• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Condoleren, verlies delen en herinneren

Verlies kent geen tijd. Natuurlijk condoleer je de familie als iemand net is overleden. Met een kaartje, een bezoek of allebei. Maar ook in de tijd erna kan het veel steun geven om stil te staan bij een verlies.

Vlak na een overlijden worden nabestaanden volop gecondoleerd met het verlies. In de tijd daarna wordt dat minder. Dat is logisch, maar voor nabestaanden is het soms wel moeilijk om te zien hoe anderen hun leven weer vrolijk oppakken, terwijl zij nog steeds met het verlies worstelen. Wat kun je doen om iemand ook nog na langere tijd bij te staan in zijn of haar verdriet?

Herinneren

Bedenk dat de tijd voor iedereen anders verloopt. Voor jou is het verlies misschien alweer een jaar geleden, voor degene die een dierbare is verloren voelt het als pas. Stilstaan bij een sterfdag of verjaardag kan veel steun geven. Natuurlijk hoeft je niet letterlijk “gecondoleerd” te zeggen, maar laten weten dat je aan de overledene denkt, of laten weten dat je stilstaat bij het verlies, wordt erg op prijs gesteld. Het belangrijkste is dat je laat merken dat je tot steun wil zijn.

Verlies delen

Samen met anderen herinneren is heel waardevol. Coöperatie DELA organiseert door het hele land herinneringsbijeenkomsten. Iedereen die een dierbare heeft verloren en die de uitvaart door DELA heeft laten verzorgen, ontvangt binnen een jaar een uitnodiging. Tijdens de herinneringsbijeenkomsten wordt bij elk verlies apart stilgestaan en wordt voor elke overledene een kaarsje aangestoken. Samen, met live-muziek of juist in stilte iemand gedenken, nogmaals gecondoleerd zeggen. En weten dat je niet de enige bent, dat is wat de herinneringsbijeenkomsten bieden.

Bekijk de agenda met herinneringsbijeenkomsten