• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen DELA polis voor 2017

Chat met onze medewerkers

Uw polis voor 2017 - DELA UitvaartPlan

Waarom ontvang ik een nieuw polisblad?

Met het polisblad informeert coöperatie DELA u over de nieuwe premie en de winstdeling per 1 januari 2017. We leggen ook uit waarom de premie in 2017 stijgt. Daarnaast staan de verhoogde verzekerde bedragen op de polis. De vermelde premie en bedragen gelden per 1 januari 2017. Wij adviseren u uw nieuwe polisblad te bewaren.

Kan ik mijn polis ook digitaal ontvangen?

Ja, u kunt uw polisblad ook digitaal ontvangen. Wanneer u inlogt bij uw Mijn DELA account krijgt u éénmalig een scherm waarin u kunt aangeven hoe u uw jaarpolis in de toekomst wilt ontvangen: per post of digitaal.

Wilt u dit later nog aanpassen? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van onze Klantenservice via 040 260 16 36.

 

 

Waarom zijn de verzekerde bedragen verhoogd?

Het DELA UitvaartPlan in diensten is een waardevaste verzekering. Dat betekent dat u altijd kunt rekenen op het afgesproken pakket aan uitvaartdiensten. De waarde van het pakket wordt als gevolg van een stijging (inflatie) van de uitvaartkosten jaarlijks hoger. Dit jaar zijn de uitvaartkosten bij DELA gemiddeld met 0,97% gestegen. Dit betekent dat DELA ook jaarlijks een hoger bedrag moet verzekeren om dezelfde diensten te kunnen leveren. Daarom stijgt de premie. Ook bij de aanvullende Geldverzekering laten we het verzekerde bedrag en de premie met hetzelfde percentage meestijgen.

Waarom krijg ik een extra premieverhoging? Kan DELA die niet ook uit de winstdeling betalen?

Het klinkt onlogisch; we keren wel winstdeling uit, maar tegelijkertijd vragen we u wat extra premie te betalen. Dat komt omdat we de winstdeling betalen uit onze eigen middelen en we extra premie vragen in verband met de lage rente.

De 20-jaars rente bleef over de periode 1 mei 2015 tot en met 30 april 2016 historisch laag. Zelfs veel lager dan de vaste rente van 2,75% waar we in het DELA UitvaartPlan vanuit gaan. Als de rente structureel lager is dan die 2,75% maar boven de 2% blijft, dan kan DELA de premie aanpassen. De premie wordt altijd verhoogd als de rente gedurende een jaar gemiddeld lager dan 2% is. Zo is het in 2012 met de Algemene Vergadering afgesproken.

Waarom is de premie aangepast?

De premie voor uw DELA UitvaartPlan wordt in 2017 1,44% hoger. Dit heeft twee redenen:

 • Coöperatie DELA zorgt ervoor dat u altijd goed verzekerd bent. Daarom verhogen we het bedrag van de verzekerde uitvaartdiensten en het vrij te besteden bedrag met de stijging van de uitvaartkosten. Dit heet indexatie. Zoals elk jaar stijgt hierdoor de premie. Per 1 januari 2017 is deze premiestijging 0,97%. Zou er geen winstdeling zijn, dan zou deze stijging hoger zijn.
 • DELA kán de premie daarnaast elk jaar aanpassen als de 20-jaars rente structureel lager is dan 2,75%, maar boven de 2% blijft. Als de rente structureel lager is dan 2% wordt de premie altijd verhoogd. Zo is het in 2012 in de Algemene Vergadering afgesproken. Over de periode van 1 mei 2015 tot en met 30 april 2016 was de rente waarmee wij moeten rekenen gemiddeld 0,47% lager dan 2% (1,53%). Daarom verhoogt DELA de premie aanvullend met 0,47%.
Wat is indexatie?

Het DELA UitvaartPlan is een waardevaste verzekering. Dit betekent dat u altijd kunt rekenen op het afgesproken pakket aan diensten. De waarde van het pakket wordt als gevolg van een stijging (inflatie) van de uitvaartkosten jaarlijks hoger. Dit betekent dat DELA ook jaarlijks een hoger bedrag moet verzekeren om de diensten te kunnen leveren. Daarvoor stijgt de premie (artikel 8 lid 3). Ook bij de aanvullende geldverzekering laten we het verzekerde geldbedrag en dus ook de premie stijgen.

Wat is winstdeling?

Als coöperatie DELA delen wij winst met onze leden. Bij het DELA UitvaartPlan helpt de winstdeling mee om uw verzekering waardevast te houden. Winstdeling dempt de premiestijging die jaarlijks nodig is om het verzekerde bedrag aan te passen aan de gestegen uitvaartkosten.

Waar ben ik voor verzekerd?

Met een DELA UitvaartPlan regelt en verzorgt DELA uw uitvaart in Nederland. Het DELA UitvaartPlan bestaat uit een Dienstenverzekering en een aanvullende geldverzekering.

De Dienstenverzekering met een gemiddelde marktwaarde van € 5.750 bestaat uit de volgende verzekerde diensten*:

 • Vervoer: we regelen het vervoer naar de eigen woonplaats, als het overlijden ergens anders plaatsvond. Dat geldt ook wanneer u korter dan twee maanden in het buitenland bent.
 • Verzorging van de overledene
 • Uitvaartcentrum: we brengen de overledene over een uitvaartcentrum, of naar huis voor een thuisopbaring
 • Opbaring: de overledene baren we op in een kist met een eenvoudige bloemversiering. De opbaring gebeurt thuis, in een rouwkamer of uitvaartcentrum.
 • Kist: de overledene krijgt een graf- of crematiekist. Dit is een van de gebruikelijke modellen bij DELA.
 • Formaliteiten: we vervullen de formaliteiten. Denk hierbij aan de aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente.
 • Rouwbezoek: nabestaanden kunnen binnen de openingstijden van het uitvaartcentrum een bezoek brengen.
 • Rouwbrieven: we leveren 75 rouwbrieven. De verzendkosten horen hierbij.
 • Bedankkaarten: we leveren 75 bedankkaarten of 200 gedachtenisprentjes. De verzendkosten horen hierbij.
 • Rouwauto: we vervoeren de overledene in een rouwauto.
 • Personeel: wij zorgen voor het personeel dat nodig is om de uitvaart te regelen en uit te voeren.
 • Cremeren: gebruik van aula, crematie, as-verstrooiing bij het crematorium, of
 • Begraven: grafdelven, grafrechten van een door DELA geselecteerd graf, algemeen onderhoud van de begraafplaats (minimaal 10 jaar).

*Dit is een globaal overzicht. Het exacte overzicht vindt u in artikel 5 van de algemene voorwaarden van het DELA UitvaartPlan.

Wat krijg ik met de aanvullende geldverzekering?

Met de aanvullende geldverzekering krijgt u naast het verzekerde pakket uitvaartdiensten een vrij te besteden bedrag van minimaal € 603. Hoe hoog uw aanvullende geldverzekering is, staat op het polisblad. U kunt het bedrag gebruiken voor uw aanvullende wensen, zoals een koffietafel of een assierraad. En veranderen uw wensen tussentijds? Dan kunt u uw aanvullende geldverzekering daar op aanpassen.

Waarom heb ik een aanvullende geldverzekering?

Onze leden hebben naast hun pakket aan basis uitvaartdiensten (Dienstenverzekering) diverse persoonlijke wensen voor de uitvaart. Denk bijvoorbeeld aan een koffietafel. Voor deze extra’s hebben we in het DELA UitvaartPlan standaard een vrij te besteden bedrag opgenomen. Op uw polis ziet u dit bedrag terug bij ‘Geldverzekering’. Een DELA UitvaartPlan bestaat dus uit een dienstenverzekering en een aanvullende geldverzekering. De geldverzekering bedraagt in 2017 minimaal € 603 en u kunt dit bedrag verhogen als u dat wilt.

Ik ben niet verzekerd bij DELA. Kan ik wel een wensenboekje maken en opslaan in Mijn DELA?
Jazeker. U hoeft niet verzekerd te zijn bij ons om een wensenboekje te maken en op te slaan. Deze service is voor iedereen. Als u niet bij ons bent verzekerd, moet u er wel aan denken om het wensenboekje uit te printen. Zodat uw nabestaanden op tijd weten dat u een wensenboekje ingevuld hebt.
Hoe werkt de geldverzekering? Wordt het geldbedrag straks over gemaakt?

Tijdens het organiseren van de uitvaart neemt de DELA-uitvaartverzorger de diensten met de nabestaanden door. Nabestaanden geven dan aan wat ze graag (extra of anders) willen. De uitvaartverzorger weet welk geldbedrag u verzekerd heeft. Uw nabestaanden besteden het bedrag naar wens. Blijft er na de uitvaart een deel van de geldverzekering over? Dan keren we het resterende bedrag aan de nabestaanden uit.

Moeten nabestaanden straks bijbetalen?

Nabestaanden kiezen na een overlijden soms voor een uitgebreidere uitvaart dan dat u verzekerd heeft. Of nabestaanden voor een uitvaart moeten bijbetalen, hangt af van het verschil in kosten tussen de door hen gekozen uitvaart en de hoogte van het door u verzekerde bedrag. Wij raden u aan samen met uw dierbaren periodiek te controleren of het vrij te besteden bedrag nog past bij uw wensen. 

Hoe zit het met mijn UitvaartPlan als coöperatie DELA de uitvaart niet verzorgt?

Kiezen nabestaanden voor een andere uitvaartondernemer dan coöperatie DELA? Dan ontvangen ze in plaats van onze diensten een beperkte vergoeding. Voor 2017 is de hoogte van de vergoeding minimaal € 3.364. Dit bedrag is opgebouwd uit € 2.761 voor de Dienstenverzekering en minimaal € 603 voor de aanvullende Geldverzekering. Is een hoger bedrag dan € 603 op de Geldverzekering verzekerd? Dan ontvangen nabestaanden dat bedrag plus de vergoeding voor de Dienstenverzekering van € 2.761. Lees meer over de vergoeding als DELA de uitvaart niet verzorgt.

Waarom ontvangen nabestaanden een beperkte vergoeding als DELA de uitvaart niet verzorgt?

Nabestaanden moeten bijna altijd bijbetalen als ze voor een andere uitvaartondernemer kiezen. Dat komt omdat andere uitvaartondernemers vaak niet dezelfde inkoopvoordelen realiseren. Met ongeveer drie miljoen leden staan we samen sterk. Zo kan coöperatie DELA scherp inkopen.
Als nabestaanden voor een andere uitvaartondernemer kiezen, dan ontvangen ze een vergoeding die gebaseerd is op de kosten die coöperatie DELA zou maken als we zelf de uitvaart zouden verzorgen.

Daarnaast rekenen wij nog een vergoeding voor de investeringen die wij hebben gemaakt om een verzekerde uitvaart te kunnen uitvoeren, terwijl deze nu elders wordt belegd.