• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

De regering rekent op mantelzorgers, maar op wie mogen zij rekenen?

Chat met onze medewerkers

DELA staat voor Draagt Elkanders LAsten. Ons uitvaartbedrijf is in 1937 gestart vanuit de ongelijkheid dat niet iedereen (om financiële, maar ook om geloofsredenen) overdag, in de aanwezigheid van zijn/haar naasten, met steen of zichtbare naam begraven kon worden.

Het DELA uitvaartbedrijf bestaat nu al even. Vanuit diezelfde energie om misstanden op te willen lossen én de wens om meer pijlers te willen vormgeven voor de coöperatie om op te steunen, heeft onze afdeling voor de komende vijf jaar het volgende doel: wij gaan op zoek naar mensen die ergens alleen voor staan om vervolgens samen een oplossing te vormen. Zodat we mét elkaar dingen vóor elkaar krijgen.

Mantelzorgondersteuning is één van de misstanden die we zien. Tenminste 500.000 mantelzorgers krijgen de zorg voor een naaste niet goed gecombineerd met hun dagelijks leven. De regering rekent op de zorg die zij aan hun naasten verlenen. Gemeenten ontvangen structureel € 100 miljoen voor het ondersteunen van mantelzorgers. Dit zijn ongeoormerkte middelen. Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, antwoordde op de kamervragen over de maatschappelijke waarde van mantelzorg als volgt: “Ik zie veel voorbeelden van gemeenten die dat op een goede manier doen. Maar ik ken ook gemeenten waar de mantelzorgondersteuning door bezuinigingen onder druk is komen te staan”. De groep van vijf miljoen mantelzorgers in Nederland vraagt onze gezámenlijke aandacht.

Stel je eens voor…

Je bent al een tijd mantelzorger van je moeder. Ze is alleen, heeft een spierziekte en daardoor blijvende beperkingen. Je 2 dochters wonen nog thuis, maar zij zijn gelukkig druk met hun bijbaantje en vriendje. Je werkt op de nabestaandendesk bij DELA. Vóór je werk rijd je naar je moeder om haar te douchen en aan te kleden. En in de avond ga je 2u naar haar toe voor gezelschap. Er komt wel thuiszorg om te helpen met het op bed leggen. Je broer doet de wekelijkse boodschappen. Mantelzorg is geen gewone zorg. Je kunt op ieder moment van de dag nodig kan zijn. Je staat er grotendeels alleen voor, je hebt zelden een momentje voor jezelf en staat altijd ‘aan’.

Op je werk kun je niet meer iets eerder beginnen of wat langer doorgaan als iets af moet. Ook ben je niet zo flexibel als een collega een dienst wil ruilen. Je bent er thuis niet meer elke ochtend met het ontbijt. Hoe moet het met je moeder als jij een keer niets wilt of kunt? Hoe moet je op vakantie? Je vriendin is ook mantelzorger. Die is laatst langs de huisarts geweest, omdat het teveel werd. Die kwam via via bij de gemeente terecht. Daar konden ze haar niet goed informeren. Er blijkt niks geregeld te zijn voor mantelzorgers. Wel voor de zieke. Uiteindelijk bleek er geen tijdelijke opvangplek voor de hulpbehoevende. Die zijn er namelijk amper. Zeker niet spontaan.

Bovenop alle papierwerk en ellende die vaak tussendoor komt met alle opnames, ben je zo met je gevoel bezig, je kunt niet meer gewoon als dochter bij je moeder terecht. Je loopt tegen heel veel dingen aan die niet kloppen en die niet lopen zoals je wilt. Maar wat doe je eraan?

Het afgelopen jaar deden wij veel onderzoek naar mantelzorg en spraken daarom ook vele mensen die zorgen voor een hulpbehoevende naaste, om er achter te komen wat hen bezig houdt, waar ze wakker van liggen. Het is waarschijnlijk geen verrassing dat ze hulp nodig hebben bij het uitzoeken waar ze recht op hebben en of ze gebruik kunnen maken van bepaalde regelingen. Een bijna onmogelijke taak in de onoverzichtelijke brij van regelingen en uitzonderingen die in elke gemeente nét weer even anders zijn. Maar behalve die echte regeltaken, wil een mantelzorger graag ook een luisterend oor, een sparringpartner. Ze willen graag rust in het koppie, soms op adem kunnen komen, waardering, erkenning en herkenning. En niet te vergeten meer tijd voor zichzelf.

Het Innovatie Lab is onder de naam Fello bezig met een oplossing om de zogeheten mantelzorgers te ondersteunen. De eerste stappen zijn gezet en gevalideerd. Mantelzorgers die we al geholpen hebben, waarderen onze dienst met een 8,7. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Zaid, die moest stoppen met werken omdat hij vanwege de zorg voor zijn vrouw te vaak met spoed werd weggeroepen. In een interview gaf hij aan dat Fello ‘zijn fellow’ was.

Hoe Fello er precies uit gaat zien? Dat laat ik nog even in het midden..
To be continued.