• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Grenswaarden gevaarlijke stoffen tijdens lichte balseming (thanatopraxie) niet overschreden

DELA is blij dat onderzoek aantoont dat gevaren meevallen en bekijkt op welke wijze zij de behandeling kan blijven aanbieden

9 juli 2021

Uit een vervolgonderzoek dat DELA heeft laten doen naar de vraag hoeveel gevaarlijke stoffen er nu daadwerkelijk vrijkomen tijdens een lichte balseming, blijkt dat er sprake is van een lage blootstelling aan de gevaarlijke stof formaldehyde. Hierbij wordt geen grenswaarde overschreden.

DELA liet dit onderzoek uitvoeren omdat eerder onderzoek uitwees dat mogelijk de gezondheid en veiligheid van medewerkers in het geding was bij lichte balseming. DELA vindt lichte balseming nog altijd een mooi alternatief bij thuisopbaring, maar zal de behandelingen op haar eigen locaties niet hervatten omdat er uit voorzorg aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze (vereiste) maatregelen laat DELA graag aan gespecialiseerde bedrijven over. DELA bekijkt nog op welke manier lichte balseming nog aangeboden kan worden aan haar leden en niet-leden. 
 

Stoffenmanager

Jack van der Putten, directeur uitvaartdiensten bij coöperatie DELA: “Ik ben blij dat de uitkomsten van het eerste onderzoek niet worden bevestigd en dat de grenswaarden niet worden overschredenWe vonden de risico’s die mensen op basis van dit eerste onderzoek zouden lopen niet acceptabel. Veiligheid staat bij ons voorop. Dat het nu blijkt mee te vallen, is goed nieuws. Maar formaldehyde is en blijft een stof die geclassificeerd wordt als kankerverwekkend.” 

In het eerste onderzoek zijn blootstellingsbeoordelingen aan gevaarlijke stoffen uitgevoerd met het model Stoffenmanager. Dit is binnen de ARBOwet en Integrale Veiligheidskunde een bekende en gerenommeerde onderzoeksmethode. In dit model worden veiligheidsfactoren gebruikt, waarbij voor een voorzichtige benadering wordt gekozen. Als met behulp van Stoffenmanager de berekende blootstelling onder de grenswaarde is, dan zal dat in de praktijk ook zijn. Als de modelberekening tot een blootstelling boven de grenswaarde leidt, vraagt dit om nader onderzoek, bijvoorbeeld door de daadwerkelijke blootstelling in de praktijk te meten. Om die reden liet DELA een vervolgonderzoek uitvoeren.

 

Ondersteuning zoektocht alternatieve middelen

De beslissing die DELA dit voorjaar nam om tijdelijk te stoppen zorgde voor discussie in de uitvaartwereld. Jack van de Putten: “We begrijpen dat onze beslissing om tijdelijk te stoppen voor anderen onverwachts was. Daarom hebben we vaart gezet achter het vervolgonderzoek en zijn we in gesprek gegaan met de experts binnen en buiten DELA.” DELA benadrukt dat lichte balseming een mooie en betekenisvolle vorm is van opbaring. De overledene ziet er vaak natuurlijker uit en omdat het lichaam niet koud aanvoelt, ervaren de nabestaanden dat ze hun dierbare nog even dichtbij zich hebben. De mooie herinneringen die dan ontstaan worden nog lang gekoesterd. DELA blijft daarom actief meewerken aan de zoektocht naar alternatieven voor formaldehyde. Initiatieven om formaldehyde vrije vloeistoffen voor thanatopraxie te ontwikkelen kunnen op de steun van DELA rekenen.

 

Laatste nieuws

 • jul
  26
  2021

  Overname Yarden door cooperatie DELA gaat definitief door

  Uitvaartpolissen Yarden-verzekerden veiliggesteld

  De overname van Yarden door DELA gaat definitief door. DNB en ACM hebben de overname goedgekeurd. De uitvaartverzekeringen van de 1 miljoen Yarden-verzekerden zijn daardoor gered. Op 2 augustus vindt de overdracht plaats. Nabestaanden van verzekerden van DELA en Yarden kunnen vanaf dan gebruikmaken van elkaars locaties en faciliteiten.

 • jul
  9
  2021

  Grenswaarden gevaarlijke stoffen tijdens lichte balseming (thanatopraxie) niet overschreden

  DELA is blij dat onderzoek aantoont dat gevaren meevallen en bekijkt op welke wijze zij de behandeling kan blijven aanbieden

  Uit een vervolgonderzoek dat DELA heeft laten doen naar de vraag hoeveel gevaarlijke stoffen er nu daadwerkelijk vrijkomen tijdens een lichte balseming, blijkt dat er sprake is van een lage blootstelling aan de gevaarlijke stof formaldehyde. Hierbij wordt geen grenswaarde overschreden.

 • jun
  25
  2021

  Informatie over uitvaarten en het coronavirus

  Nu de overheid de coronamaatregelen versoepelt, is er bij uitvaarten ook weer meer mogelijk. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de regels van het RIVM en de rijksoverheid.

 • jun
  24
  2021

  Een overzicht van hoe wij uitvaarten op dit moment verzorgen

  Wat gaat anders vanwege coronamaatregelen en wat is ongewijzigd

  Wij realiseren ons dat de dienstverlening nu soms anders verloopt dan nabestaanden voor ogen hebben. Op deze pagina geven we een overzicht van de wijzigingen. Uitgangspunt is om iedere uitvaart zo persoonlijk mogelijk te maken. Afscheid nemen van een overleden dierbare kan maar één keer.