• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen over coöperatie DELA

Chat met onze medewerkers

Coöperatie DELA

Klopt het dat DELA belt over digitale communicatie voorkeuren en hiervoor mijn e-mailadres vraagt?

Ja, het klopt dat DELA u belt over digitale communicatie voorkeuren. Tijdens dit gesprek wordt aan u gevraagd of u uw e-mailadres wilt doorgeven en of uw e-mailadres gebruikt mag worden voor:

  • Berichten in het kader van de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst en onderzoeksdoeleinden, zoals informatie over uw verzekering of een herinnering van betalingsachterstanden.
  • Uw digitale verzekeringspolis(sen)
  • Informatie over onze verzekeringsproducten, onze ledenvoordelen en onze digitale nieuwsbrief.

Per onderdeel kunt u aangeven of u akkoord gaat met communicatie per e-mail. Na het gesprek ontvangt u een e-mail met hierin een overzicht van uw voorkeuren. In de e-mail wordt gevraagd of u de e-mail wilt bevestigen. Als u dit heeft gedaan, zijn uw voorkeuren vastgelegd.

Waarom doet DELA dit?

Digitale communicatie is duurzamer en bespaart kosten. Ook is dit een mogelijkheid om u nog beter te informeren.

Heeft DELA een nieuw rekeningnummer?
Ja, vanaf augustus 2015 heeft DELA een nieuw rekeningnummer van de Rabobank.
Winst? DELA is toch een coöperatie zonder winstoogmerk?
Het blijft een spagaat: uitleggen dat een coöperatie zonder winstoogmerk ook een positief resultaat nodig heeft. Misschien is het beter om te zeggen dat wij handelen zonder commercieel motief. Want meestal sluiten wij het jaar af met een positief resultaat. Dat vinden we ook belangrijk. Het geld dat overblijft wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar blijft in de coöperatie. Hiermee zorgen we ervoor dat de verzekering waardevast en de premies laag blijven.
Ik deel mee in de winst van coöperatie DELA. Wat houdt dat in?
DELA heeft geen aandeelhouders, maar leden. En alles wat we doen, doen we voor onze leden. Geld dat we aan het einde van het jaar overhouden, voegen we toe aan onze reserves. We gebruiken dat bijvoorbeeld om de premies laag en de verzekeringen waardevast te houden.

In deze grafiek ziet u een voorbeeld van hoe de premie van een DELA UitvaartPlan zich ontwikkelt met en zonder winstdeling.

Ik heb geen uitvaartverzekering bij DELA. Kan DELA toch mijn uitvaart regelen?
Ja, ook als u geen verzekering heeft of als u een verzekering heeft bij een andere verzekeraar kan DELA uw uitvaart regelen en verzorgen.
Hoeveel stijgt de premie per jaar?
De premiestijging hangt af van de inflatie van de uitvaartkosten. Zijn de uitvaartkosten bijvoorbeeld met 3 % gestegen? Dan stijgt de premie in principe ook met 3% . Om het DELA UitvaartPlan waardevast te houden, moet de premie eigenlijk meer dan 3% stijgen. Het verschil tussen de 3 % en de premie die daadwerkelijk nodig is, betalen we uit de speciale coöperatiewinstdeling. Coöperatie DELA streeft ernaar om de premiestijging niet meer te laten zijn dan de stijging van de uitvaartkosten.
Mag DELA de voorwaarden wijzigen?
Dat mag, maar alleen met goedkeuring van de leden. Dit gebeurt met een ledenbesluit tijdens de Algemene Vergadering.  De Algemene Vergadering bestaat uit 36 leden en 36 plaatsvervangende leden. Iedereen die verzekerd is bij DELA is lid en mag zich verkiesbaar stellen voor de Algemene Vergadering.

Hoe werkt het?
  • Het bestuur van coöperatie DELA doet een voorstel om de voorwaarden te veranderen of om de manier te veranderen waarop we premie berekenen. Het bestuur legt dit voorstel voor aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering keurt het voorstel goed of af.
  • Keurt de Algemene Vergadering een wijziging goed?
    Dan vertellen we u dat altijd vooraf in een brief en in ons ledenmagazine Kroniek.
Wat is indexatie?
Het DELA UitvaartPlan is een waardevaste verzekering. Dit betekent voor een Dienstenverzekering dat u altijd kunt rekenen op het afgesproken pakket aan diensten. De waarde van het uitvaartdienstenpakket wordt als gevolg van een stijging (inflatie) van de uitvaartkosten jaarlijks hoger. Dit betekent dat DELA ook jaarlijks een hoger bedrag moet verzekeren om de diensten te kunnen leveren. Daarvoor stijgt de premie mee (artikel 8 lid 3 van de Algemene Voorwaarden). Ook bij de Geldverzekering laten we het verzekerde geldbedrag en de premie met hetzelfde percentage meestijgen.