• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat gebeurt er met een kind na het overlijden van de ouders?

Als jij en je partner overlijden, komen jullie kinderen er niet alleen voor te staan. Iemand zal de zorg overnemen. Maar wie? Natuurlijk is het geen fijn onderwerp om over na te denken, maar wel een heel belangrijke keuze.

Waar gaat het kind heen als ik overlijd?

Als beide ouders van een minderjarig kind overlijden, wordt er een of twee voogden aangewezen. Dit zijn de mensen die vanaf dat moment jullie kind opvoeden en verzorgen. Er zijn meerdere manieren om de voogdij te regelen. De ouders kunnen bijvoorbeeld in hun testament vastleggen naar wie de voogdij volgens hen moet gaan. Veel ouders kiezen een familielid of goede vriend als voogd.

De rechter beslist

Wanneer de ouders geen voogd hebben aangewezen, bepaalt de rechter naar wie de voogdij gaat. Dit gebeurt vaak in goed overleg met de familie en het kind zelf. Soms komt de rechter er met de familie niet uit, bijvoorbeeld omdat niemand de voogdij op zich wil nemen of omdat er ruzie ontstaat. Dan kan hij de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen.

Onderzoek

Een onderzoeker van de Raad start vervolgens een onderzoek naar het kind en de familie. Door gesprekken te voeren met mogelijke voogden en het kind probeert hij een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis hiervan maakt de onderzoeker een rapport. Dit rapport bespreekt hij met de familie. Als er fouten in staan, kan de familie dat aangeven.

Geen voogd?

De onderzoeker stuurt het rapport naar de rechter, die vervolgens een voogd uitkiest. Het aanvaarden van de voogdij is niet verplicht. Iemand kan dus altijd weigeren om voogd te worden. Wanneer niemand de voogdij wil of er geen geschikte voogd is, wijst de rechter een instelling aan. Deze instelling probeert een pleeggezin te vinden of helpt het kind zelfstandig te wonen.

Einde voogdij

De voogdij komt ten einde als het kind meerderjarig is. Er zijn ook redenen om eerder te stoppen als voogd. Zo kan iemand die 65 jaar wordt of vanwege een slechte gezondheid niet meer voor een kind kan zorgen de rechter vragen om een andere voogd aan te wijzen.

Meer informatie?

Wil je nog meer informatie over dit onderwerp? Of heb je hulp nodig bij het regelen van de voogdij? Als lid van DELA kun je contact opnemen met onze VoorelkaarDesk. We beantwoorden graag al je vragen en natuurlijk kunnen onze notarissen je ook veel werk uit handen nemen.

Chat met onze medewerkers