorg
Een kosteloos en standaard onderdeel van alle uitvaarten die DELA regelt is nabestaandenzorg. Na de uitvaart neemt een consulent van nabestaandenzorg binnen 2 tot 5 werkdagen contact met u op. De consulenten van nabestaandenzorg bieden u praktische en financiële hulp en emotionele ondersteuning. Lees verder.

Chat met onze medewerkers