• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering in 2021 makkelijker te verkrijgen voor ex-kankerpatiënten

Het is voor ex-kankerpatiënten lastig om een goede verzekeraar te vinden voor een uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering. Met kanker als ziekteverleden zijn de premieverschillen en acceptatiecriteria tussen verzekeraars erg groot. Zelfs na de vijfjaarsoverlevingsgrens lukt het vaak niet om een verzekering af te sluiten. Vanaf 1 januari 2021 is dit makkelijker door de ‘schone lei-regeling’ voor ex-kankerpatiënten.

Nieuwe aanvragen 
Is er sprake geweest van kanker en is je klant daarvan genezen? Dan hoeft dit niet altijd meer gemeld te worden op de gezondheidsverklaring bij de aanvraag van een verzekering. Er hoeft niets te worden gemeld als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De behandelend arts heeft 10 jaar of langer geleden vastgesteld dat de kanker niet meer gevonden is. Ook wel volledige remissie genoemd. En de kanker is niet meer teruggekomen; 
  • Het verzekerd bedrag van de overlijdensrisicoverzekering is lager dan € 278.004 en/of
  • De overlijdensrisicoverzekering stopt, voordat de verzekerde 71 jaar wordt;
  • De uitvaartverzekering wordt aangevraagd voordat de verzekerde 61 jaar wordt. 

Zijn er klachten als gevolg van kanker of klachten door de behandeling tegen kanker, dan moet dat wel worden gemeld.  

Termijn soms minder dan 10 jaar 
Heeft de diagnose plaatsgevonden bij een leeftijd jonger dan 21 jaar, dan geldt een termijn van 5 jaar. Daarnaast kunnen de termijnen verschillen van 3 tot 9 jaar. Dit heeft te maken met de kankersoort en verschillende stadia. Het overzicht hiervan vind je in onze toelichting gezondheidsverklaring.  

Lopende verzekeringen 
Verzekerden met een lopende uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering die een opslag in de premie hebben door hun kankerverleden, kunnen een beroep doen op de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten Wij bieden verzekerden vanaf 1 januari 2021 de mogelijkheid om een volledig nieuwe gezondheidsverklaring in te vullen. Ook als in de afgelopen vijf jaar al zo’n verzoek is gedaan. Na een oordeel van de medische afdeling volgt een advies om de premie te verlagen of zo te houden. De premie kan nooit hoger worden.  

DELA betaalt de kosten van een herkeuring
Verzekerden met een uitvaartverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering mogen één keer in de vijf jaar een herbeoordeling aanvragen op kosten van DELA. De regeling tot herbeoordeling geldt alleen wanneer de verhoogde premie komt door de ziekte kanker. Komt de verhoogde premie door iets anders? Dan kan er geen herbeoordeling worden aangevraagd op basis van de nieuwe regeling voor ex-kankerpatiënten.  

Verzoek tot herbeoordeling voor je klanten 

Heb je klanten die voor deze regeling in aanmerking komen? Dan kun je samen met je klant een verzoek tot herbeoordeling aanvragen. Stuur na 1 januari 2021 een mail naar medisch@dela.org onder vermelding van naam, geboortedatum, adresgegevens en het polisnummer. 

Heb je vragen of wil je meer weten over deze nieuwe regeling? Neem dan gerust contact met ons op via relatiebeheer@dela.org