• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
  • Intermediair

Nieuws: Coöperatie presenteert jaarcijfers 2019

In juni presenteerde DELA haar jaarcijfers over 2019. “Een jaar dat een bijzondere plek krijgt in onze geschiedenis”, zo karakteriseert Edzo Doeve, algemeen directeur coöperatie DELA, het jaar 2019. Als het plan om Yarden over te nemen doorgaat, zal de coöperatie met een miljoen verzekerden groeien. Zonder rekening te houden met de effecten van de aangekondigde overname, steeg het aantal verzekerden in 2019 met ruim 75.000 tot meer dan 4,1 miljoen, zo is te lezen in het zojuist verschenen jaarverslag.

Goede dienstverlening

De premie-inkomsten stegen naar ruim € 480 miljoen, een groei van 7 procent. De groei is breed gedragen, maar Duitsland groeide naar verhouding fors, onder andere omdat 2019 het eerste volledige jaar is waarin DELA hier actief is. DELA introduceerde in Duitsland een uitvaartverzekering waarmee verzekerden dezelfde voordelen, zoals winstdeling, genieten als de Nederlandse leden van de coöperatie. De reacties zijn veelbelovend voor de toekomst. In het belang van het verstrekken van goede dienstverlening aan leden tegen een zo laag mogelijke premie, streeft DELA naar groei van het aantal leden, versterking van de solidariteit en het realiseren van inkoopvoordelen. Groei in het buitenland is onderdeel van deze strategie. Het uitvaartbedrijf realiseerde een omzet van € 245 miljoen, waarvan € 131 miljoen voor het verzekeringsbedrijf. In 2019 liet de Net Promotor Score (NPS), de graadmeter voor de klanttevredenheid, een hele mooie ontwikkeling zien. De scores stegen opnieuw duidelijk, zowel voor het verzekerings- als uitvaartbedrijf, zowel in Nederland als België.

Goed beleggingsresultaat

Het jaar 2019 was een prima beursjaar en startte met herstel van de daling in 2018. Het beleggingsresultaat in het verslagjaar bedroeg € 664 miljoen. Dit komt neer op een rendement van ruim 12 procent. In 2018 werd op beleggingen een verlies gemaakt van € 139 miljoen. De koersschommelingen die toen nadelig uitpakten, werkten nu in het voordeel. Het operationeel resultaat kwam uit op € 31 miljoen. Dat is iets lager dan in 2018, maar toch tevredenstellend.

Solvabiliteit en winstdeling

De solvabiliteitsratio –een Europees geldende norm die aangeeft in hoeverre een verzekeraar voldoende kapitaal achter de hand heeft om aan toekomstige verplichtingen te voldoen– is gedaald van 373 procent naar 296 procent. DELA heeft daarmee nog steeds één van de hoogste ratio’s van de grote Nederlandse verzekeraars. De daling van de solvabiliteit wordt niet alleen veroorzaakt door de lage rentestand maar ook (en met name) door de beslissing van de Algemene Vergadering om de kans op winstdeling aan leden en verzekerden te vergroten. De winstdeling zorgt ervoor dat de premiestijging wordt gedempt. Als coöperatie biedt DELA deze winstdeling, een voordeel ten opzichte van veel andere verzekeraars. Over 2019 bedroeg de winstdeling € 42 miljoen, net als in 2018.

Maatschappelijk

In 2019 zette DELA belangrijke stappen om de uitvaarten in 2030 klimaatneutraal te laten zijn. Een massief vurenhouten basiskist kwam in de plaats de spaanplaten kist. Deze ‘Spar massief’ maakt deel uit van het verzekeringspakket en is daarom ook verreweg de meest gebruikte kist in Nederland. Een ander hoogtepunt dit jaar was de eerste crematies met de elektrische crematieoven. Dit gebeurde in het DELA-crematorium Nedermaas in Geleen. Omdat DELA de elektrische oven aanstuurt met groene stroom, is de oven CO2-neutraal. Stap voor stap worden ook in andere crematoria de gasovens door elektrische vervangen en in nieuwe crematoria worden alleen nog elektrische ovens geplaatst.

 

Vooruitkijken naar een jaar waarin de coronacrisis grote impact heeft

Midden in de coronacrisis is het duidelijk dat de inspanning om de dienstverlening waardig te laten zijn in 2020 heel groot is. Niet alleen het grote aantal overlijdens maar ook de maatregelen om het virus te beperken hebben grote gevolgen. De financiële impact is groot maar te overzien omdat DELA robuust is. Edzo Doeve: “Het coronavirus COVID-19 is nog lang niet uitgeraasd en de pandemie stelt de samenleving voor nieuwe vraagstukken met een enorme reikwijdte. We dienen te beseffen dat er als het ware een resetknop is ingedrukt en dat de wereld voor corona niet meer terugkeert. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat wij blijven groeien, toch zullen ook wij onze dienstverlening moeten herijken. Daarbij zijn wij hoopvol gestemd dat de maatschappelijke relevantie van ons motto ‘voor elkaar’ alleen maar krachtiger is geworden.” Met de overname van Yarden in het vooruitzicht zal het zorgvuldig integreren van de Yarden-organisatie daarnaast veel aandacht vragen.

Tot slot

Heb je na het lezen van dit bericht over onze jaarcijfers 2019 vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 040 260 14 44 of of relatiebeheer@dela.org