• Overlijden melden - 0800 955 66 55 (24 uur per dag) 

Grenswaarden gevaarlijke stoffen tijdens lichte balseming (thanatopraxie) niet overschreden

DELA is blij dat onderzoek aantoont dat gevaren meevallen en bekijkt op welke wijze zij de behandeling kan blijven aanbieden

9 juli 2021

Uit een vervolgonderzoek dat DELA heeft laten doen naar de vraag hoeveel gevaarlijke stoffen er nu daadwerkelijk vrijkomen tijdens een lichte balseming, blijkt dat er sprake is van een lage blootstelling aan de gevaarlijke stof formaldehyde. Hierbij wordt geen grenswaarde overschreden.

DELA liet dit onderzoek uitvoeren omdat eerder onderzoek uitwees dat mogelijk de gezondheid en veiligheid van medewerkers in het geding was bij lichte balseming. DELA vindt lichte balseming nog altijd een mooi alternatief bij thuisopbaring, maar zal de behandelingen op haar eigen locaties niet hervatten omdat er uit voorzorg aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze (vereiste) maatregelen laat DELA graag aan gespecialiseerde bedrijven over. DELA bekijkt nog op welke manier lichte balseming nog aangeboden kan worden aan haar leden en niet-leden. 
 

Stoffenmanager

Jack van der Putten, directeur uitvaartdiensten bij coöperatie DELA: “Ik ben blij dat de uitkomsten van het eerste onderzoek niet worden bevestigd en dat de grenswaarden niet worden overschredenWe vonden de risico’s die mensen op basis van dit eerste onderzoek zouden lopen niet acceptabel. Veiligheid staat bij ons voorop. Dat het nu blijkt mee te vallen, is goed nieuws. Maar formaldehyde is en blijft een stof die geclassificeerd wordt als kankerverwekkend.” 

In het eerste onderzoek zijn blootstellingsbeoordelingen aan gevaarlijke stoffen uitgevoerd met het model Stoffenmanager. Dit is binnen de ARBOwet en Integrale Veiligheidskunde een bekende en gerenommeerde onderzoeksmethode. In dit model worden veiligheidsfactoren gebruikt, waarbij voor een voorzichtige benadering wordt gekozen. Als met behulp van Stoffenmanager de berekende blootstelling onder de grenswaarde is, dan zal dat in de praktijk ook zijn. Als de modelberekening tot een blootstelling boven de grenswaarde leidt, vraagt dit om nader onderzoek, bijvoorbeeld door de daadwerkelijke blootstelling in de praktijk te meten. Om die reden liet DELA een vervolgonderzoek uitvoeren.

 

Ondersteuning zoektocht alternatieve middelen

De beslissing die DELA dit voorjaar nam om tijdelijk te stoppen zorgde voor discussie in de uitvaartwereld. Jack van de Putten: “We begrijpen dat onze beslissing om tijdelijk te stoppen voor anderen onverwachts was. Daarom hebben we vaart gezet achter het vervolgonderzoek en zijn we in gesprek gegaan met de experts binnen en buiten DELA.” DELA benadrukt dat lichte balseming een mooie en betekenisvolle vorm is van opbaring. De overledene ziet er vaak natuurlijker uit en omdat het lichaam niet koud aanvoelt, ervaren de nabestaanden dat ze hun dierbare nog even dichtbij zich hebben. De mooie herinneringen die dan ontstaan worden nog lang gekoesterd. DELA blijft daarom actief meewerken aan de zoektocht naar alternatieven voor formaldehyde. Initiatieven om formaldehyde vrije vloeistoffen voor thanatopraxie te ontwikkelen kunnen op de steun van DELA rekenen.

 

Laatste nieuws

 • jun
  22
  2022

  Onderzoek: maak dood bespreekbaar voor kinderen

  Crematoria nemen voortouw in het gesprek over de dood

  Recent onderzoek toont aan dat een ruime meerderheid (60%) van de Nederlanders vindt dat er meer met kinderen over de dood gepraat moet worden. Ook zegt meer dan de helft (53%) dat het omgaan met de dood onderdeel moet zijn van het onderwijs aan kinderen. Coöperatie DELA wil mensen verbinden en helpen bij alle vraagstukken rondom overlijden en doorgeven. Een aantal crematoria, waaronder die in Uden en Venray, neemt het voortouw in het gesprek over de dood.

 • jun
  13
  2022

  DELA houdt focus op solidariteit en continuïteit

  Uitvaartverzekeraar en -verzorger presenteert jaarcijfers

 • jun
  7
  2022

  Letters IJsselhof tijdelijk voor onderhoud van monumentale muur

  Terugplaatsing binnen enkele weken

  Deze week worden tijdelijk de letters ‘IJsselhof’ van de monumentale muur bij de ingang van de gelijknamige begraafplaats gehaald. Dat gebeurt in het kader van noodzakelijk onderhoud aan de muur. De letters worden opgeslagen en over enkele weken weer teruggeplaatst.

 • jun
  7
  2022

  Onderzoek: bijna helft Nederlanders wil uitvaart verduurzamen

  Meer dan twee op de vijf Nederlanders (41%) vindt het belangrijk dat hun uitvaart het milieu zo min mogelijk belast. Dat blijkt uit het Nationale onderzoek naar de Dood, Afscheid en Verder leven in opdracht van coöperatie DELA. In consumentenaankopen is de afgelopen jaren een trend te zien dat mensen duurzamer consumeren. Ook bij een uitvaart vinden Nederlanders duurzame alternatieven dus belangrijk.