• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Vier weken na de invoering van de eerste overheidsmaatregelen: grootste veranderingen op een rij

DELA doet er alles aan om de dienstverlening voor nabestaanden zo waardig mogelijk te maken

2 april 2020

Sinds de overheidsmaatregelen van kracht zijn, veranderde onze dienstverlening aan nabestaanden. We zetten de grootste veranderingen voor u op een rij.

Aantal overlijdens stijgt

Coöperatie DELA ziet het aantal overlijdens stijgen. In januari en februari ontving DELA maandelijks 3.000 overlijdensmeldingen. In maart waren dat er zo’n 4.000. Eerst steeg het aantal overlijdens vooral in Brabant en nu zien we ook een toename in andere delen van het land. Hoewel DELA niet de overlijdensoorzaak registreert, ligt de samenhang met de toename van het aantal overleden coronapatiënten voor de hand. Op dit moment verzorgt DELA 130 tot 140 uitvaarten per dag. In een normale situatie zijn dat er 80 tot 90 per dag. DELA kan dat goed aan. Op sommige locaties zijn extra mobiele koelvoorzieningen geplaatst. Ook verzorgen we op drukke locaties ook ’s-avonds en op zondagen uitvaarten.

Dienstverlening in de praktijk

Alle maatregelen en adviezen van de overheid volgen wij op. Dat heeft uiteraard invloed op de manier waarop wij onze dienstverlening uitvoeren. Zo zijn bij een uitvaartdienst maximaal 30 aanwezigen toegestaan, inclusief de aanwezige DELA-medewerkers. Dagelijks gaat onze zorg ook uit naar de medewerkers die tijdens rouwbezoeken en uitvaartdiensten contact hebben met nabestaanden en daardoor besmettingsrisico lopen. Het is nu nog niet duidelijk of ook medewerkers in uitvaartverzorging vanaf maandag getest kunnen worden. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Tegelijkertijd doen onze medewerkers er alles aan om de dienstverlening voor nabestaanden zo waardig mogelijk te maken. Ook zetten we steeds meer technische hulpmiddelen in, zoals livestreams, waardoor betrokkenen op afstand de bijeenkomst kunnen volgen. Diverse media berichtten daar al over.

Coulant

Hoewel het persoonlijk verdriet altijd voorop staat, hebben de maatregelen ook economische gevolgen. Coöperatie DELA is financieel gezond en kan de financiële gevolgen van de coronacrisis aan. Doordat coronapatiënten soms buiten hun eigen regio in een ziekenhuis komen te overlijden, stijgen de vervoerskosten door het terugbrengen van de dierbare naar zijn nabestaanden. DELA brengt deze extra kosten niet in rekening als de dierbare het DELA Uitvaartplan, een naturaverzekering, heeft. Dat geldt overigens ook als iemand overlijdt om een andere reden dan corona. Voor uitvaarten bij DELA zonder DELA naturaverzekering, brengt DELA de gebruikelijke, marktconforme tarieven in rekening. In deze periode maakt DELA een uitzondering voor de vervoerskosten na overlijden als gevolg van corona in een ziekenhuis ver van huis. Deze extra kosten brengt DELA niet in rekening bij de nabestaanden. DELA realiseert zich daarbij dat niet elke uitvaartonderneming de extra vervoerskosten kan opbrengen. DELA ziet daarom graag een oplossing voor uitvaartondernemingen die de extra vervoerskosten in deze periode niet voor de nabestaanden kunnen betalen. Wellicht kunnen zij hiervoor een beroep doen op steunmaatregelen van de overheid.

Toekomst

Coöperatie DELA realiseert zich dat de uitvaartdiensten vanwege de noodzakelijke maatregelen veelal niet zijn verlopen volgens de wensen van nabestaanden. Onder normale omstandigheden ontvangen de nabestaanden veel meer gasten tijdens een afscheidsbijeenkomst en zijn er meer mogelijkheden om het verdriet met elkaar te delen en te dragen. Dit geldt niet alleen bij uitvaarten van overleden coronapatiënten, maar voor alle afscheidsbijeenkomsten die in deze periode plaatsvinden. Voor onze eigen uitvaartdiensten willen we later dit jaar de nabestaanden de mogelijkheid bieden voor gezamenlijke herinneringsbijeenkomsten. Daarnaast willen we graag meedenken en meehelpen aan een idee voor bijvoorbeeld een nationaal herdenkingsmoment. Een moment waarop in heel het land de klokken luiden, de vlaggen halfstok hangen en alle afscheidslocaties, kerken en gebedshuizen gezamenlijk hun deuren openen voor een samenzijn. Mocht de overheid daartoe het initiatief nemen, dan staan we met raad en daad klaar. We denken mee en waar het kan helpen wij van harte.

 

Laatste nieuws

 • jun
  2
  2020

  Cooperatie DELA nieuwe hoofdsponsor Roparun

  Vandaag maakt coöperatie DELA bekend dat zij de nieuwe hoofdsponsor wordt van de Roparun. De Roparun is de langste non-stop estafetteloop van de wereld. Deelnemers zamelen met deze teamprestatie geld in voor de palliatieve zorg. DELA gaat de Roparun in elk geval de komende drie jaar helpen om het populaire sponsorevenement verder uit te bouwen in Nederland.

 • mei
  26
  2020

  DELA positief over beoordelingskader gezondheidsraad om alternatieven voor begraven en cremeren toe te staan

  Deze week publiceerde de Gezondheidsraad haar advies over de toelaatbaarheid van nieuwe vormen van lijkbezorging. Het advies is geschreven op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en zal binnenkort in de Tweede Kamer worden behandeld.

 • mei
  22
  2020

  Meer mogelijk bij uitvaart door versoepeling coronamaatregelen

  Nu de overheid de coronamaatregelen stap voor stap versoepelt, wordt er weer meer mogelijk bij uitvaarten. Inmiddels ligt ook de piek in uitvaarten achter ons, waardoor coöperatie DELA de crisismaatregelen stapsgewijs afbouwt.

 • apr
  24
  2020

  Duizendste elektrische crematie in Geleen

  Energieverbruik lager dan gedacht

  In DELA-crematorium Nedermaas in Geleen vond afgelopen zondag de duizendste crematie plaats in de elektrische oven.