• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Wat moet je regelen wanneer je partner overlijdt?

Het overlijden van je partner is een zeer ingrijpende gebeurtenis. In deze moeilijke periode komt er van alles op je af. Tussen het geregel door probeer je om te gaan met je verdriet. Onder deze omstandigheden is het niet eenvoudig om het overzicht te houden.

Mijn partner is overleden. Wat nu?

Wanneer je partner komt te overlijden, gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Zo moet je het overlijden melden bij de gemeente. Dat kan alleen met een Verklaring van overlijden van een arts. Je kunt deze zelf opvragen of het overlaten aan de uitvaartondernemer. De gemeente geeft het overlijden ook door aan andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst.

Uitvaart door DELA

Wil je de uitvaart laten verzorgen door DELA? Meld het overlijden van je partner dan liefst zo snel mogelijk via het telefoonnummer 0800 - 955 66 55. We helpen je graag in deze moeilijke tijd en nemen jou en de andere nabestaanden zoveel mogelijk zorgen uit handen. Zo kunnen jullie je richten op het rouwproces.

Na een overlijden moet er nog veel meer geregeld worden. Als partner komen allerlei praktische zaken waarschijnlijk bij jou te liggen. Van de uitvaart en de afwikkeling van het testament tot het informeren van banken en pensioenfondsen en het afzeggen van abonnementen. Deze checklist bevat de belangrijkste punten. Misschien kunnen vrienden en familieleden je helpen. Ook DELA kan je hierbij ondersteunen.

Nalatenschap

Een ander belangrijk punt is de erfenis. Hoe deze verdeeld wordt, hangt onder andere af van jullie samenlevingsvorm. Waren jullie getrouwd of hadden jullie een geregistreerd partnerschap? En hebben jullie geen kinderen? Dan ben jij volgens de wet de enige erfgenaam, tenzij anders aangegeven in een testament.

Als jullie wel kinderen hebben en er is geen testament, dan hebben ook zij recht op een deel van de erfenis: het kindsdeel. Het kind krijgt dit deel pas als de langstlevende ouder ook overleden is.

Hadden jullie een samenlevingscontract? Dan hebben jullie afspraken gemaakt over de verdeling van de bezittingen na een overlijden. Deze afspraken kunnen ook zijn vastgelegd in een testament.

Toeslagen

Als je inkomen door het overlijden van je partner sterk daalt, kan het zijn dat je recht hebt op toeslagen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Belastingdienst.

Nabestaandenuitkering

Als je partner overlijdt, heb je onder bepaalde voorwaarden ook recht op een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering). Op die manier zorgt de overheid ervoor dat nabestaanden een basisinkomen hebben. Het maakt daarbij niet uit of jullie samenwonend of getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden.

Waren jullie getrouwd of geregistreerd partners? Dan krijg je automatisch bericht dat je een nabestaandenuitkering kunt aanvragen. Als jullie samenwoonden, moet je zelf een Anw-uitkering aanvragen.

Hypotheek

Hadden jullie samen een hypotheek? Neem dan contact op met de hypotheekverstrekker. Vaak is het zo dat bij de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. In dat geval kan je als nabestaande dat geld gebruiken om de hypotheek (of een deel daarvan) af te lossen.

Chat met onze medewerkers