• Overlijden melden - 0800 955 66 55 (24 uur per dag) 

Migratie DELAnet van 9 februari 21.00 uur - 10 februari 09.00 uur

Op dinsdag 9 februari gaan wij, vanaf 21.00 uur starten met onderhoudswerkzaamheden aan DELAnet. Het onderhoud betreft een overgang naar nieuwe servers. De migratie duurt tot woensdag 10 februari 09.00 uur.

Wat merk ik hiervan bij mijn bemiddeling via DELAnet?

Gedurende de periode van migratie tussen 9 februari 21.00 uur en 10 februari 09.00 uur wordt DELAnet ‘dichtgezet’. Dit betekent dat DELAnet tijdens deze periode niet gebruikt kan worden. Aanvragen en mutaties ontvangt DELA dan niet en kunnen dan ook niet verwerkt worden. Het aanbieden van aanvragen vanuit een adviespakket via HDN blijft gedurende het onderhoud wel mogelijk.

Vanaf woensdag 10 februari 09.00 uur is DELAnet weer toegankelijk en volledig bruikbaar. Mocht je na dit tijdstip hinder ondervinden in het werken met DELAnet, dan vragen wij je dit te melden bij één van onze relatiebeheerders via telefoonnummer 040 260 14 44.