• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Neeltje, Nick en Anneke, vormen de Tripple Tree Band. Bij hun optredens zingen ze over hun leven met een psychische aandoening.

Neeltje, Nick en Anneke vertellen wat Onbeperkt! voor hen betekent. Bekijk hun filmpje en lees hun verhaal.

Chat met onze medewerkers

De Tripple Tree Band bestaat uit Neeltje, Nick, en Anneke. Alledrie hebben ze een psychische aandoening, maar ze zeggen zelf liever dat ze ‘speciaal’ zijn. ‘Dat je speciaal bent, betekent niet dat je niks kan’, zegt Anneke. ‘Je kan juist heel veel als je speciaal bent’, vult Neeltje aan. ‘Als ik op pad ben, ben ik veel minder met mijn aandoening bezig’, ervaart Nick. Optreden maakt de Tripple Tree Band gelukkig, omdat ze van betekenis zijn voor anderen. Om hun optredens mogelijk te maken, stelde het DELA goededoelenfonds een bedrag beschikbaar.

 Dat je speciaal bent, betekent niet dat je niks kan. Je kan juist heel veel als je speciaal bent.