• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Een duurzame en betaalbare DELA kist

De kist staat bij een afscheidsdienst vaak centraal. Ook op het gebied van kisten vindt er de laatste jaren veel vernieuwing plaats. Mensen kiezen steeds meer voor het persoonlijke element in de uitvaart. De kist is daarvan een wezenlijk onderdeel.

DELA biedt keuze uit een ruim assortiment kisten. Bij de productie van de standaardkist uit ons naturapakket komt een milieubelastende stof (formaldehyde) vrij. DELA onderzoekt langs diverse wegen naar een volwaardig en duurzaam alternatief. Lees meer over alternatieve en duurzame kisten. Groene stroom, Ecoleren en Greenleave. De Footprint Challenge: duurzame doe-het-zelf kist, een recyclebaar grafmonument, een composteerbare urn en bio-kisten.

Materiaal versus prijs

Wanneer is een kist duurzaam? Om dat te bepalen kijkt DELA verder dan alleen het materiaal zelf. De herkomst van dit materiaal en het energieverbruik (gas en elektriciteit) bij het crematieproces wegen ook mee. Daarnaast speelt de veiligheid van onze medewerkers een rol bij de materiaalkeuze.

'DELA stimuleert duurzaamheid in de uitvaartbranche!' - Johan Frissen, directeur Greenleave

Assortiment kisten

Hout dat gekapt wordt in het kader van natuurbeheer, wordt in de provincie Groningen gebruikt voor de productie van duurzame kisten. Helaas is de vraag naar dit hout groter dan het aanbod. DELA moet daarom uitwijken naar andere leveranciers. Momenteel voert DELA 23 duurzame modellen in het assortiment. In de huidige naturadekking wordt gerekend met de inkoopprijs van de meest gangbare kist: een standaardkist. Voor persoonlijke wensen (zoals de keuze voor een andere kist) moet het verschil altijd worden bijbetaald - duurzaam product of niet. Voor dergelijk maatwerk is in de verzekering nu eenmaal geen premie betaald. Assortiment kisten.

Zaken goed achterlaten voor later

Duurzame standaardkist

Het aanbieden van een duurzame kist als een standaardkist is duurder en zal verrekend worden in de premies van onze leden. DELA wil dit alternatief verder uitwerken en ter beeldvorming voorleggen aan het coöperatie panel. Uiteindelijk besluiten onze leden in de Algemene Ledenvergadering  of een duurzame standaardkist in het naturapakket wordt opgenomen. In de hele uitvaartketen wordt op ieder onderdeel ingezoomd en bekeken hoe we kunnen verduurzamen. We bekijken bijvoorbeeld ook in het werkproces van een crematorium of we ergens een duurzaamheidslag kunnen maken. Zo kunnen de landelijk ingevoerde duurzame asbussen ‘Cinisafe’ worden hergebruikt.

 

Groene stroom

Het crematorium van DELA in Groningen is het eerste crematorium dat niet op gas maar op groene stroom opereert. Op termijn gaat dit crematoriumgebouw zelfs meer stroom opwekken dan verbruiken. Daarnaast bestudeert DELA andere duurzame alternatieven in plaats van begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap. Samen met de Ierse ontwikkelaar EcoLegacy wordt gekeken naar de nieuwe techniek ‘ecoleren’.

 

 

Ecoleren

Ecoleren is een proces op basis van elektriciteit. De uitstoot van typische uitvaartafvalstoffen, zoals kwik, amalgaam en formaldehyde wordt gereduceerd en ook pathogene stoffen en resten van medische stoffen worden geneutraliseerd. Na ecoleren blijft er alleen poeder over. Dit poeder kan overal worden begraven of uitgestrooid. Net als de as bij cremeren is er dus de mogelijkheid om het poeder op te slaan in bijvoorbeeld een urn.

Stimuleren van duurzaamheid

DELA is lid van Greenleave. Dit consortium van uitvaartverzorgers heeft het doel om een uitvaart duurzamer te maken. Steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij Greenleave. DELA moedigt de deelnemers aan eensgezind met verduurzaming aan de slag te gaan.

DELA is mede-initiatiefnemer van de Footprint Challenge. De initiatiefnemers zien het als hun verantwoordelijkheid de wereld op een gelijkwaardige of zelfs betere manier achter te laten voor de huidige en toekomstige generaties. Ze zijn ervan overtuigd, dat op allerlei aspecten rond de uitvaart milieuwinst valt te behalen. Door samen te werken zal het verduurzamen van uitvaarten sneller verlopen.

'Footprint challenge; duurzaamheid in de maak' - Jan de Groot, jury Footprint Challenge

Grafkist per post

De Final Footprint Challenge is een broedplaats voor duurzame oplossingen rond de uitvaart. Ondernemers binnen en buiten de branche, studenten, experts en andere geïnteresseerden kunnen hun oplossingen voor een duurzame uitvaart delen. Onder de ingezonden uitvindingen zijn een duurzame doe-het-zelf kist, een recyclebaar grafmonument, een composteerbare urn en bio-kisten.

Chat met onze medewerkers

DELA Jaarverslagen

Lees meer