• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

DELA Fonds

4 juni 2020

Wij zijn geschrokken door het verdrietige nieuws van het overlijden van Marc de Hond (42), voormalig ambassadeur van het DELA Fonds.

Marc zette zich vol enthousiasme in door op een hele prettige en positieve manier aandacht te vragen voor mensen met een beperking. Vooral voor wat zij wél kunnen. Vanuit die gedachte bedacht hij ook een jaarlijks terugkerende prijs: de Gouden Venus van Milo. Een prijs voor de meest inspirerende Nederlander met een beperking. Met heel veel plezier en enthousiasme heeft hij deze prijs jarenlang uitgereikt en gepromoot. Iedereen die met Marc werkte, werd geraakt door zijn positieve kijk op het leven en zijn bijzondere gevoel voor humor.

Marc nam ook zitting in de Raad van Toewijzing van het DELA Fonds. In die vergaderingen was soms maar een blik nodig om elkaar te snappen of om te lachen om een grapje wat een ander totaal niet snapte. Het was altijd fijn als hij bij de vergaderingen was. Marc was kritisch, maar besprak altijd met een vrolijke noot de binnen gekomen verzoeken.

Lieve Marc, je was een heel positief ingesteld mens, enorm inspirerend, een kanjer in het denken in mogelijkheden en daarmee blijf je een voorbeeld voor anderen!

Wij zijn Marc erg dankbaar voor wat hij ons gebracht heeft. In gedachten zijn wij bij zijn vrouw en twee kinderen.

Thema 'Verbinden van generaties'

‘Verbinden van generaties’
Bij coöperatie DELA is het ideaal van onderlinge verbondenheid en solidariteit nog onverminderd aanwezig. DELA richt zich al meer dan 80 jaar op het verbinden van generaties en doorgeven van herinneringen, ervaring, waarden etc. Toch brengen de meeste mensen het grootste deel van hun tijd door met uitsluitend leeftijdsgenoten. Hoewel er in Nederland zes generaties naast elkaar leven, is onze samenleving zodanig ingericht dat, behalve in families, contacten tussen generaties steeds minder plaatsvinden. Door vanuit het DELA Fonds generaties actief te gaan verbinden en meer van elkaars kwaliteiten gebruik te laten maken, wil DELA bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en kan meedoen.

Aanvraag indienen

Iedereen in Nederland kan een aanvraag indienen. U kunt alleen een aanvraag indienen via deze website.

Lees meer

Projectvoorbeelden

Voorbeelden van projecten die past bij het thema 'Verbinden van generaties'

Lees meer

Facebook

Volg het DELA Fonds op Facebook om op de hoogte te blijven van activiteiten.

Lees meer
  • 040 2601 400 Neem voor meer informatie contact op met Brigit Vonk of Henrieke van Dooren
  • 040 2601 400 Neem voor meer informatie contact op met Brigit Vonk of Henrieke van Dooren

Chat met onze medewerkers