• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Samen met Marc de Hond gingen de jongeren van Wij Staan Op! naar het Binnenhof.

De jongeren van Wij Staan Op! leggen uit wat Onbeperkt! voor hen betekent. Bekijk hun filmpje en lees hun verhaal.

Chat met onze medewerkers

Wij Staan Op!, een groep jong volwassen ervaringsdeskundigen op het gebied van leven met een handicap, is in 2015 een publiekscampagne gestart voor het verbeteren van de positie van mensen met een beperking. Dankzij hun inspanningen is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap in 2016 in Nederland in werking getreden. Wij Staan Op! heeft een manifest uitgebracht en roept via de website www.wijstaanop.nl Nederlanders op om hieraan hun steun te betuigen. De jongeren willen dat er mét in plaats van over hen wordt gesproken en gingen met Marc de Hond naar het Binnenhof en treinstations om duidelijk te maken wat ze willen bereiken.

 Praat niet over ons, maar met ons over toegankelijkheid.