• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Steeds meer mortuaria worden geëxploiteerd door uitvaartbedrijven. Daarmee ontstaat bijna een soort gedwongen winkelnering: de klant is al ‘binnen’ en de familie wordt onder druk gezet om de uitvaart ook door dit bedrijf te laten verzorgen. Soms zijn er zelfs ‘deals’ met bejaardenhuizen/verzorgingshuizen/ ziekenhuizen hierover. Dat voelt niet goed voor nabestaanden. Daarom heeft DELA geen mortuaria in eigendom, of exploiteert ze.

Chat met onze medewerkers

Enkele vragen én antwoorden

Wat gebeurt er met de rekening als een lid van DELA overlijdt in het ziekenhuis en naar een mortuarium aldaar wordt gebracht?

Hierover zijn landelijk afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en uitvaartverzorgers/-verzekeraars zoals DELA. De afspraak is dat de kosten van de eerste drie uur in het mortuarium voor het ziekenhuis zijn. Het mortuarium doet alleen de noodzakelijke zorg aan het lichaam. Denk daarbij aan het herstellen van ontoonbare, lichamelijke schade die is ontstaan door medische ingrepen (zoals het verwijderen van een infuus). Zowel voor de tijd in het mortuarium, als voor de noodzakelijke zorg krijgen nabestaanden of uitvaartverzorgers geen rekening. De kosten voor de noodzakelijke zorg wordt gedekt door het DELA UitvaartPlan. In deze drie uur hebben nabestaanden de tijd om een uitvaartverzorger naar keuze te bellen, zoals DELA, om het afscheid verder te verzorgen. DELA wil echter dat dit systeem gaat veranderen.

 

Wat gebeurt na de drie uur?

Binnen de landelijke afspraken tussen ziekenhuizen en uitvaartverzorgers/-verzekeraars, is het volgende tijdsslot tussen 3 en 24 uur. Binnen dit tijdsslot kan het ziekenhuismortuarium ‘wenselijke zorg’ verrichten aan het lichaam. De kosten voor dit tijdsslot zijn gedekt door het DELA UitvaartPlan. De wenselijke zorg wordt alleen vergoed als DELA namens de nabestaanden opdracht heeft gegeven. Als nabestaanden binnen deze 24 uur zelf de opdracht geven aan het ziekenhuismortuarium om extra verzorging – zoals balseming - aan de overledene te doen, dan zijn zij hiervoor zelf verantwoordelijk en ook aanspreekbaar voor de kosten.

 

Kan er wenselijke zorg aan het lichaam worden verricht, zonder dat nabestaanden daar opdracht toe hebben gegeven? 

In de praktijk komt dat voor en dat levert begrijpelijkerwijs ook ergernissen op voor nabestaanden. Het DELA UitvaartPlan dekt weliswaar de kosten voor de tijd van het verblijf, maar dat voorkomt nog steeds niet dat er verzorging plaatsvindt aan een lichaam zonder dat nabestaanden dat willen. Wie niet is verzekerd, krijgt bovendien de hele rekening. DELA vindt dit een slechte situatie voor nabestaanden. DELA wil daarom dat dit systeem gaat veranderen.

 

DELA vindt ook dat dit moet veranderen. Wij vinden dat er altijd toestemming moet zijn van nabestaanden voor de wenselijke zorg en de kosten ervan moeten vooraf inzichtelijk zijn. De relevante brancheverenigingen uit de uitvaartverzorging, mortuaria en ziekenhuizen moeten dit samen regelen.

 

Wat vindt DELA van de situatie dat lichamen vastgehouden kunnen worden door mortuaria, totdat rekeningen zijn betaald?

DELA keurt deze werkwijze van mortuaria af. Nabestaanden hebben het al moeilijk genoeg na het overlijden van een dierbare. Daarom betaalt DELA voor haar verzekerden altijd de rekening van de ziekenhuismortuaria, zodat een lichaam snel ter beschikking van de nabestaanden komt en het laatste afscheid kan worden geregeld.

 

Dat neemt niet weg, dat DELA het niet eens is met deze handelswijze en kosten van mortuariumbeheerders in voorkomende gevallen. Daarover heeft DELA contact met de betreffende mortuaria. Wij zorgen ervoor dat nabestaanden hiervan niets merken.

 

Wat doet DELA eraan om dit op te lossen voor iedereen?

DELA zou graag zien dat ziekenhuizen, mortuaria en uitvaartondernemingen samen aan alle onwenselijke situaties een einde maken om te voorkomen dat nabestaanden, zo vlak na het overlijden van een dierbare, hiermee worden belast. Wij vinden dat er altijd toestemming moet zijn van nabestaanden voor de wenselijke zorg en de kosten ervan moeten vooraf inzichtelijk zijn. De relevante brancheverenigingen uit de uitvaartverzorging, mortuaria en ziekenhuizen moeten dit samen bewerkstelligen. DELA riep al eerder op dat de uitvaartbranche dit soort zaken beter moet regelen.

 

Wat vindt DELA van de exploitatie van mortuaria door uitvaartverzorgers?

Wij vinden dat de huidige belangenverstrengeling tussen mortuaria en uitvaartondernemingen moet verdwijnen. DELA vindt dat nabestaanden volledig vrij moeten zijn in de keuze van een uitvaartverzorger. Om deze reden heeft DELA zelf ook geen mortuaria in eigendom. Dat voorkomt de schijn van belangenverstrengeling. Enkele jaren geleden zijn enkele mortuaria na een overname eigendom geworden van DELA, maar die zijn om deze reden direct afgestoten.