• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Organisatie van het goededoelenfonds

In de Raad van Toewijzing zitten zes personen: één DELA-medewerker en vijf onafhankelijke leden. Daarnaast heeft het goededoelenfonds drie bestuursleden. Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen van coöperatie DELA.

Chat met onze medewerkers

De dagelijkse gang van zaken is in handen van Henrieke van Dooren en Brigit Vonk (coördinatoren projectbureau DELA goededoelenfonds). Marc de Hond is ambassadeur van het DELA goededoelenfonds.

Het goededoelenfonds van coöperatie DELA is juridisch zelfstandig. Het RSIN-nummer is 817819538.

Geld doneren aan ons fonds?

U kunt ook een gift doen aan het fonds. Op die manier helpt u het goededoelenfonds bij het steunen van nog meer projecten. Maak uw bijdrage over op IBAN-rekeningnummer NL49RABO0304835447 ten name van Stichting DELA Fonds, Eindhoven.

Contact:
Stichting DELA Fonds
Oude Stadsgracht 1
5611 DD  Eindhoven
info@delafonds.nl

  • 040 260 16 01 Neem voor meer informatie contact op met Brigit Vonk of Henrieke van Dooren
  • 040 260 16 01 Neem voor meer informatie contact op met Brigit Vonk of Henrieke van Dooren