• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Duurzaamheid inkoop kisten

DELA koopt de grafkisten in grote partijen tegelijk in. Maar hoe duurzaam is dat? En hoe kijkt DELA aan tegen duurzaamheid en inkoop van grote partijen?

Chat met onze medewerkers

Klopt het, dat een kist van spaanplaat belastend is voor het milieu, mede omdat er formaldehyde vrij komt bij het productieproces?

 

Klopt. Dit zien we graag anders. Helaas is het onmogelijk om aan leden meteen een volwaardig alternatief te bieden, dat zowel qua duurzaamheid als qua prijs aantrekkelijk is. Duurzaamheid betekent bovendien meer dan alleen het materiaal van de kist. De herkomst van het materiaal, het verbruik van energie (gas en elektriciteit) wegen ook mee. Wij staan erg open voor duurzame alternatieven. Mensen met alternatieven nodigen we uit zich bij ons te melden.

 

DELA heeft het GreenLeave keurmerk, maar in het naturapakket wordt standaard nog altijd de kist van spaanplaat aangeboden. Hoe rijmt dit met elkaar?

 

DELA zet zich in om te verduurzamen en zit in de toetredingsprocedure van GreenLeave. Dat wil zeggen: op dit moment worden alle facetten van een uitvaart bij DELA hierop nagelopen. Een bij GreenLeave aangesloten uitvaartondernemer heeft voor alle onderdelen een duurzame keuze en voldoet daarmee aan alle eisen van GreenLeave. Dat is bij DELA nog niet het geval. Daarnaast wil DELA haar leden een volwaardig alternatieve kist bieden die zowel qua duurzaamheid, als qua prijs aantrekkelijk is. Op dat moment legt DELA een wijziging in het naturapakket ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering van de coöperatie.

 

Als iemand met een naturapakket een milieuvriendelijk alternatief wil, wat is dan de procedure?

Leden met een naturaverzekering betalen premie gebaseerd op wat een uitvaart werkelijk kost. In de huidige naturadekking wordt gerekend met de inkoopprijs van de meest gangbare kist. Voor persoonlijke wensen – zoals keuze voor andere kist - wordt het verschil altijd bijbetaald, ongeacht of dit een duurzamer product is of niet. Voor dit soort maatwerk is in de verzekering immers ook geen premie betaald. Wel kan het vrij besteedbare bedrag van minimaal 603 euro hiervoor worden gebruikt.

 

Wie afwijkt van de kist uit het naturapakket, betaalt bij vanaf een prijs van 217 euro. Leden kunnen kiezen voor tal van duurzame uitvaartkisten.

 

Wanneer wordt een duurzame kist toegevoegd aan het assortiment van DELA?

Het besluit om een duurzame kist toe te voegen aan ons aanbod, is niet alleen afhankelijk van de aanschafprijs. DELA meet ook het elektriciteitsverbruik, gasverbruik, uitstoot en bekijkt de asresten. Los van duurzaamheid, speelt ook veiligheid van medewerkers een rol.

 

Als de verbranding van een kist langer duur, dan is er meer gas en elektriciteit nodig. Dit doet weer afbreuk aan het duurzame karakater van een kist. Ook de asresten worden bekeken op eventuele bijzonderheden. Veiligheid van onze medewerkers speelt ook een rol. Als een kist bijvoorbeeld van te zacht materiaal is, kan de kist bij de invoer blijven hangen. Dan kunnen er rook en vlammen in de ovenruimte komen. Dat is onwenselijk.

 

Als al deze aspecten zijn beoordeeld van een duurzame kist, dan wordt besloten of een kist in het assortiment wordt opgenomen.