• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DELA is een coöperatie. Ons doel is om het goed te regelen voor elkaar. Wij geloven dat we samen meer bereiken dan alleen. Hier staat uitgelegd hoe we onze wereld duurzamer en socialer willen achterlaten voor huidige en toekomstige generaties.

Het algemene beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen staat ook beschreven. Hieronder zijn specifieke deelonderwerpen uit de actualiteit te vinden.  

Chat met onze medewerkers