• Overlijden melden - 0800 955 66 55 (24 uur per dag) 

Leaves

virtuele persoonlijke hulp bij rouw na partnerverlies

Verlies hoort bij het leven en we krijgen er allemaal mee te maken. Maar dat betekent niet dat we weten hoe we moeten rouwen en hoe we anderen kunnen helpen met rouwen. DELA wil graag mensen helpen bij het leren omgaan met het verlies van een dierbare en het verder leven met verlies en rouw.

Roessingh Research and Development, het Nationale Ouderenfonds en coöperatie DELA gaan een online dienst met eenLeaves logo virtuele agent ontwikkelen en implementeren die ouderen helpt met de rouwen na het overlijden van hun partner.

Veel ouderen krijgen te maken met het verlies van hun partner. De meeste ouderen gaan goed met dit verlies om, maar een aanzienlijk deel lukt dit niet. Uit onderzoek onder Nederlandse ouderen blijkt dat 25% van de rouwenden moeite heeft om met het verlies van de partner. Bij hen ontstaat een situatie waarbij ernstige symptomen van rouw langer dan 6 maanden aanhouden en kunnen resulteren in verschillende mentale en fysieke problemen, zoals slecht slapen, hart- en vaatproblemen, depressie en eenzaamheid.

LEAVES is een project binnen het Europese Active and Assisted Living (AAL) programma. Projecten in het kader van dit programma richten zich op het ontwikkelen van producten en diensten die mensen helpen om beter om te gaan met de uitdagingen van het ouder worden. In het LEAVES project neemt Roessingh Research and Development de rol van projectleider en technisch ontwikkelaar op zich. Het Nationaal Ouderenfonds vertegenwoordigt ouderen en coöperatie DELA neemt deel als mede-ontwikkelaar en mogelijke exploitatiepartner.

Het project heeft een totale omvang van 2,5 miljoen euro, duurt 36 maanden en is een samenwerking tussen de Nederlandse partners en partners uit Zwitserland en Portugal. Het consortium bestaat uit technische ontwikkelaars, ouderenorganisaties, psychologen en psychiaters en een ontwerpbureau.

Partners

  • Nederland: Nationaal Ouderen Fonds
  • Nederland: Roessingh Research & Development
  • Zwitserland: University of Bern
  • Zwitserland: School of Social Work, University of Applied Sciences and Arts
  • Zwitserland: Nothing AG
  • Portugal: Nova Medical School, University of Lisbon
  • Portugal: Psychiatric Department at the Health Unit of Baixo Alentejo
  • Portugal: Sensing Future Technologies

Subsidieverleners

  • ZonMw
  • AAL Programme

Chat met onze medewerkers