• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Melden van overlijden vanuit het buitenland

Meld een overlijden vanuit het buitenland 24 uur per dag via tel. 00 31 40 260 16 73. DELA verzorgt uitvaarten voor iedereen, of de overledene verzekerd was bij DELA of niet.

Chat met onze medewerkers

Wat moet ik doen als iemand overlijdt in het buitenland?

Meld het overlijden zo snel mogelijk na het overlijden. Bij een melding vragen we naar de naam en geboortedatum van de overledene, en tijdstip en plaats van overlijden.

Heeft de overledene een DELA UitvaartPlan en verzorgt DELA de uitvaart? Dan is het vervoer van de overledene naar Nederland verzekerd. Het is alleen verzekerd als het verblijf in het buitenland korter was dan twee maanden. Ook mag geen sprake zijn van een negatief reisadvies. Uiteraard regelen en verzorgen we de uitvaart in Nederland zoals het beschreven staat in de polisvoorwaarden.

Heeft de overledene geen verzekering? Ook dan kan DELA repatriëring en de uitvaart verzorgen. Heeft de overledene een andere uitvaartverzekering, reisverzekering of aanvullende ziektekostenverzekering? Neem dan contact op met de betreffende verzekeraar.

Overlijden melden

U kunt vanuit het buitenland het overlijden telefonisch melden bij DELA.
  • Tussen 07.30 uur en 22.30 uur via +31 40 260 16 73
  • Tussen 22.30 uur en 07.30 uur via +31 15 215 44 98
Nabestaanden kunnen vanuit Nederland contact met ons opnemen via 0800 955 66 55

Wist u niet dat de overledene bij DELA verzekerd was?

Het is belangrijk dat u alsnog het overlijden bij ons meldt. Wij leggen u uit hoe u alsnog aanspraak maakt op de verzekering(en). Wij zullen tevens stoppen met het afschrijven van premie en wij zetten de correspondentie met de overledene stop.

Onder welke omstandigheden vond het overlijden in het buitenland plaats?

Bij een overlijden in het buitenland is het belangrijk te weten onder welke omstandigheden dit is gebeurd. De meest voorkomende situaties zijn:

Een overlijden in het ziekenhuis

Als iemand overlijdt in het ziekenhuis stelt een arts ter plekke een akte van overlijden op. Aangifte wordt gedaan in de gemeente in het buitenland waarin iemand is overleden. Daarna moeten nabestaanden of de uitvaartondernemer aangifte doen van overlijden in de gemeente waar de overledene het laatst woonde in Nederland.

Een overlijden buiten het ziekenhuis

Als iemand buiten het ziekenhuis overlijdt, moet er eerst een arts worden gewaarschuwd. Vervolgens geldt hetzelfde als in het geval van overlijden in een ziekenhuis.

Een niet-natuurlijk overlijden, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of misdrijf

Als er sprake is van een niet-natuurlijke dood door een ongeluk of misdrijf, moet zowel een arts als de politie worden gewaarschuwd. Meestal zal het lichaam in beslag worden genomen om onderzoek te verrichten. Na dit onderzoek zal het lichaam worden vrijgegeven en kan het normale proces worden gevolgd. Vraag om kopieën van aangiftes/ proces verbaal bij een ongeluk of misdrijf. Hier kan later om gevraagd worden door DELA of andere instanties.