• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

't Clockhuys in Asten

Ouderinitiatief ’t Clockhuys in Asten. Bekijk het filmpje en lees het verhaal.

Chat met onze medewerkers

Onlangs ontving coöperatie DELA de vier miljoenste verzekerde. Daar zijn wij trots op en dankbaar voor. Het feit dat DELA zo veel verzekerden telt, in Nederland en het buitenland, is een verdienste van alle mensen die al zo lang bij ons verzekerd zijn én alle nieuwkomers. Vele kleintjes maken samen sterk. Daardoor kunnen wij met vier miljoen mensen er zijn voor elkaar, elkaars lasten dragen en betekenis geven aan het leven.

 

Om deze mijlpaal samen te vieren gingen wij op zoek naar families die dit ook uitdragen en zich samen inzetten voor een goed doel. In ons ledenmagazine Kroniek plaatsten we een oproep waarin we vroegen wie zo’n familie kent en wat hun verhaal is. Uit alle mooie inzendingen hebben we vier families gekozen. Zij zijn door het DELA Fonds (verdiend) in het zonnetje gezet.

’t Clockhuys

Mia Smith zag in ledenmagazine Kroniek de oproep van het DELA Fonds en dacht direct aan haar dochter. Mia’s dochter maakt deel uit van ouderinitiatief ’t Clockhuys in Asten, een particulier wooninitiatief voor kinderen met een verstandelijke beperking. Samen hebben zij gerealiseerd dat een appartementencomplex in Asten werd getransformeerd tot een kleinschalig wooncomplex voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, die in staat zijn om met enige vorm van begeleiding en zorg zelfstandig te wonen. Mia’s kleindochter Iris is een van de bewoners van ’t Clockhuys.
 

 


 ‘Ik hoop dat ze heel gelukkig is, dat ze het goed naar haar zin heeft. Opa en oma kunnen makkelijk met de bus hier naartoe komen.’