• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Een afscheidstoespraak in 10 stappen

Wilt u zelf spreken bij het afscheid? Wij helpen u graag op weg bij het schrijven van deze belangrijke toespraak. Het stappenplan hieronder begeleidt u in tien stappen naar een troostrijk verhaal. De methode is gebaseerd op het boek 'Als woorden tekortschieten ...' van Karin Dona en Hendrik Kruit.

Chat met onze medewerkers

Stappenplan toespraak uitvaart

Stap 1

Praat met familie en vrienden, luister naar hun verhalen en emoties en maak aantekeningen van deze gesprekken.

Stap 2

Trek u terug op een plek waar u niet gestoord kunt worden, probeer stil te staan bij uw eigen gevoelens en vertrouw uw emoties toe aan het papier.

Stap 3

Haal met uw naaste familie herinneringen op en noteer alle verhalen en anekdotes die u denkt te kunnen gebruiken.

Stap 4

Stel uzelf en anderen de volgende vragen en maak daarvan aantekeningen:

 • Wat heeft de overledene voor u betekend?
 • Wat heeft hij of zij voor anderen betekend?
 • Wat is uw meest dierbare herinnering?
 • Waarin onderscheidde de overledene zich?
 • Wat waren zijn of haar verdiensten?
 • Wat waren zijn of haar passies, hobby’s of talenten?
 • Wat waren de hoogte- en dieptepunten?
 • Welke beproevingen heeft hij of zij doorstaan?
 • Waarin werd hij of zij teleurgesteld?
 • Welke idealen of wensen had de overledene?
 • Heeft de overledene die idealen kunnen realiseren?
 • Hoe was de laatste levensfase?
 • Hoe eindigde zijn of haar leven?
 • Wat zult u vooral missen?

Stap 5

Stel uzelf de vraag wat u beslist wilt vertellen. Probeer dat zo kort mogelijk te formuleren in een kernboodschap. Neem alle aantekeningen door en zoek naar verhalen, anekdotes en herinneringen die deze kernboodschap ondersteunen en verduidelijken.

Stap 6

Breng structuur in uw verhaal met de volgende indeling.

Begin:

 • Als het einde veel indruk heeft gemaakt of u heeft veel met elkaar kunnen praten, zou u kunnen beginnen met een beschrijving van de laatste dagen.
 • Als iemand jong of onverwacht is komen te overlijden, zou u eerst iets kunnen vertellen over de emoties die u daarbij voelt.
 • Als iemand op hoge leeftijd is komen te overlijden of aan dementie leed, zou u eerst in herinnering kunnen roepen hoe iemand vroeger was.
 • In ieder geval kunt u het best zo snel mogelijk met de kernboodschap komen.

Midden:

 • Werk uw inleidende woorden uit aan de hand van voorbeelden.
 • Verduidelijk uw kernboodschap aan de hand van verhalen en anekdotes.
 • Belicht bepaalde kenmerkende eigenschappen en eigenaardigheden.
 • Vertel iets over de geestelijke en professionele ontwikkeling van de overledene.
 • Benoem zijn of haar bijzondere verdiensten.

Einde:

 • Kom terug op de inleiding van uw toespraak.
 • Haal de kernboodschap nog eens aan.
 • Spreek een wens uit of geef een vooruitblik: hoe zal het zijn om zonder de overledene verder te moeten leven? Benoem wat u het meest zult missen.
 • Bedank de aanwezigen voor hun komst.

Stap 7

Schrijf de eerste versie van uw toespraak.

Stap 8

Gebruik onderstaande tips en maak van schrijftaal een spreektekst.

 • Vermijd schrijftaal: formele woorden, passieve werkwoorden en bijzinnen.
 • Knip lange zinnen in stukken.
 • Gebruik warme taal: vermijd bijvoorbeeld medische terminologie.
 • Show, don’t tell: het is beter om iets te vertellen aan de hand van voorbeelden.
 • Spreek beeldend: zorg dat de toehoorders uw verhaal voor zich zien.
 • Maak bruggetjes: probeer verschillende onderwerpen met elkaar te verbinden.
 • Herhalen mag: telkens andere woorden voor hetzelfde kan voor verwarring zorgen.
 • Houd het kort: een toespraak van vijf minuten bevat ongeveer 500 woorden.
 • Maak tekstblokken: Verdeel de tekst in blokken van 60 tot 80 woorden.
 • Durf te schrappen: Schrap bepaalde zinnen als dat beter is voor het geheel.

Stap 9

Lees uw tekst een keer hardop voor. U ontdekt zo waar uw eigen emoties liggen en waar het moeilijk is om verder te gaan. Als u de toespraak voor de tweede keer voorleest, zal dat gemakkelijker gaan. Tips voor het houden van de toespraak:

 • Nummer de pagina’s.
 • Gebruik een groot letterkorps.
 • Verken de zaal voordat er mensen zijn.
 • Probeer de geluidsinstallatie uit.
 • Houd een glas water bij de hand.
 • Straal zelfvertrouwen uit.
 • Spreek duidelijk en iets langzamer dan normaal.
 • Las pauzes in.
 • Richt u tot de aanwezigen.
 • Sla niemand over als u mensen wilt bedanken.

Stap 10

Spreek met een bekende of de uitvaartverzorger af dat deze het voorlezen overneemt als u door emoties overmand raakt. Door het gevoel dat er iemand 'achter u staat', voelt u zich vaak gesterkt de toespraak tot het einde vol te houden.

 

Praat mee op ons forum over dit onderwerp


Topic geopend op  6 juli 2016

Topic: Hoe schrijf je een toespraak voor een dierbare?

Jasper: "Gisteren kreeg ik een mooie link doorgestuurd van @Foxy. Inspirerende spreuken en levenscitaten. Toen vroeg ik mij af: heb jij wel eens een toespraak voor een dierbare geschreven? Waar begin je dan?" Praat mee op het forum.

16 reacties

 

 Omslag Als woorden terkortschieten


Meer informatie

'Als woorden tekortschieten…' is een handleiding voor het schrijven en houden van een uitvaarttoespraak. U kunt dit boek bestellen voor € 12,95 of direct downloaden voor € 4,95.

Bestel of download het boek op www.tekstentoespraak.nl