• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Uitvaarten in de multiculturele samenleving

In ons land zijn meer dan 180 nationaliteiten, met eigen rituelen en tradities. Bij coöperatie DELA krijgen we daar ook mee te maken: iedere nationaliteit, cultuur en religie neemt op zijn eigen manier afscheid.

Chat met onze medewerkers

Rijst en reukwerk

Hindoeïstische uitvaarten

Lees meer

Hindoes kennen een rouwperiode van tien dagen. Familie werkt tijdens die periode meerdere rituelen af en de Pandit begeleidt dit. Rondom de kist wordt gebeden voor de zielenrust van de overledene. Nabestaanden gooien rijstkorrels, reukwerk en bloemen in de kist. Daarna volgt de crematie, de familie is aanwezig bij de invoer in de oven, ter overtuiging van de verbranding. Vaak wordt de as in zee uitgestrooid.

De dag des oordeels

Islamitische uitvaarten

Lees meer

Moslims willen een overledene zo snel mogelijk begraven. Cremeren is uitgesloten vanwege het geloof in de wederopstanding op de dag des oordeels. Direct na het overlijden leggen familieleden de overledene met gesloten ogen onder een schoon laken en bewassen hem of haar. Dat gebeurt door iemand van hetzelfde geslacht als de overledene. Na dit ritueel wikkelen ze het lichaam in kafan - dat zijn witte katoenen doeken-  en brengen het lichaam naar de moskee. Daar spreekt de voorganger voor het opgebaarde lichaam het Al-Djanazah-gebed uit. Hij staat voor de kist en de overige aanwezigen staan eromheen. Een moslim wordt op zijn of haar rechterzijde in de kist gelegd en met het hoofd naar Mekka begraven.

Hongerige geestenfestival

Boeddhistische uitvaarten

Lees meer

Boeddhisten herdenken hun overledene tijdens het ‘Hongerige geestenfestival’, waarbij geld en wierook ritueel wordt verbrand voor de overledenen. Zo worden de geesten gunstig gestemd. In Nederland worden boeddhisten meestal gecremeerd. Als nabestaanden het willen, leidt een spiritueel leraar de ceremonie waarbij hij boeddhistische gebeden uitspreekt, mantra’s reciteert en rituelen uitvoert. Dit alles om het bewustzijn te zuiveren, positieve energie te wijden aan en om een goed karma te creëren voor de overledene.

Wierook, bloemen en rouwliederen

Surinaamse uitvaarten

Lees meer

Bij een Surinaams overlijden hangen de rituelen af van de religie van de overledene, dit kan islamitisch, boeddhistisch, protestants-christelijk, rooms-katholiek, joods of creools zijn. Vaak is de begrafenis uitbundig, waarbij de familie de regie grotendeels voor haar rekening neemt. Familieleden spreken over het overlijden en het leven van de overledene, en zelfs over hoe zij het verlies hebben ervaren. Ze raken het gezicht van de overledene aan, maar alleen als het nog niet is gewassen. Heel bijzonder is de bewassing: de familie besteedt veel tijd aan dit ritueel en gebruikt wierook, bloemen en er worden rouwliederen gezongen. Het biedt troost.

Geestengeld en vuurwerk

Chinese uitvaarten

Lees meer

De Chinese wereld kent drie stromingen: boeddhisme, confucianisme en taoïsme. Ze verschillen, maar hebben een belangrijke overeenkomst: voorouderverering. Alle Chinezen geloven namelijk in de macht van voorouders over de levenden. Ook de tijd en plaats van de begrafenis hangt daar nauw mee samen, daarom vragen nabestaanden een Feng Shui-meester, priester of boeddhistische monnik om raad. Een bekend ritueel is het verbranden van namaakgeld: dit ‘geestengeld’ symboliseert de rijkdom die ze de overledene in de andere wereld toewensen. Je ziet tijdens een afscheid bovendien vuurwerk, waarmee ze de geesten verjagen. Chinese overledenen worden overigens zowel begraven als gecremeerd en in hun religie wordt niet graag over de dood of over de overledenen gepraat, omdat dit ongeluk kan afroepen.’