• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Verduurzamen van onze bedrijfsvoering

Dagelijks zijn we in onze vestigingen in het hele land bezig om onze leden en hun nabestaanden zo goed mogelijk van dienst te zijen. We willen dat al onze handelingen zo min mogelijk schade toebrengen aan de omgeving waarin wij leven en uiteindelijk zelfs positief bijdragen daaraan.

Een positieve bijdrage aan onze omgeving via onze bedrijfsvoering 

Met het verduurzamen van onze bedrijfsvoering willen we dat al onze handelingen zo min mogelijk schade toebrengen aan de omgeving waarin wij leven en uiteindelijk zelfs positief bijdragen daaraan.   Wat willen we bereiken:

  • We reduceren onze footprint: we verlagen en verduurzamen onze CO2 uitstoot.
  • We gaan duurzaam en goed om met onze mensen: iedere medewerker is fysiek en mentaal in staat om te werken, nu en in de toekomst.
  • We zijn transparant: dat betekent dat we open, zichtbaar en toegankelijk zijn in wat we doen.
  • Onze beleggingen en facilitaire zaken zijn maatschappelijk verantwoord.

We reduceren onze footprint

Ten eerste willen we zoveel mogelijk energie besparen. Technische verbeteringen  zoals zuinigere installaties gaan daaraan bijdragen. We stimuleren ook medewerkers om zuinig om te gaan met energie. Zo gaan we verspilling tegen.

Een tweede stap is het gebruik van duurzame energie. Elektriciteit kopen we ‘groen’ in. De energie wordt via waterkracht in Scandinavië opgewekt. In 2016 gaan we de elektra verder vergroenen met Nederlandse zon- en windenergie, door het inkopen hiervan of door het zelf op te wekken via zonnepanelen. Aardgas vervangen we gefaseerd door bio-/stortgas.

Omdat er vooralsnog altijd een beetje CO2-uitstoot zal zijn, gaan we de resterende uitstoot compenseren. We onderzoeken nog welke manier van compenseren het beste past bij DELA.

Duurzaam werkgeverschap

We willen de leukste werkgever zijn voor onze collega’s. Om te zien in hoeverre we daarin slagen doen we jaarlijks mee aan het onderzoek van Great Place to Work (GPtW), zowel in Nederland als in België. In GPtW staat vertrouwen als sleutel tot goed werkgeverschap centraal. Hierbij telt niet alleen de mening van de medewerkers maar ook een cultural audit naar wat DELA als werkgever allemaal doet voor en met haar medewerkers. In maart 2016 stegen we in Nederland op de ranglijst van de zevende naar de vijfde plaats.

Transparantie

We streven naar meer openheid over de wijze waarop wij werken. Dat doen we bijvoorbeeld in ons jaarverslag. We maken daarbij gebruik van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en we nemen deel aan de Transparantiebenchmark.

De GRI-richtlijnen worden wereldwijd gebruikt voor verslaglegging voor duurzaamheid/MVO. DELA werkt ook met deze richtlijnen. Dit houdt in dat er gerapporteerd wordt op basis van GRI-indicatoren die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van DELA.

De Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken is een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. Deelnemers doen kennis op van de criteria voor maatschappelijke verslaggeving, krijgen inzicht in verbeterpunten en zien hoe zij scoren in vergelijking met andere bedrijven binnen en buiten de branche.

Papierloze organisatie

We willen toe naar een papierloze organisatie. Dat betekent dat we zoveel mogelijk digitaal willen gaan doen. Dat geldt voor het papierverbruik op kantoor, maar ook in onze klantcommunicatie. Door meer gebruik te maken van communicatie via e-mail, het gebruiken van laptops, tablets en smartphones voor het inkijken van documenten en bewuster te printen, willen we dat bereiken. We nemen daarom ook deel aan Printless Tuesday, op de vierde dinsdag in juni.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Coöperatie DELA gaat verplichtingen aan voor vele jaren. We hebben daarom altijd oog voor de lange termijn en voor duurzaamheid. Dat geldt ook voor onze beleggingen in obligaties, aandelen en vastgoed. Wij geloven dat rendement en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand kunnen gaan. Wij proberen met onze beleggingen een zo goed mogelijk rendement te behalen. Maar we hebben ook aandacht voor maatschappij, mens en milieu. Hoe we dat doen is vastgelegd in ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid). Dit beleid bestaat uit verschillende onderdelen. Hier leest u daar meer over.

Duurzaam inkopen

In ons duurzaam inkoopbeleid zijn duurzaamheidsaspecten (people, planet, profit) nadrukkelijk verwoord. Bij alle evaluatiegesprekken met leveranciers is MVO toegevoegd als vast agendapunt en we beoordelen leveranciers bij nieuwe inkoopprojecten mede op het aspect duurzaamheid.

Chat met onze medewerkers