Van huis uit meegekregen

In opdracht van coöperatie DELA is onderzocht wat Nederlanders van huis uit hebben meegekregen en wat zij zelf weer doorgeven aan hun eigen kinderen.

Driekwart van de Nederlanders is kritisch over hun eigen opvoeding

Wij Nederlanders zijn kritisch, ook als het gaat om onze eigen opvoeding. DELA heeft hiernaar onderzoek gedaan waaruit naar voren komt dat 43% van de Nederlanders een andere opvoeding geeft dan ze zelf gehad hebben. ‘Het moet anders.’

Wat daarnaast opvalt is dat mensen het vaak jammer vinden dat ze nooit muziek hebben leren spelen, hebben gereisd of goed leren koken. Maar de grootste teleurstelling is dat er geen emoties geuit kunnen worden. Dat zou driekwart van de Nederlanders anders aanpakken in de opvoeding van hun eigen kinderen.

‘Meegekregen normen en waarden zijn het belangrijkst’

Het bovenstaande klinkt ietwat negatief tegenover onze ouders en grootouders, maar we zijn ze ook dankbaar! Uit het onderzoek blijkt dat 43% van de Nederlanders normen en waarden, manieren zoals sociale etiquette en het omgaan met geld wel degelijk als belangrijk beschouwt. En dát geven we ook door aan onze kinderen.

Opvallend is dat het vrij denken de voorkeur krijgt boven tradities, als het gaat om doorgeven. Dat is ook niet zo gek, want vrij denken sluit tradities vaak uit. Hoe populairder het vrij denken, des te minder tradities er worden doorgegeven.

Doorgeven gaat niet alleen om normen en waarden

Een ring van oma, een kledingkast van moeder of het horloge van opa. Naast nomen en waarden worden ook tastbare herinneringen doorgegeven. Vaak zijn dat juwelen en sieraden. Maar ook een groot deel van de baby’s slaapt in een wiegje uit de familie. En natuurlijk blijven vaak antieke meubels en kunst in de familie.

Opa vertel eens….

Naast mooie juwelen en wiegjes is het delen van herinneringen belangrijk in families. Gebeurtenissen uit het verleden worden vaak in de vorm van verhalen verteld, maar ook foto’s, video’s en brieven zijn hierbij belangrijk.

Wat hebben Nederlanders van huis uit meegekregen?

In opdracht van coöperatie DELA is onderzocht wat Nederlanders van huis uit hebben meegekregen en wat zij zelf weer doorgeven aan hun eigen kinderen.

 

DELA deed onderzoek naar aanleiding van haar campagne ‘Wat je meegeeft, is wat je straks achterlaat’ waarmee ze Nederland opnieuw wil stimuleren om mooie woorden met elkaar te delen. Omdat deze woorden vaak gaan over wat je hebt meegekregen of over tradities en levenslessen die je zelf weer doorgeeft, heeft DELA onderzoek gedaan naar wat Nederlanders hebben geleerd van hun ouders en wat zij willen doorgeven aan hun eigen kinderen.