• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Informatie over uitvaarten en het coronavirus

31 januari 2021

Wij denken mee om elke uitvaart zo persoonlijk mogelijk te maken. Ook nu we anderhalve meter afstand moeten houden en er minder mensen bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn dan vroeger. Gelukkig kunnen wij aan de meeste wensen van nabestaanden voldoen. Na afloop horen we vaak dat het afscheid weliswaar anders was, maar wel juist heel bijzonder.

Uiteraard doen wij alles volgens de regels van het RIVM. Op deze pagina staat de laatste informatie over onze dienstverlening in coronatijd en vindt u antwoorden op de veelgestelde vragen.
 

Afscheid nemen op afstand

Uitvaarten gaan op een andere manier dan we altijd gewend waren. In deze artikelen geven we tips om toch op een mooie manier afscheid te kunnen nemen.

Meer over een uitvaart in coronatijd

Hieronder vindt u antwoord op de vragen die wij het vaakst krijgen over uitvaarten in coronatijd. Daarnaast hebben we twee pagina's met specifieke informatie:

Op beide pagina's vindt u ook een overzicht van de alternatieven voor onderdelen van onze uitvaartverzekering, het DELA UitvaartPlan.

Veelgestelde vragen over corona en uitvaarten

Mag ik tijdens de avondklok naar een uitvaart?

De avondklok geldt niet voor het bijwonen van een uitvaart. We adviseren u de rouwkaart mee te nemen tijdens uw bezoek zodat u kunt aantonen waarom u op straat bent.     

Hoe doen we het gesprek met de uitvaartverzorger

Het regelgesprek vindt plaats via videobellen en online. Ook het bespreken van de afscheidsdienst doen wij via videobellen. Hiervoor gebruiken we Microsoft Teams (download hier de instructie). Als hier geen mogelijkheid toe is, kunnen we alternatieven aanbieden. Het videobellen werkt in de praktijk naar tevredenheid. We kunnen hetzelfde voor de nabestaanden betekenen als altijd.

Moet ik een mondkapje dragen als ik naar een uitvaart ga?
Ja, op al onze locaties is het verplicht een mondkapje te dragen. Dit geldt zowel voor gasten als voor onze medewerkers. Draag alstublieft uw mondkapje als u binnenkomt, als u door het pand loopt en bij vertrek. Als u zit dan mag het mondkapje even af. Sprekers tijdens een uitvaartdienst mogen het mondkapje tijdens het spreken af doen. 
Mag ik met gezondheidsklachten of met corona naar een rouwcentrum of uitvaart komen?
Bent u positief getest op corona? Dan verzoeken we u met klem om de richtlijnen van het RIVM te volgen en in quarantaine te blijven. Ook bij gezondheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid of koorts vragen wij u om thuis te blijven.
Wij bieden enkele mooie alternatieven om zoveel mogelijk van de uitvaart mee te maken. Uw dierbare mag thuis worden opgebaard en er zijn mogelijkheden om via internet op afstand toch bij de uitvaart te zijn. Soms is het zelfs mogelijk om de uitvaart enkele dagen uit te stellen, wat net genoeg kan zijn om er toch bij te kunnen zijn.
Krijg ik als nabestaande altijd de locatie van mijn keuze?
De eerste maanden was het veel drukker dan normaal. Hierdoor moesten wij soms uitwijken naar andere DELA-locaties, bijvoorbeeld in een andere stad, of zelfs naar een collega in de uitvaartbranche. Gelukkig is dit niet meer aan de orde en kunnen vrijwel alle uitvaarten gehouden worden op de locatie die de nabestaanden zelf kiezen.  
Hoeveel personen mogen er bij een rouwbezoek/condoleance zijn?
Om 1,5 meter afstand te bewaren, mogen er maximaal zes personen tegelijk in de ruimte zijn. U mag natuurlijk wel wisselen. Toegang is alleen op uitnodiging van de nabestaanden.
Gebruik van 24-uurskamers is helaas niet mogelijk.
Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?
Het aantal personen dat bij de dienst aanwezig kan zijn verschilt per locatie. Uw uitvaartverzorger kan hier meer over vertellen. Alle afscheidsdiensten vinden plaats in de aula van de locatie. Wij wijzen gasten naar vaste plaatsen in de aula. Leden van hetzelfde huishouden mogen natuurlijk bij elkaar zitten. Wie de gasten bij de uitvaart zijn, beslissen de nabestaanden. 
Zijn er mogelijkheden om meer genodigden bij de uitvaart te betrekken?

In bijna al onze crematoria en uitvaartcentra is het mogelijk om de uitvaart via een beveiligde livestream uit te zenden, zodat genodigden er op afstand toch bij kunnen zijn. Kijk bij de veelgestelde vragen over livestreaming op welke locaties livestreaming mogelijk is. Via een beveiligde link kunnen zij meekijken naar de afscheidsdienst in onze aula. Dit kost 95 euro. Dit is inclusief één usb-stick met de opname van de livestream. Zo kunnen de nabestaanden de video-opname delen met anderen. Opname op een usb-stick zonder livestream is ook mogelijk.

Ook is het op 20 van onze locaties mogelijk om een rijdende laatste groet te brengen (drive-through condoleance). Genodigden kunnen dan in hun eigen auto langs de kist rijden om op die manier een laatste groet te brengen aan de overledene. Locaties die voldoende ruimte en doorstroommogelijkheden voor auto’s hebben, zijn hiervoor geschikt. Uw uitvaartverzorger kan hier meer over vertellen.

Mogen wij extra mensen uitnodigen om een erehaag te vormen?
Nabestaanden vragen soms of zij extra mensen mogen uitnodigen om een erehaag te vormen op het terrein van het crematorium of uitvaartcentrum. We kiezen ervoor om dit niet toe te staan. Om het voor iedereen mogelijk te maken om de anderhalve meter afstand te houden, willen we dat het aantal personen dat tegelijkertijd op ons terrein is, niet te groot wordt. Op deze manier voorkomen we ook dat nabestaanden een erehaag voor een andere overledene tegenkomen. We gunnen alle nabestaanden zoveel mogelijk privacy.
Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?
U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 0800 955 66 55. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. De DELA-medewerker aan de telefoon zal u ook gezondheidsvragen stellen. U krijgt telefonisch uitleg over hoe de uitvaart wordt geregeld.
Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Kan de uitvaart doorgaan?
Ja, de uitvaart kan doorgaan, net als rouwbezoeken. Wij volgen een hygiëneprotocol waarin ook regels staan voor de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico. Zo dragen onze medewerkers bijvoorbeeld extra beschermende kleding. U krijgt hierover uitleg. De kans op besmetting via een overleden persoon is klein.
Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?

Ja, dat kan zeker, zelfs met de kist open. Vanuit het oogpunt van besmetting is er geen bezwaar om thuis op te baren. U mag uw dierbare gewoon aanraken, maar u moet daarna wel goed uw handen wassen of handalcohol gebruiken.

Wij wijzen u voor de volledigheid op de adviezen van de rijksoverheid voor thuisopbaring:

 • Volg de regels van het RIVM met betrekking tot het aantal mensen dat u thuis ontvangt.
 • Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid hebben. 
 • Houd 1,5 meter afstand. 
  • Kinderen tot 12 jaar hoeven geen afstand te houden. 
  • Mensen die tot uw huishouden behoren, hoeven onderling geen afstand te houden maar wel tot anderen. 
Mag ik meehelpen bij de verzorging van mijn dierbare?
Nee, dat gaat nu niet helaas. Bij het verzorgen met meerdere personen is het niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. Wij willen nabestaanden en onze medewerkers zoveel mogelijk beschermen. Daarom kunt u op dit moment helaas niet meehelpen. 

U kunt natuurlijk wel op afstand helpen door vooraf met uw uitvaartverzorger te bespreken welke kleding uw dierbare aan krijgt, hoe zijn of haar haar moet zitten, of er wel of geen make-up gebruikt mag worden, enzovoorts. Het helpt als u een goed lijkende foto klaarlegt die bij de verzorging gebruikt kan worden als voorbeeld. Zo zorgen we er toch samen voor dat uw dierbare eruit ziet hoe u dat wilt.
Mag ik bij een crematie mijn dierbare begeleiden tot aan de oven?
Ja, dat mag. Maximaal twee nabestaanden mogen hun dierbare tot op het allerlaatste moment begeleiden, zelfs -als zij dit willen- tot en met het moment van de invoer.
 
Mogen wij samen de as van onze dierbare verstrooien?

Kiest u voor het uitstrooien van de as van uw dierbare? U kunt de as verstrooien op het strooiveld bij het crematorium. Hier mogen maximaal 2 personen bij aanwezig zijn. Kinderen tot 12 jaar en uitvaartpersoneel worden niet meegeteld. 
Maximaal 2 personen mogen naar binnen om de as op te halen.

Wilt u de as liever ergens anders verstrooien, bijvoorbeeld in zee of op een plek waar uw dierbare graag kwam? Vergeet dan niet om eerst toestemming te vragen aan de eigenaar van de grond. 

Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?
Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat die kans klein is. Het virus kan nog tot drie dagen na overlijden aanwezig zijn, maar besmetting gebeurt doorgaans door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover deze plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken.Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Hoe kan ik iemand condoleren nu handen schudden niet is toegestaan?

Wij hebben hiervoor drie andere manieren van condoleren bedacht: door de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus te geven. Bij het regelen van de uitvaart zal de DELA-medewerker dit onderwerp met de nabestaanden bespreken. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het eind van een afscheidsdienst de DELA-medewerker deze manieren van condoleren onder de aandacht brengt.

Condoleren zonder handen schudden | DELA

U kunt de afbeelding ook downloaden.

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan aan onze Nabestaandendesk via nabestaandendesk@dela.org of bel ons op 040 260 14 50.
Bent u een uitvaartondernemer en wilt u specifieke informatie over DELA-locaties? Bekijk dan het informatieblad.

Veelgestelde vragen over corona en uw DELA-verzekering

Heeft een overlijden als gevolg van het coronavirus gevolgen voor mijn verzekering?

DELA UitvaartPlan

Met een DELA UitvaartPlan bent u verzekerd van een uitvaart. Dit geldt ook bij een overlijden als gevolg van het coronavirus. Bij het regelen van de uitvaart volgen we de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zoals hierboven is uitgelegd.

DELA LeefdoorPlan

Als de verzekerde met een DELA LeefdoorPlan overlijdt als gevolg van het coronavirus, gelden de normale voorwaarden. Er gelden geen speciale regels of uitzonderingen bij overlijden als gevolg van dit virus.

Zijn er alternatieven voor zaken die wel in het verzekerd pakket zitten maar die nu vanwege corona niet kunnen doorgaan?

Hieronder ziet u een overzicht van de onderdelen in het DELA UitvaartPlan in tijden van corona. Zoals u ziet, zijn de meeste diensten ongewijzigd. Voor de zaken die nu niet kunnen of die anders gaan, bieden we waar mogelijk een alternatief.

Meer toelichting over wat er anders gaat bij uitvaarten in coronatijd vindt u hier

Overzicht onderdelen DELA UitvaartPlan in tijden van corona

Onderdelen DELA UitvaartPlan
in diensten

Hoe gaat dat nu?

Beschikbaar alternatief

Vervoer overledene naar uitvaartcentrum

Ongewijzigd

 

Regelen formaliteiten

Ongewijzigd

 

Regelgesprek met nabestaande(n)

Via videobellen

 

Rouwkaarten

Ongewijzigd

 

Verzorging overledene

Verzorgen in een uitvaartcentrum, niet thuis. Na de verzorging thuis opbaren is wel mogelijk.

 

Kist

Ongewijzigd

 

Opbaring

Thuisopbaring en opbaring in een DELA-locatie is mogelijk.

Opbaring in zorginstelling: afhankelijk van de regels van de instelling.

 

 

 

Rouwbezoek

Maximaal 6 gasten tegelijk vanwege 1,5 meter afstand

 

Rouwvervoer

Ongewijzigd

 

Aula, dienst

Het aantal personen dat bij de dienst aanwezig kan zijn verschilt per locatie.

Uw uitvaartverzorger kan hier meer over vertellen

Rijdend de laatste groet brengen op 20 locaties (drive through-condoleance)

Extra: Livestream om op afstand mee te kijken + 1 USB-stick met video-opname (95 euro)
(Helaas niet mogelijk bij DELA Hengelo)

Ondersteunende DELA-medewerkers

Ongewijzigd

 

Cremeren/begraven

Ongewijzigd

 

Vrij besteedbaar bedrag
(minimaal 651 euro)

Ongewijzigd

Asbus ophalen

Maximaal 2 personen

 

Asverstrooiing

Maximaal 2 personen, excl. kinderen en personeel

 

 

Overzicht veranderingen die niet in het verzekerd pakket zitten

Onderdelen

Hoe gaat dat nu?

Beschikbaar alternatief

Informeel samenzijn met gasten na de uitvaart

Aantal personen in overeg

 

Horecavoorzieningen

Aangepast horeca-aanbod

 

Grafsteen

Ongewijzigd

 

Rouwbloemen bij uitvaart

Ongewijzigd

 

Herinneringsproducten

Ongewijzigd

 

Zijn er gevolgen voor mijn DELA UitvaartPlan bij overlijden aan corona in het buitenland?

Als een verzekerde overlijdt als gevolg van het coronavirus, dan is die verzekerd van een uitvaart in Nederland, of van een geldbedrag. Het maakt hierbij niet uit waar ter wereld het overlijden plaatsvindt. Het vervoer van de overledene vanuit het buitenland is niet altijd mee verzekerd.

Hiervoor geldt:

 • Is het negatieve reisadvies bij het begin van de reis bekend? Dan is het vervoer van de overledene terug naar Nederland niet verzekerd.
 • Kwam er een negatief reisadvies tijdens het verblijf in het buitenland? Dan is het vervoer naar Nederland wél verzekerd.

Veelgestelde vragen van de Rijksoverheid

Richtlijnen RIVM voor de Uitvaartbranche

Veelgestelde vragen over de kosten van een uitvaart

Wat gebeurt er als ik niet alle verzekerde diensten gebruik?
Net als altijd kunt u ervoor kiezen om bepaalde diensten niet af te nemen. Hier staat dan een bepaalde vergoeding tegenover. Naast het verzekerde dienstenpakket is er ook altijd een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar voor nabestaanden om te gebruiken voor wat zij zelf willen. Bijvoorbeeld bloemen: neemt u geen bloemen, dan kunt het vrij besteedbare bedrag ook gebruiken voor andere wensen of bijvoorbeeld voor een herinneringsproduct. Blijft (een deel) van het vrij besteedbare bedrag over dan keren wij dat uit aan de nabestaanden.
Het afscheid is nu kleiner. Is het mogelijk om later alsnog een grotere afscheidsdienst te houden? En kan dat nog vanuit de verzekering geregeld worden?
Een groter afscheid op een later moment kan, iedereen mag daar zelf invulling aan geven. Naast het verzekerde dienstenpakket in de verzekering is er ook altijd een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar. Het (restant van het) vrij besteedbaar bedrag kan, naar wens, op een later moment besteed worden aan een afscheid met meer aanwezigen. Onze uitvaartverzorgers helpen graag.
Ik heb geen verzekering bij DELA, hoe zit het dan met de kosten van een uitvaart?
Voor nabestaanden van iemand zonder verzekering of als er een geldverzekering is, geldt hetzelfde als altijd: u betaalt alleen de diensten die u afneemt. 

Zorg goed voor elkaar. Op afstand, toch dichtbij.

Laatste nieuws

 • apr
  2
  2021

  Fontys-studenten onderzoeken met DELA tweede leven mondkapjes

  Drie studenten van Fontys Hogescholen onderzoeken in opdracht van uitvaartverzorger coöperatie DELA hoe mondkapjes een tweede leven kunnen krijgen. Eind juni worden de resultaten gepresenteerd.

 • mrt
  25
  2021

  ‘Zelfs de laatste asresten gaan terug naar de natuur’

  Duurzaam tot in het kleinste detail

  Duurzaamheid is de standaard in onze dienstverlening. Tot in het kleinste detail kijken we hoe we onze werkwijzen, producten én dienstverlening kunnen verduurzamen, zodat we de wereld beter achter kunnen laten voor de generaties na ons. Zo reiken we nabestaanden een recyclebare asbox uit na een crematie. Dat doen we op al onze locaties.

 • mrt
  22
  2021

  DELA stopt tijdelijk met het aanbieden van lichte balseming (thanatopraxie)

  Kort geleden heeft DELA onderzoek laten doen naar de vraag of de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers in het geding is bij lichte balseming. DELA biedt lichte balseming inmiddels ruim tien jaar aan en heeft altijd veel gedaan om de gezondheid en veiligheid te waarborgen. Denk daarbij aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gelaatsmaskers en extra ventilatie.

 • mrt
  11
  2021

  Corona: Van oversterfte naar ondersterfte

  Na een lange periode van oversterfte, laten onze cijfers inmiddels gelukkig een duidelijke daling van het aantal overlijdens zien.