• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Gecondoleerd met het verlies van je vader

Het verlies van een vader is niet niks. Vaak is hij samen met zijn partner de spil van een gezin, een vriend, een steun en toeverlaat. Gecondoleerd zeggen en iemand steunen bij dit verlies kan emotioneel moeilijk zijn.

Als een goede vriend een vader verliest, is het ’t belangrijkst dat er je bent. Weet je niet hoe je gecondoleerd moet zeggen? Dat maakt niet uit. Zeg het gewoon eerlijk als je niet weet wat je moet zeggen. Het gaat erom dat je er bent en je verdriet deelt.

Herinneren

Bedenk dat er geen tijd voor staat om een verlies te verwerken. Het verwerken van het ergste verdriet gaat bij de een heel snel, bij de ander kan het jaren duren. Of komt het na jaren opeens weer op. Niet alleen bij het verlies van een vader, maar bij elk verlies stellen nabestaanden het op prijs als je ook na langere tijd nog aan ze denkt. Je zegt dan geen gecondoleerd meer, maar het herinneren van bijzondere gelegenheden zoals een verjaardag is ook heel waardevol.

Herinneringsbijeenkomst

Als DELA de uitvaart van iemand heeft mogen verzorgen, ontvangen de nabestaanden binnen een jaar een uitnodiging voor een herinneringsbijeenkomst. Je kunt ook zelf zoeken naar een herinneringsbijeenkomst in de buurt via onze agenda. Heeft een goede vriend of een familielid het verlies van een vader meegemaakt? Neem hem of haar mee naar een herinneringsbijeenkomst om samen met lotgenoten stil te staan bij dat verlies.

Meer over herinneringsbijeenkomsten
Bekijk de agenda