• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat is palliatieve zorg?

Helaas kunnen artsen er soms niet meer voor zorgen dat iemand beter wordt. Palliatieve zorg is speciale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het doel is om de laatste fase van hun leven zo pijnloos en aangenaam mogelijk te maken.

Wat betekent palliatieve zorg?

Palliatief betekent 'verlichtend'. Palliatieve zorg is niet alleen gericht op het verzachten van de lichamelijke pijn, ongemakken en andere symptomen die bij een ongeneeslijke ziekte onvermijdelijk zijn, maar ook op psychologische en spirituele ondersteuning. Denk aan ontspanningsoefeningen en gesprekken met dierbaren. Ook familieleden en naasten van de zieke maken een zware periode door. Daarom is er ook voor hen ondersteuning mogelijk als onderdeel van palliatieve zorg.

Het doel is om de kwaliteit van leven van de terminaal zieke zo hoog mogelijk te houden. Op welke manier dat gebeurt, is afhankelijk van de wensen van de patiënt en het ziektebeeld. Iemand die kanker heeft en uitbehandeld is kan bijvoorbeeld hele andere psychologische en lichamelijke klachten hebben dan iemand met dementie.

Wanneer gaat palliatieve zorg van start?

Palliatieve zorg is nodig wanneer genezing niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld bij dementie, hartfalen of kanker. De arts bepaalt wanneer palliatieve zorg van start gaat. Terminale en palliatieve zorg worden weleens met elkaar verward, maar het zijn echt twee verschillende dingen. Van terminale zorg is sprake als verwacht wordt dat iemand niet meer dan drie maanden te leven heeft. Palliatieve zorg kan jarenlang duren.

Thuis, hospice of verzorgingshuis?

Bij palliatieve zorg kunnen meerdere mensen betrokken zijn: mantelzorgers, artsen, verplegers en vrijwilligers. Vaak vindt de zorg thuis plaats. Als dat niet mogelijk is of te zwaar wordt, zijn er ook andere opties, zoals een bijna-thuis-huis, een hospice of een verzorgingshuis.

Een bijna-thuis-huis is een zorglocatie waar de thuissfeer zoveel mogelijk nagebootst wordt. In bijna-thuis-huizen werken ervaren vrijwilligers, maar blijft de zorg in handen van de eigen huisarts. Dat is anders bij een hospice, waar vaak een arts in dienst is en altijd eigen verplegers werken.

Hoewel niet alle verzorgingshuizen een palliatieve afdeling hebben, is palliatieve zorg in sommige gevallen toch mogelijk. Hiervoor is wel een doorverwijzing van een arts nodig.

Aan een verblijf in een bijna-thuis-huis, hospice of verzorgingshuis zijn extra kosten verbonden. Vaak kan dit vergoed worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Gesprek voor overlijden

Veel ongeneeslijk zieke mensen besluiten tijdig hun eigen uitvaart te regelen. Een gesprek voor overlijden kan een goed startpunt zijn. 

Chat met onze medewerkers