• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Wat zeg je tijdens een uitvaart?

Een uitvaart is voor nabestaanden een belangrijk en emotioneel moment. Ze nemen voor de laatste keer afscheid van een dierbare. Emoties als verdriet, opluchting, gelatenheid, maar ook woede en misschien zelfs wanhoop kunnen de boventoon voeren. Het is dan soms lastig zoeken naar de juiste woorden.

Wat zeg je tegen nabestaanden?

Wat je tegen nabestaanden zegt is allereerst een persoonlijke keuze. Spreek oprecht en vanuit je gevoel. Vind je het moeilijk om je gevoel onder woorden te brengen, dan volstaat een ‘Gecondoleerd, sterkte’. Zeker wanneer je de overleden persoon niet goed gekend hebt, is dat een veilige keuze. Was de persoon een bekende of zelfs een naaste, dan kun je de condoleance persoonlijker maken. Lichamelijk contact zoals een handdruk of omhelzing kan extra troost bieden.

Emotioneel geladen

Je aanwezigheid op een uitvaart en het tonen van medeleven worden bijna altijd gewaardeerd. Maar vanwege de emotionele lading van het moment zijn mensen vaak extra gevoelig. Ook voor wat anderen zeggen. Denk dus na voor je op een uitvaart opmerkingen maakt die mogelijk in het verkeerde keelgat kunnen schieten. Nabestaanden kunnen zich dat soms jaren later nog herinneren.

Het beste is om begrip en medeleven te tonen. Respecteer de emoties die nabestaanden op dat moment voelen en doe ze niet af als overdreven. Uitspraken als ‘het is beter zo’, ‘je groeit wel over je verdriet heen’ of ‘je komt nog wel iemand anders tegen’ geven vaak geen troost. Sterker nog: ze kunnen makkelijk verkeerd overkomen. Maak ook geen (misplaatste) grappen als de sfeer rouwig is.

Speech

Misschien wil je publiekelijk nog een woordje doen tijdens de uitvaart. De een heeft behoefte aan een lang verhaal, de ander voelt zich beter bij een paar woorden. Je kunt zo’n speech gebruiken om herinneringen op te halen aan de overledene. Anderen kiezen voor een mooi gedicht dat past bij de overledene, of iets dat hun emotie overbrengt.

Mooie woorden kunnen aanwezigen troosten of recht doen aan de overleden persoon. Voel je hiertoe echter nooit verplicht. Wil je wel publiekelijk wat zeggen, probeer dan gevoeligheden of negatieve punten te vermijden. Het is niet respectvol naar de overledene toe om dat soort zaken te bespreken en het kan de nabestaanden tegen de borst stuiten.

Vind je het schrijven van een afscheidstoespraak lastig? We hebben hiervoor een stappenplan opgesteld dat je daarbij helpt. Vind je het lastig om iemand te condoleren en weet je niet goed hoe je dat doet? Op deze pagina lees je wat je kunt zeggen.

Chat met onze medewerkers