• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Uitvaarten tijdens de coronatijd: aanpassingen en extra diensten

Een overzicht van wat er nu anders gaat bij uitvaarten in coronatijd

16 juli 2020

Afscheid nemen van een overleden dierbare kan maar één keer. Wij realiseren ons dat de dienstverlening nu soms anders verloopt dan de nabestaanden voor ogen hebben. Ook krijgen we soms vragen over de kosten van een uitvaart in coronatijd. Op deze pagina geven we een overzicht.

RIVM-maatregelen

Wij volgen uiteraard de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Zo vragen wij nabestaanden 1,5 meter te afstand houden bij de afscheidsdienst en dragen medewerkers in het crematorium waar nodig beschermende kleding. Nabestaanden begrijpen dat, maar het is niet altijd fijn en dat snappen we heel goed. Tegelijkertijd doen wij er alles aan om de uitvaart toch zo waardig en persoonlijk mogelijk te maken. Zo bieden we, waar dat kan, alternatieven zoals het verzorgen van livestreaming zodat een grotere groep het afscheid via internet kan meebeleven. Ook organiseert DELA op een later moment herinneringsbijeenkomsten om met meer mensen samen afscheid te nemen.

Het gesprek met de uitvaartverzorger

U mag zelf kiezen hoe u het gesprek met de uitvaartverzorger wilt doen. Dit kan via een gesprek thuis of op een DELA-locatie, of via videobellen. Natuurlijk met alle aandacht die nodig is om een mooie uitvaart te regelen. Voor het videobellen gebruiken we Microsoft Teams (download de Teams-handleiding).
Uitvaartverzorgers die zelf tot een risicogroep behoren, doen de regelgesprekken meestal via videobellen.

Kiest u voor een gesprek op een DELA-locatie of thuis, hou dan alstublieft rekening met de gezondheidsregels:

 • Wij doen vooraf een gezondheidscheck; iedereen moet klachtenvrij zijn
 • Maximaal drie personen (buiten de uitvaartverzorger). Meer personen kunnen meepraten via (video)bellen
 • U zorgt ervoor dat anderhalve meter afstand gehouden kan worden
 • De ruimte waarin het gesprek plaatsvindt is voldoende geventileerd
 • Iedereen houdt zich aan de basisregels van de rijksoverheid, dus niezen in de elleboog, handen wassen, etc

Thuis of in het uitvaartcentrum opbaren

Beide mag. Uw dierbare wordt met dezelfde toewijding verzorgd, alleen hebben de DELA-medewerkers nu wel extra beschermende kleding aan. In verzorgingstehuizen is het niet altijd toegestaan, dit verschilt per verzorgingstehuis. 

Helpen bij de verzorging van uw dierbare

U mag met twee personen meehelpen met het verzorgen van uw dierbare. De verzorging vindt plaats op een locatie van DELA, volgens de richtlijnen van het RIVM. Overleg de mogelijkheden met uw uitvaartverzorger.

24-uurskamer

Vanaf 20 juli mogen de 24-uurskamer weer geboekt worden. Bij de sleuteloverdracht tekent u een document waarin u akkoord gaat met de huisregels over o.a. anderhalve meter afstand houden.

Uitvaarten in kleine kring 

De grootste verandering is dat afscheid nu plaatsvindt in kleine kring. Het aantal aanwezigen stemt u af met de uitvaartverzorger, dit kan namelijk per locatie verschillen. Waar nabestaanden elkaar eerder vasthielden voor troost, staan de stoelen in de aula nu 1,5 meter uit elkaar. Voor veel nabestaanden is dat een emotionele maatregel. Onze uitvaartverzorgers denken graag met u mee wat er wel mogelijk is, zoals het plaatsen van alle condoleancekaarten om de kist.

Aantal aanwezigen tijdens het afscheid en via livestream op afstand

Wij doen ons best om zoveel mogelijk mensen te kunnen toelaten en tegelijkertijd anderhalve meter afstand te houden. Leden van hetzelfde huishouden mogen bijvoorbeeld wel bij elkaar zitten. En kinderen onder de 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Het precieze aantal genodigden stemt u af met uw uitvaartverzorger, omdat dit op elke locatie anders is. Op diverse locaties kunnen nabestaande ook in een aangrenzende ruimte via een scherm meekijken. Daarnaast is het in al onze crematoria en uitvaartcentra het mogelijk om de uitvaart tegen vergoeding van € 95 via een beveiligde livestream uit te zenden, zodat genodigden via een beveiligde link thuis kunnen meekijken. Bovendien ontvangt u dan na afloop de opname op usb-stick, zodat u de video-opname kunt delen met anderen.

1,5 meter afstand: maximaal zes bij condoleance/rouwbezoek

Om 1,5 meter afstand te bewaren, mogen er slechts zes personen tegelijk in de ruimte zijn. En alleen op uitnodiging van de nabestaanden.

Lieve-kaarten ter vervanging van condoleancemappen

Een mooi alternatief voor het condoleanceregister dat nu niet meer door iedereen getekend kan worden, zijn de Lieve-kaartjes van DELA. Deze kaarten kunnen meegestuurd worden met de rouwkaarten. Daarop kan iedereen iets liefs of een persoonlijke herinnering aan de overledene schrijven en terugsturen naar de direct nabestaanden. Soms worden ze al tijdens de dienst voorgelezen, en voor de familie is het fijn om de kaartjes later nog eens te kunnen bekijken.

Rijdende laatste groet

Om toch een vorm van condoleren te bieden, is het op 20 van onze locaties mogelijk om een rijdende laatste groet te brengen (drive-through condoleance). Genodigden kunnen dan in hun eigen auto langs de kist rijden om op die manier een laatste groet te brengen aan de overledene. Locaties die voldoende ruimte en doorstroommogelijkheden voor auto’s hebben, zijn hiervoor geschikt. Uw uitvaartverzorger kan hier meer over vertellen.

Mee tot het allerlaatste moment

Vanaf 20 juli mogen nabestaanden hun dierbare weer tot op het allerlaatste moment begeleiden en meegaan naar de ovenruimte, zelfs -als zij dit willen- tot en met het moment van de invoer.

Informeel samenzijn na afloop van het afscheid met een hapje en een drankje

Dit is een tijdje niet mogelijk geweest, maar gelukkig mag het weer. Wel houden wij de regels in acht. Onze medewerkers worden beschermd met persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsschermen. Voor de gasten is desinfecterende handgel beschikbaar. Ook zijn er looproutes om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Herinneringsbijeenkomsten op later moment

Wij gaan, als het weer mag, herinneringsbijeenkomsten organiseren om alsnog met alle nabestaanden afscheid te nemen. Vanzelfsprekend kunnen nabestaanden het vrij besteedbare deel van de verzekering dat nog over is, besteden aan een eigen herinneringsbijeenkomst. Dit geld wordt direct uitgekeerd.

Samen as verstrooien

As verstrooien op een DELA-locatie mag weer. Uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar. 

As ophalen of bezorgen

Wilt u de as liever dichtbij hebben, bijvoorbeeld in een urn thuis? U kunt de as op afspraak bij ons ophalen met maximaal 2 personen of laten thuisbezorgen.

En wat nog meer…

Wij passen de voorzorgsmaatregelen van het RIVM toe: 1,5 meter afstand houden, het aantal aanwezigen bij de uitvaart in overleg, handen wassen, ontsmetten handen, deurklinken, stoelen e.d. Ook dragen veel medewerkers beschermende kleding en zijn er looproutes aangegeven op onze locaties. Zodat we de nabestaanden een veilige omgeving kunnen geven.

Kosten van een uitvaart

Op dit moment mogen er minder mensen aanwezig zijn bij een afscheid dan normaal. Ook is er geen uitgebreide condoleance vooraf. We kunnen ons voorstellen dat dit soms vragen over de kosten oproept. De inhoud van het verzekerd pakket van onze dienstenverzekering is ongewijzigd. Wel bieden we een aantal diensten aan in een andere vorm. Hieronder vindt u een compleet overzicht.

Overzicht onderdelen DELA UitvaartPlan in tijden van corona

Onderdelen DELA UitvaartPlan
in diensten

Hoe gaat dat nu?

Beschikbaar alternatief

Vervoer overledene naar uitvaartcentrum

Ongewijzigd

 

Regelen formaliteiten

Ongewijzigd

 

Regelgesprek met nabestaande(n)

Thuis, op een DELA-locatie of via videobellen

 

Rouwkaarten

Ongewijzigd

 

Verzorging overledene

Ongewijzigd

 

Kist

Ongewijzigd

 

Opbaring

Thuisopbaring: ongewijzigd

Opbaring in zorginstelling: afhankelijk van de regels van de instelling.

 

 

 

Rouwbezoek

Minder gasten mogelijk door 1,5 meter afstand houden

 

Rouwvervoer

Ongewijzigd

 

Aula, dienst

Het aantal personen dat bij de dienst aanwezig kan zijn verschilt per locatie. Uw uitvaartverzorger kan hier meer over vertellen.

Rijdend de laatste groet brengen op 20 locaties (drive through-condoleance)

Herinneringsbijeenkomst op later moment voor alle nabestaanden

Extra: Livestream om op afstand mee te kijken + USB-stick met video-opname (€ 95)

Foto-/videopresentatie in aula

Ongewijzigd

 

Ondersteunende DELA-medewerkers

Ongewijzigd

 

Cremeren/begraven

Ongewijzigd

 

Vrij besteedbaar bedrag
(minimaal 634 euro)

Ongewijzigd

Asbus ophalen

Ongewijzigd

Asbus thuis laten bezorgen is mogelijk

Asverstrooiing

Ongewijzigd

 

 

Overzicht veranderingen die niet in het verzekerd pakket zitten

Onderdelen

Hoe gaat dat nu?

Beschikbaar alternatief

Informeel samenzijn met gasten na de uitvaart

Aantal personen in overleg

 

Horecavoorzieningen

Ongewijzigd

 

Grafsteen

Ongewijzigd

 

Rouwbloemen bij uitvaart

Ongewijzigd

 

Herinneringsproducten

Ongewijzigd

 

Net als altijd kunt u ervoor kiezen om bepaalde diensten niet af te nemen. Hier staat dan een bepaalde vergoeding tegenover. Naast het verzekerde dienstenpakket is er ook altijd een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar voor nabestaanden om te gebruiken voor wat zij zelf willen. Bijvoorbeeld bloemen: neemt u geen bloemen, dan kunt het vrij besteedbare bedrag ook gebruiken voor andere wensen of bijvoorbeeld voor een herinneringsproduct. Blijft (een deel) van dit bedrag over dan keren wij dat uit aan de nabestaanden.

 

Laatste nieuws

 • jul
  16
  2020

  Informatie over uitvaarten en het coronavirus

 • jul
  16
  2020

  Uitvaarten tijdens de coronatijd: aanpassingen en extra diensten

  Een overzicht van wat er nu anders gaat bij uitvaarten in coronatijd

  Afscheid nemen van een overleden dierbare kan maar één keer. Wij realiseren ons dat de dienstverlening nu soms anders verloopt dan de nabestaanden voor ogen hebben. Ook krijgen we soms vragen over de kosten van een uitvaart in coronatijd. Op deze pagina geven we een overzicht.

 • jul
  10
  2020

  Verbetering verzekerbaarheid van ex-kankerpatiënten

  Vandaag is in de ministerraad een algemene maatregel van bestuur (AMvB) goedgekeurd die toeziet op het schone lei-beleid voor ex-kankerpatiënten. De minister, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben met elkaar afgesproken dat vanaf 1 januari 2021 mensen na het verstrijken van een bepaalde termijn bij een aanvraag voor een verzekering niet meer hoeven te melden dat zij kanker hebben gehad. De termijn bedraagt tien jaar bij ouderen en vijf jaar bij jongeren. Het is een belangrijke stap in het bevorderen van de verzekerbaarheid van ex-kankerpatiënten.

 • jun
  26
  2020

  'Het was zijn laatste rit'

  Nieuwe auto’s Overbrenging lichter en zuiniger: 650 bomen besparing

  Het zijn vaak de laatste kilometers in een mensenleven: onderweg naar een crematorium of laatste rustplaats. En Nederlanders zijn daarin nog altijd traditioneel, maar alternatieve vormen vinden we interessanter worden. De emotionele waarde van ‘de laatste rit’ lijkt daarmee steeds groter te worden.