• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Waardige oude dag

Coöperatie DELA is ontstaan omdat we vonden dat iedereen recht had op een waardig afscheid. We zien nu dat de waardigheid van de oude dag in het gedrang komt. Ouderen op hoge leeftijd wonen steeds vaker en langer zelfstandig thuis. Het aantal verpleeghuizen daalt en mensen met een lichte zorgindicatie worden niet meer opgenomen in een verpleeghuis. De helft van deze thuiswonende ouderen ervaart beperkingen in hun dagelijks handelen. Dit leidt tot ongemakken in huis, waaronder een toenemend risico op vallen. Hierdoor kan een gevoel van onveiligheid in de thuisomgeving ontstaan. Een ander gevolg is van psychische aard, veel van de thuiswonende ouderen voelt zich eenzaam. Coöperatie DELA wil ouderen helpen om zich thuis en veilig te voelen in hun leefomgeving.

In 2016 onderzochten we samen met stakeholders hoe wij een waardige oude dag mogelijk kunnen maken. Lees hier het verslag van de stakeholderdialoog die wij voor dit thema organiseerden.

Chat met onze medewerkers