• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Informatie over uitvaarten en het coronavirus

Afscheid nemen in tijden van corona verloopt anders dan we gewend zijn. Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn bij de uitvaart en even een arm om iemand heen slaan, kan nu niet. De afscheidsdienst ziet er daardoor waarschijnlijk anders uit dan nabestaanden voor ogen hadden. Natuurlijk denken we mee om elke uitvaart zo persoonlijk mogelijk te maken. En gelukkig kunnen wij aan de meeste wensen van nabestaanden voldoen. Na afloop horen we vaak dat het afscheid weliswaar anders was, maar wel juist heel bijzonder en intiem.

Nu de overheid de coronamaatregelen stap voor stap versoepelt, wordt er bij uitvaarten ook weer meer mogelijk. Vanaf 1 juni hebben wij de deuren van onze koffiekamers heropend, zodat nabestaanden en de aanwezige gasten samen kunnen napraten, indien gewenst onder het genot van een hapje en een drankje. 

Wij houden u zo veel mogelijk op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen over corona en onze dienstverlening. Op deze pagina staat de laatste informatie en antwoorden op de veelgestelde vragen.

Afscheid nemen op afstand

Alles gaat anders nu. Ook uitvaarten gaan op een andere manier dan dat we gewend zijn. In deze artikelen geven we tips om toch op een mooie manier afscheid te kunnen nemen.

Meer over een uitvaart in coronatijd

Hieronder vindt u antwoord op de vragen die wij het vaakst krijgen over uitvaarten in coronatijd. Daarnaast hebben we twee pagina's met specifieke informatie:

Op beide pagina's vindt u ook een overzicht van de alternatieven voor onderdelen van onze uitvaartverzekering, het DELA UitvaartPlan.

Veelgestelde vragen over corona en uitvaarten

Krijg ik als nabestaande altijd de locatie van mijn keuze?
De afgelopen tijd was het veel drukker dan normaal. Hierdoor moesten wij soms uitwijken naar andere DELA-locaties, bijvoorbeeld in een andere stad, of zelfs naar een collega in de uitvaartbranche. Gelukkig is dit bijna niet meer aan de orde en kunnen vrijwel alle uitvaarten gehouden worden op de locatie die de nabestaanden zelf kiezen.  
Hoeveel personen mogen er bij een rouwbezoek/condoleance zijn?
Rouwbezoeken zijn alleen mogelijk in besloten kring. Er worden maximaal 6 personen tegelijk in de ruimte toegestaan, op uitnodiging van de nabestaanden. Gebruik van 24-uurskamers is helaas niet mogelijk.
Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?
Er mogen 30 personen bij elke afscheidsdienst aanwezig zijn. Alle aanwezigen moeten volgens de overheidsrichtlijn 1,5 meter afstand van elkaar houden. Wie de gasten bij de uitvaart zijn, beslissen de nabestaanden. Alle afscheidsdiensten vinden plaats in de aula. Gezinskamers en huiskamers zijn tot nader order gesloten.
Zijn er mogelijkheden om toch meer dan 30 personen bij de uitvaart te betrekken?
Ja, die zijn er. Vanwege de beperking van het aantal personen bieden wij alternatieven. In al onze crematoria en uitvaartcentra is het mogelijk om de uitvaart via een beveiligde livestream uit te zenden, zodat genodigden er op afstand toch bij kunnen zijn. Via een beveiligde link kunnen zij meekijken naar de afscheidsdienst in onze aula. Daarnaast kunnen we, als de nabestaanden hiervoor toestemming geven, de afscheidsdienst opnemen. De nabestaanden ontvangen de opname op usb-stick en kunnen zo de video-opname delen met anderen.
Ook is het op 20 van onze locaties mogelijk om een rijdende laatste groet te brengen (drive-through condoleance). Genodigden kunnen dan in hun eigen auto langs de kist rijden om op die manier een laatste groet te brengen aan de overledene. Locaties die voldoende ruimte en doorstroommogelijkheden voor auto’s hebben, zijn hiervoor geschikt. Uw uitvaartverzorger kan hier meer over vertellen.
Mogen wij extra mensen uitnodigen om een erehaag te vormen?
Nabestaanden vragen soms of zij extra mensen mogen uitnodigen om een erehaag te vormen op het terrein van het crematorium of uitvaartcentrum. We kiezen ervoor om dit niet toe te staan. Om het voor iedereen mogelijk te maken om de anderhalve meter afstand te houden willen we het aantal personen dat tegelijkertijd op terrein is niet te groot wordt. Op deze manier voorkomen we ook dat nabestaanden een erehaag voor een andere overledene tegenkomen. We gunnen alle nabestaanden zoveel mogelijk privacy.
Hoe wordt de uitvaart geregeld?

Het regelgesprek vindt plaats via videobellen en online. Ook het bespreken van de afscheidsdienst doen wij via videobellen. Hiervoor gebruiken we Microsoft Teams (download hier de instructie). Als hier geen mogelijkheid toe is, kunnen alternatieven worden aangeboden.
Het is wel mogelijk om vooraf persoonlijk kennis te maken met uw uitvaartverzorger. Dit kennismakingsgesprek is altijd op een DELA-locatie. Het videobellen werkt in de praktijk naar tevredenheid. We kunnen hetzelfde voor de nabestaanden betekenen als altijd.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?
U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 0800 955 66 55. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. De DELA-medewerker aan de telefoon zal ook vragen of u als nabestaande gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts. Deze klachten ziet het RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het coronavirus. U krijgt telefonisch uitleg over hoe de uitvaart wordt geregeld.
Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Kan de uitvaart doorgaan?
Uitvaarten kunnen doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan. Wij volgen een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is beschreven. Zo dragen onze medewerkers bijvoorbeeld extra beschermende kleding. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.
Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?
Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol.
Mag ik meehelpen bij de verzorging van mijn dierbare?

Ja, u kunt met 2 personen meehelpen met het verzorgen van uw dierbare. De verzorging vindt plaats op een locatie van DELA, volgens de richtlijnen van het RIVM. Overleg de mogelijkheden met uw uitvaartverzorger.

Mogen wij samen de as van onze dierbare verstrooien?

Kiest u voor het uitstrooien van de as van uw dierbare? U kunt de as verstrooien op het strooiveld bij het crematorium met maximaal 30 aanwezigen, uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar. 

Wilt u de as liever ergens anders verstrooien, bijvoorbeeld in zee of op een plek waar uw dierbare graag kwam? Vergeet dan niet om eerst toestemming te vragen aan de eigenaar van de grond.

Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?
Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Organiseert DELA in een later stadium nog herinneringsbijeenkomsten voor mensen die tijdens de coronacrisis een uitvaart hadden?
Als de situatie het straks weer toelaat, willen wij extra herinneringsbijeenkomsten organiseren om zo meer voor de nabestaanden te kunnen doen. Wij denken dat het vooruitzicht dat er alsnog een samenzijn kan komen om je dierbare te herinneren, veel nabestaanden rust zal geven en troost bieden. We vragen nabestaanden of en hoe zij dat zouden willen, nu de situatie zo anders is dan gedacht. De exacte invulling komt later. Bij de leden van het online coöperatiepanel gaan we de behoeften om te herinneren breder inventariseren.
Hoe kan ik iemand condoleren nu handen schudden niet is toegestaan?

Wij hebben hiervoor drie andere manieren van condoleren bedacht: door de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus te geven. Bij het regelen van de uitvaart zal de DELA-medewerker dit onderwerp met de nabestaanden bespreken. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het eind van een afscheidsdienst de DELA-medewerker deze manieren van condoleren onder de aandacht brengt.

Condoleren zonder handen schudden | DELA

U kunt de afbeelding ook downloaden.

Mag iemand met gezondheidsklachten naar een rouwcentrum of uitvaart komen?

Gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts) kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is met het coronavirus. Wij vragen deze mensen met klem om thuis te blijven en op een andere manier medeleven te tonen. Op deze wijze beschermt DELA haar eigen medewerkers tegen besmetting.

Aanvullende regels voor uitvaarten

Naast de regels voor het aantal personen, zijn er nog andere regels opgesteld:
 • Wij bieden tot nader order geen thanatopraxie (lichte balseming) aan. Nabestaanden die dit echt willen, mogen wel zelf afspraken maken met een derde partij.
 • Sluiten van de kist mogen de nabestaanden zelf doen, zonder aanwezigheid van DELA-medewerkers.
 • OF Sluiten van de kist doen DELA-medewerkers, zonder aanwezigheid van de nabestaanden.
 • Familie mag na de plechtigheid weer, met twee personen, mee naar de ovenruimte.

Kijk hier voor een compleet overzicht van wat er bij ons nu anders gaat bij uitvaarten in coronatijd.

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan aan onze Nabestaandendesk via nabestaandendesk@dela.org of bel onze Corona Uitvaart Informatielijn: 040 260 14 50
Bent u een uitvaartondernemer en wilt u specifieke informatie over DELA-locaties? Bekijk dan het informatieblad.

Veelgestelde vragen over corona en uw DELA-verzekering

Heeft een overlijden als gevolg van het coronavirus gevolgen voor mijn verzekering?

DELA UitvaartPlan

Met een DELA UitvaartPlan bent u verzekerd van een uitvaart. Dit geldt ook bij een overlijden als gevolg van het coronavirus. Bij het regelen van de uitvaart volgen we de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zoals hierboven is uitgelegd.

DELA LeefdoorPlan

Als de verzekerde met een DELA LeefdoorPlan overlijdt als gevolg van het coronavirus, gelden de normale voorwaarden. Er gelden geen speciale regels of uitzonderingen bij overlijden als gevolg van dit virus.

Zijn er alternatieven voor zaken die wel in het verzekerd pakket zitten maar die nu vanwege corona niet kunnen doorgaan?

Hieronder ziet u een overzicht van de onderdelen in het DELA UitvaartPlan in tijden van corona. Zoals u ziet, zijn de meeste diensten ongewijzigd. Voor de zaken die nu niet kunnen of die anders gaan, bieden we waar mogelijk een alternatief.

Meer toelichting over wat er anders gaat bij uitvaarten in coronatijd vindt u hier

Overzicht onderdelen DELA UitvaartPlan in tijden van corona

Onderdelen DELA UitvaartPlan
in diensten

Hoe gaat dat nu?

Beschikbaar alternatief

Vervoer overledene naar uitvaartcentrum

Ongewijzigd

 

Regelen formaliteiten

Ongewijzigd

 

Regelgesprek met nabestaande(n)

Online in plaats van bij nabestaande thuis. Per 1 juni: vooraf persoonlijk kennismaken mogelijk. 

 

Rouwkaarten

Ongewijzigd

 

Verzorging overledene

Ongewijzigd

 

Kist

Ongewijzigd

 

Opbaring

Thuisopbaring: ongewijzigd

 

Opbaring in zorginstelling: niet meer toegestaan, opbaring nu altijd in uitvaartcentrum

 

 

 

Rouwbezoek

Minder gasten mogelijk door 1,5 meter afstand houden

 

Rouwvervoer

Ongewijzigd

 

Aula, dienst

30 aanwezigen maximaal toegestaan, 1,5 meter afstand tussen stoelen

Gratis livestream voor alle nabestaanden

Gratis USB-stick met video-opname

Rijdend de laatste groet brengen op 20 locaties (drive through-condoleance)

Herinneringsbijeenkomst op later moment voor alle nabestaanden

Foto-/videopresentatie in aula

Ongewijzigd

 

Ondersteunende DELA-medewerkers

Ongewijzigd

 

Cremeren/begraven

Ongewijzigd

 

Vrij besteedbaar bedrag
(minimaal 634 euro)

Ongewijzigd

Asbus ophalen

Ongewijzigd

Asbus thuis laten bezorgen is mogelijk

Asverstrooiing

As verstrooien op een DELA-locatie in bijzijn van max. 30 personen

 

 

Overzicht veranderingen die niet in het verzekerd pakket zitten

Onderdelen

Hoe gaat dat nu?

Beschikbaar alternatief

Informeel samenzijn met gasten na de uitvaart

Vanaf 2 juni mogelijk onder voorwaarden
(max. 30 personen, aangepast horeca-aanbod)

 

Horecavoorzieningen

Vanaf 2 juni mogelijk voor informeel samenzijn na afloop

 

Grafsteen

Ongewijzigd

 

Rouwbloemen bij uitvaart

Ongewijzigd

 

Herinneringsproducten

Ongewijzigd

 

Zijn er gevolgen voor mijn DELA UitvaartPlan bij overlijden aan corona in het buitenland?

Als een verzekerde overlijdt als gevolg van het coronavirus, dan is die verzekerd van een uitvaart in Nederland, of van een geldbedrag. Het maakt hierbij niet uit waar ter wereld het overlijden plaatsvindt. Het vervoer van de overledene vanuit het buitenland is niet altijd mee verzekerd.

Hiervoor geldt:

 • Is het negatieve reisadvies bij het begin van de reis bekend? Dan is het vervoer van de overledene terug naar Nederland niet verzekerd.
 • Kwam er een negatief reisadvies tijdens het verblijf in het buitenland? Dan is het vervoer naar Nederland wél verzekerd.

Veelgestelde vragen van de Rijksoverheid

Richtlijnen RIVM voor de Uitvaartbranche

Veelgestelde vragen over de kosten van een uitvaart

Wat gebeurt er als ik niet alle verzekerde diensten gebruik?
Net als altijd kunt u ervoor kiezen om bepaalde diensten niet af te nemen. Hier staat dan een bepaalde vergoeding tegenover. Naast het verzekerde dienstenpakket is er ook altijd een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar voor nabestaanden om te gebruiken voor wat zij zelf willen. Bijvoorbeeld bloemen: neemt u geen bloemen, dan kunt het vrij besteedbare bedrag ook gebruiken voor een andere wensen of bijvoorbeeld voor een herinneringsproduct. Blijft (een deel) van dit bedrag over dan keren wij dat uit aan de nabestaanden.
Het afscheid is nu klein. Is het mogelijk om later alsnog een grote afscheidsdienst te houden? En kan dat nog vanuit de verzekering geregeld worden?
Een groter afscheid op een later moment kan, iedereen mag daar zelf invulling aan geven. Wanneer er kosten verbonden zijn aan het afscheid, dan kunnen nabestaanden hiervoor het (restant van het) vrij besteedbaar bedrag van de verzekering inzetten. Het restant van het vrij besteedbaar bedrag wordt direct uitgekeerd. Dit kan, naar wens, op een later moment besteed worden aan een afscheid met meer aanwezigen. Onze uitvaartverzorgers helpen graag.
Welke extra kosten maakt DELA om de dienstverlening te kunnen leveren zoals we gewend zijn en daarbij ook aan alle maatregelen corona-virus te voldoen?

Om de uitvaarten waardig en zo persoonlijk mogelijk te houden, zijn er veel extra maatregelen genomen:

 • We zien dagelijks hoe ingrijpend de maatregel van maximaal 30 personen bij een uitvaart is voor de nabestaanden. Daarom kunnen alle uitvaarten nu kosteloos worden gestreamd, zodat familie en vrienden er op afstand toch bij kunnen zijn.
 • We kunnen, als nabestaanden dit willen, een opname maken van de afscheidsdienst. Nabestaanden krijgen na afloop kosteloos een usb-stick met een opname, om terug te kijken en om te delen met wie zij willen.
 • Op 20 locaties is het mogelijk een laatste groet te brengen vanuit de auto door middel van een drive-through condoleance.
 • De website DELEN is versneld neergezet. Hier kunnen nabestaanden tegen kostprijs in een beschermde omgeving informatie delen over het afscheid. Ook kunnen familie en vrienden er condoleances achterlaten en een kaarsje branden.
 • Nabestaanden kunnen Lieve-kaartjes meesturen met de rouwbrieven. Familie en vrienden kunnen deze kaartjes terugsturen ter vervanging van het condoleanceboek.
 • De meeste van onze uitvaartcentra en crematoria waren de afgelopen tijd 7 dagen per week geopend, ook ’s avonds en tijdens feestdagen.
 • Een aantal van onze locaties was tijdelijk voorzien van extra koelfaciliteiten.
 • Al het personeel heeft beschermende materialen die nodig zijn voor de verzorging en opbaring van overledenen.
 • Op al onze locaties zijn maatregelen getroffen om voor medewerkers en bezoekers de anderhalve meter te kunnen waarborgen.
 • Onze uitvaartverzorgers hebben alle middelen gekregen om hun werk op afstand te kunnen doen. Regelen van het afscheid gaat via videobellen, naar wens met een persoonlijk kennismakingsgesprek vooraf. Zo is er toch persoonlijk contact met de uitvaartverzorger mogelijk.

Ik heb geen verzekering bij DELA, hoe zit het dan met de kosten van een uitvaart?
Voor nabestaanden zonder verzekering of als er een geldverzekering is, geldt hetzelfde als altijd: u betaalt alleen de diensten die u afneemt. Ook voor u zijn de livestream en de USB-stick kosteloos. Daarnaast brengen wij ook voor u geen extra vervoerskosten in rekening wanneer uw dierbare is overleden op een intensive care van een ziekenhuis in een andere regio. 

Zorg goed voor elkaar. Op afstand, toch dichtbij.

Laatste nieuws

 • jun
  2
  2020

  Cooperatie DELA nieuwe hoofdsponsor Roparun

  Vandaag maakt coöperatie DELA bekend dat zij de nieuwe hoofdsponsor wordt van de Roparun. De Roparun is de langste non-stop estafetteloop van de wereld. Deelnemers zamelen met deze teamprestatie geld in voor de palliatieve zorg. DELA gaat de Roparun in elk geval de komende drie jaar helpen om het populaire sponsorevenement verder uit te bouwen in Nederland.

 • mei
  26
  2020

  DELA positief over beoordelingskader gezondheidsraad om alternatieven voor begraven en cremeren toe te staan

  Deze week publiceerde de Gezondheidsraad haar advies over de toelaatbaarheid van nieuwe vormen van lijkbezorging. Het advies is geschreven op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en zal binnenkort in de Tweede Kamer worden behandeld.

 • mei
  22
  2020

  Meer mogelijk bij uitvaart door versoepeling coronamaatregelen

  Nu de overheid de coronamaatregelen stap voor stap versoepelt, wordt er weer meer mogelijk bij uitvaarten. Inmiddels ligt ook de piek in uitvaarten achter ons, waardoor coöperatie DELA de crisismaatregelen stapsgewijs afbouwt.

 • apr
  24
  2020

  Duizendste elektrische crematie in Geleen

  Energieverbruik lager dan gedacht

  In DELA-crematorium Nedermaas in Geleen vond afgelopen zondag de duizendste crematie plaats in de elektrische oven.

Informatie over uitvaarten en het coronavirus