• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Terugblik Roparun 2022

De Roparun 2022 heeft een bedrag opgebracht van 2.156.792,54 euro. Het geld is bestemd voor organisaties en projecten in de palliatieve zorg. Coöperatie DELA was hoofdsponsor van de Roparun. De sponsoring is inmiddels gestopt, maar uiteraard dragen wij Roparun nog steeds een warm hart toe.

Chat met onze medewerkers

Terugblik Roparun 2022

Roparun 2022

Deze eenendertigste editie vond vanwege corona plaats in een aangepaste vorm. Op 4, 5 en 6 juni liep de route vanuit vliegveld Twenthe naar Rotterdam. De route-Zuiddeelnemers passeerden hierbij ook het DELA-hoofdkantoor, waar ze als helden werden aangemoedigd.

DELA-team

Tijdens deze Roparun liepen 224 teams mee. Buurtverenigingen, vriendengroepen, collega’s en vele anderen vormden een team. Ook deed er in 2022 een DELA-team mee aan Roparun. De deelnemers zamelden samen geld in voor Roparun. Om zo hun steentje bij te dragen aan het totaalbedrag.

Roparun 2022

In 2022 vond de Roparun plaats in het Pinksterweekend (4, 5 en 6 juni), met de startplaats vliegveld Twenthe. De route was ongeveer 550 kilometer.