• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Vier weken na de invoering van de eerste overheidsmaatregelen: grootste veranderingen op een rij

DELA doet er alles aan om de dienstverlening voor nabestaanden zo waardig mogelijk te maken

2 april 2020

Sinds de overheidsmaatregelen van kracht zijn, veranderde onze dienstverlening aan nabestaanden. We zetten de grootste veranderingen voor u op een rij.

Aantal overlijdens stijgt

Coöperatie DELA ziet het aantal overlijdens stijgen. In januari en februari ontving DELA maandelijks 3.000 overlijdensmeldingen. In maart waren dat er zo’n 4.000. Eerst steeg het aantal overlijdens vooral in Brabant en nu zien we ook een toename in andere delen van het land. Hoewel DELA niet de overlijdensoorzaak registreert, ligt de samenhang met de toename van het aantal overleden coronapatiënten voor de hand. Op dit moment verzorgt DELA 130 tot 140 uitvaarten per dag. In een normale situatie zijn dat er 80 tot 90 per dag. DELA kan dat goed aan. Op sommige locaties zijn extra mobiele koelvoorzieningen geplaatst. Ook verzorgen we op drukke locaties ook ’s-avonds en op zondagen uitvaarten.

Dienstverlening in de praktijk

Alle maatregelen en adviezen van de overheid volgen wij op. Dat heeft uiteraard invloed op de manier waarop wij onze dienstverlening uitvoeren. Zo zijn bij een uitvaartdienst maximaal 30 aanwezigen toegestaan, inclusief de aanwezige DELA-medewerkers. Dagelijks gaat onze zorg ook uit naar de medewerkers die tijdens rouwbezoeken en uitvaartdiensten contact hebben met nabestaanden en daardoor besmettingsrisico lopen. Het is nu nog niet duidelijk of ook medewerkers in uitvaartverzorging vanaf maandag getest kunnen worden. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Tegelijkertijd doen onze medewerkers er alles aan om de dienstverlening voor nabestaanden zo waardig mogelijk te maken. Ook zetten we steeds meer technische hulpmiddelen in, zoals livestreams, waardoor betrokkenen op afstand de bijeenkomst kunnen volgen. Diverse media berichtten daar al over.

Coulant

Hoewel het persoonlijk verdriet altijd voorop staat, hebben de maatregelen ook economische gevolgen. Coöperatie DELA is financieel gezond en kan de financiële gevolgen van de coronacrisis aan. Doordat coronapatiënten soms buiten hun eigen regio in een ziekenhuis komen te overlijden, stijgen de vervoerskosten door het terugbrengen van de dierbare naar zijn nabestaanden. DELA brengt deze extra kosten niet in rekening als de dierbare het DELA Uitvaartplan, een naturaverzekering, heeft. Dat geldt overigens ook als iemand overlijdt om een andere reden dan corona. Voor uitvaarten bij DELA zonder DELA naturaverzekering, brengt DELA de gebruikelijke, marktconforme tarieven in rekening. In deze periode maakt DELA een uitzondering voor de vervoerskosten na overlijden als gevolg van corona in een ziekenhuis ver van huis. Deze extra kosten brengt DELA niet in rekening bij de nabestaanden. DELA realiseert zich daarbij dat niet elke uitvaartonderneming de extra vervoerskosten kan opbrengen. DELA ziet daarom graag een oplossing voor uitvaartondernemingen die de extra vervoerskosten in deze periode niet voor de nabestaanden kunnen betalen. Wellicht kunnen zij hiervoor een beroep doen op steunmaatregelen van de overheid.

Toekomst

Coöperatie DELA realiseert zich dat de uitvaartdiensten vanwege de noodzakelijke maatregelen veelal niet zijn verlopen volgens de wensen van nabestaanden. Onder normale omstandigheden ontvangen de nabestaanden veel meer gasten tijdens een afscheidsbijeenkomst en zijn er meer mogelijkheden om het verdriet met elkaar te delen en te dragen. Dit geldt niet alleen bij uitvaarten van overleden coronapatiënten, maar voor alle afscheidsbijeenkomsten die in deze periode plaatsvinden. Voor onze eigen uitvaartdiensten willen we later dit jaar de nabestaanden de mogelijkheid bieden voor gezamenlijke herinneringsbijeenkomsten. Daarnaast willen we graag meedenken en meehelpen aan een idee voor bijvoorbeeld een nationaal herdenkingsmoment. Een moment waarop in heel het land de klokken luiden, de vlaggen halfstok hangen en alle afscheidslocaties, kerken en gebedshuizen gezamenlijk hun deuren openen voor een samenzijn. Mocht de overheid daartoe het initiatief nemen, dan staan we met raad en daad klaar. We denken mee en waar het kan helpen wij van harte.

 

Laatste nieuws

 • jan
  15
  2021

  Extra koelcapaciteit op diverse plaatsen in Nederland

  Tijdelijke voorzieningen om waardig afscheid te kunnen waarborgen

  Deze week is bij het DELA-uitvaartcentrum aan de Schipleidelaan in Oldenzaal een extra koelunit geplaatst. Het uitvaartcentrum heeft behoefte aan extra koelcapaciteit mede als gevolg van de coronacrisis. Vanwege deze grote toename is er tijdelijk extra koelcapaciteit toegevoegd, waardoor DELA een waardig afscheid kan blijven realiseren.

 • dec
  21
  2020

  Uitvaarten tijdens de coronatijd: aanpassingen en extra diensten

  Een overzicht van wat er anders gaat bij uitvaarten in coronatijd

  Afscheid nemen van een overleden dierbare kan maar één keer. Wij realiseren ons dat de dienstverlening nu soms anders verloopt dan nabestaanden voor ogen hebben. Ook krijgen we soms vragen over de kosten van een uitvaart in coronatijd. Op deze pagina geven we een overzicht.

 • dec
  21
  2020

  Informatie over uitvaarten en het coronavirus

 • dec
  9
  2020

  Verbetering weerstand en sneller herstel door hulp bij keuze voeding

  Coöperatie DELA investeert in startup The Right Meal

  Startup The Right Meal adviseert zieke mensen online en telefonisch bij de keuze voor voeding die past bij hun persoonlijke situatie. Juiste voeding draagt bij aan het verbeteren van weerstand en sneller herstel. The Right Meal biedt passende recepten en adviezen voor makkelijke en gezonde maaltijden. Zowel patiënten als hun naasten zijn blij met deze begeleiding. DELA is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de digitale zorgverlening en ondersteunt het project financieel.