• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen DELA polis voor 2018

Chat met onze medewerkers

Uw polis voor 2018 - DELA UitvaartPlan Diensten

Waarom ontvang ik een nieuw polisblad?

Met het polisblad dat u elk jaar van DELA ontvangt, informeren wij u over uw nieuwe premie en de winstdeling per 1 januari 2018. Op uw polis vindt u terug waar u voor bent verzekerd en wat de nieuwe verzekerde bedragen zijn. Wij adviseren om uw nieuwe polisblad goed te bewaren.

Kan ik mijn polis ook digitaal ontvangen?

Ja, u kunt ook nu uw polisblad digitaal ontvangen. Als u al een Mijn DELA account heeft dan kunt u inloggen en bij contactvoorkeuren aangeven dat u uw polis voortaan digitaal wilt ontvangen. Heeft u nog helemaal geen account dan kunt u heel gemakkelijk een Mijn DELA account aanmaken. Kijk op dela.nl/registratie.

 

 

Waarom zijn de verzekerde bedragen verhoogd?

Het DELA UitvaartPlan in diensten is een waardevaste verzekering. Dat betekent dat u altijd kunt rekenen op het afgesproken pakket aan uitvaartdiensten. De waarde van dit pakket wordt als gevolg van een stijging van de uitvaartkosten jaarlijks hoger. In 2018 stijgen de uitvaartkosten met 0,98%. Ook bij de aanvullende geldverzekering laten we het verzekerde bedrag met hetzelfde percentage meestijgen. De premie stijgt met 1,43%.

Waarom krijg ik een extra premieverhoging? Kan DELA die niet ook uit de winstdeling betalen?

Het klinkt onlogisch; we keren wel winstdeling uit, maar tegelijkertijd vragen we u wat extra premie te betalen. Dat komt omdat we de winstdeling betalen uit onze eigen middelen en we extra premie moeten vragen in verband met de lage rente.

De 20-jaars rente bleef over de periode 1 mei 2015 tot en met 30 april 2016 historisch laag. Zelfs veel lager dan de vaste rente van 2,75% waar we in het DELA UitvaartPlan vanuit gaan. Als de rente structureel lager is dan die 2,75% maar boven de 2% blijft, dan kan DELA de premie aanpassen. De premie wordt altijd verhoogd als de rente gedurende een jaar gemiddeld lager dan 2% is. Zo is het in 2012 met de Algemene Vergadering afgesproken.

Waarom is de premie aangepast?

De premie voor uw DELA UitvaartPlan wordt in 2018 1,43% hoger. Dit komt omdat de waarde van het verzekerde dienstenpakket met 0,98% is gestegen. Ook het verzekerde bedrag van de aanvullende Geldverzekering stijgt met dit percentage. Een groot voordeel voor u als lid is dat u recht heeft op winstdeling. Zonder winstdeling zou de premie per 1 januari 2018 met 1,82% moeten stijgen om de stijging van de uitvaartkosten te financieren. Deze winst gebruiken we om de premie die u betaalt lager te houden.

Wat is indexatie?

U heeft een waardevaste uitvaartverzekering. Dit betekent dat de waarde van uw pakket aan diensten waarvoor u bent verzekerd elk jaar wat hoger wordt. Dit betekent ook dat DELA jaarlijks een hoger bedrag moet verzekeren om de uitvaartdiensten te kunnen blijven leveren. Dit is de reden dat uw premie ook elk jaar wat hoger wordt. Zo zorgen we ervoor dat u altijd de uitvaart krijgt waarvoor u bent verzekerd.

Wat is winstdeling?

Om ervoor te zorgen dat u krijgt waarvoor u bent verzekerd is het belangrijk dat uw uitvaartverzekering een vaste waarde blijft houden. Maar om deze waarde te houden, kost geld. Dat is de reden waarom u elk jaar wat meer premie voor uw verzekering moet betalen. Toch proberen we bij DELA de premie die u betaalt zo laag mogelijk te houden en dat doen we door onze winstdelingsregeling.

Waar ben ik voor verzekerd?

Met het DELA UitvaartPlan regelt en verzorgt DELA uw uitvaart. Deze uitvaartverzekering bestaat uit een basispakket aan uitvaartdiensten en een aanvullend bedrag dat wij de geldverzekering noemen. Dit is één verzekering.

Uw dienstenverzekering heeft een gemiddelde marktwaarde van € 5.750. Dit is een globaal overzicht van wat u krijgt aan diensten:

 • Personeel voor het regelen en verzorgen van de uitvaart
 • Vervoer van de overledene (ook vanuit het buitenland bij tijdelijk verblijf)
 • Rouwauto
 • Verzorging van de overledene
 • Opbaren van de overledene thuis, in rouwkamer of uitvaartcentrum
 • Uitvaartkist
 • Regelen van formaliteiten, bijvoorbeeld overlijdensbewijs
 • 75 rouwbrieven met postzegels
 • 75 dankbetuigingen met postzegels of 200 bidprentjes
 • Bij cremeren: gebruik van de aula, crematie, asverstrooiing bij het crematorium
 • Bij begraven: grafdelven, grafrechten van het eenvoudigste graftype, algemeen onderhoud van de begraafplaats (minimaal 10 jaar)

Let op: Dit is slechts een globaal overzicht. Een exacte omschrijving van de verzekerde diensten vindt u in artikel 5 van de algemene voorwaarden DELA UitvaartPlan.

Wat krijg ik met de aanvullende geldverzekering?

De aanvullende geldverzekering krijgt u bij het basispakket aan uitvaartdiensten. Dit vrij te besteden bedrag is minimaal € 609. U kunt dit bedrag gebruiken voor aanvullende wensen, zoals bijvoorbeeld een koffietafel, een luxe kist, bloemen of andere persoonlijke wensen. Veranderen uw wensen tussendoor? Dan kunt u altijd uw vrij te besteden bedrag aanvullen. Hoe hoog uw vrij te besteden bedrag is, kunt u zien op uw polisblad.

Waarom heb ik een aanvullende geldverzekering?

Met het DELA UitvaartPlan heeft u gekozen voor een uitvaartverzekering met een basispakket aan uitvaartdiensten (dienstenverzekering) bij overlijden en een vrij te besteden bedrag (geldverzekering) voor uitvaartwensen die niet in het basispakket zitten zoals bijvoorbeeld een koffietafel, luxe kist of andere persoonlijke wensen. Het vrij te besteden bedrag is minimaal € 609 in 2018. U kunt dit vrij te besteden bedrag aanpassen naar uw wensen. Het lijkt er misschien op dat u twee verzekeringen heeft maar dat is niet zo. Dit is één verzekering.

U kunt op het polisblad zien wat u met het basispakket aan uitvaartdiensten (dienstenverzekering) krijgt en hoe hoog uw vrij te besteden bedrag (geldverzekering) is.

Kan ik het vrij te besteden bedrag (geldverzekering) stopzetten

Nee, dat kan niet. Het vrij te besteden bedrag hoort bij uw uitvaartverzekering. Dit bedrag is minimaal € 609 en u kunt met dit bedrag extra wensen regelen, zoals bijvoorbeeld een koffietafel, een luxe kist of andere persoonlijke wensen. U kunt op uw polisblad zien hoe hoog uw vrij te besteden bedrag is.

Hoe werkt de geldverzekering? Wordt het geldbedrag straks over gemaakt?

Tijdens het organiseren van de uitvaart neemt de DELA-uitvaartverzorger de diensten met de nabestaanden door. Nabestaanden geven dan aan wat ze graag (extra of anders) willen. De uitvaartverzorger weet welk geldbedrag u verzekerd heeft. Uw nabestaanden besteden het bedrag naar wens. Blijft er na de uitvaart een deel van de geldverzekering over? Dan keren we het resterende bedrag aan de nabestaanden uit.

Moeten nabestaanden straks bijbetalen?

Als uw nabestaanden een uitvaart kiezen die meer kost dan het bedrag waarvoor u bent verzekerd, moeten zij hiervoor bijbetalen. Wij raden aan om één keer in de zoveel tijd samen met uw dierbaren te kijken of het vrij te besteden bedrag nog past bij uw wensen.

Hoe zit het met mijn UitvaartPlan als coöperatie DELA de uitvaart niet verzorgt?

Kiezen uw nabestaanden voor een andere uitvaartverzorger dan DELA? Dan ontvangen zij in plaats van onze dienstverlening een beperkte vergoeding. Deze vergoeding stijgt van € 2.761 naar € 2.788 (plus het vrij te besteden bedrag van uw aanvullende Geldverzekering). De hoogte van uw aanvullende Geldverzekering vindt u op het polisblad.

Waarom ontvangen nabestaanden een beperkte vergoeding als DELA de uitvaart niet verzorgt?

Nabestaanden moeten bijna altijd bijbetalen als ze voor een andere uitvaartondernemer kiezen. Hoe kan dat? Dit komt omdat andere uitvaartondernemers meestal niet zo goedkoop kunnen inkopen als DELA dat kan. Wij kunnen dat doen omdat we ruim 3 miljoen leden hebben en zo tegen lagere prijzen kunnen inkopen.

Als nabestaanden toch voor een andere uitvaartondernemer kiezen, krijgen ze van ons een bedrag uitbetaald. Dit bedrag is gelijk aan de kosten die coöperatie DELA zou maken als wij zelf de uitvaart zouden verzorgen en uitvoeren. Daarnaast rekenen wij nog een vergoeding voor de investeringen die wij hebben gemaakt om een verzekerde uitvaart te kunnen uitvoeren, terwijl deze nu ergens anders wordt uitgevoerd.