Een uitvaart regelen naar wens.

Wat is het propositiehuis?

Elke dag zijn heel veel collega’s met veel toewijding en aandacht in de weer om uitvaarten, samen met de nabestaanden, zo persoonlijk en mooi mogelijk vorm te geven. Wie ons kent beaamt hoe goed wij dit doen. Maar lang niet iedereen kent ons als uitvaartverzorger, wij werken immers vooral voor onze leden en hun nabestaanden. Nu wij ook voor niet-verzekerden meer willen betekenen moeten wij laten zien wat wij allemaal kunnen. Om dit goed over te brengen lanceren wij vandaag met trots vier nieuwe uitvaart-proposities.


Ga even rustig zitten en bekijk hier de animatie.Bekijk hier het nieuwe propositiehuis voor niet-verzekerden

Waarom nu meer aandacht?

Autonome groei van de verzekeringsmarkt is niet meer eenvoudig. Om te blijven groeien hebben we meer kruisbestuiving tussen uitvaarten, verzekeren en verzorgen nodig. Ook is de concurrentie van kleine ondernemingen enorm toegenomen.


Wij geloven ook dat er op de particuliere markt behoefte is om een uitvaart te laten regelen door een betrouwbare partij zoals DELA. Particuliere uitvaarten zijn een mooi visitekaartje om nieuwe leden te werven voor onze Coöperatie én zorgen ervoor dat wij de kosten van ons uitvaartbedrijf laag kunnen houden.

Waar gaan wij het verschil mee maken, wat is onze positionering?

Wij zijn een Coöperatie, het zit in onze DNA om voor iedereen van betekenis te willen zijn. Wij zijn van het doorgeven, onze uitvaartdienstverlening staat altijd in het teken van het verbinden van generaties en zorgen dat de rode draad van het leven niet verloren gaat. Wij zijn groot en professioneel, wij kunnen teams en diepgang bieden, daarin kunnen wij meer dan wie dan ook. Persoonlijk en betrokken, zijn wij eveneens. Daarin doen wij niet onder voor anderen.


De nieuwe proposities passen binnen onze positionering en zijn afgestemd op de verschillende behoeftes en zodoende willen we groei in aantal en in marktaandeel verkrijgen.


Als Coöperatie dienen wij de gehele samenleving en staan wij voor iedereen klaar, ongeacht of iemand wel of niet lid is staan wij iedereen vol overgave terzijde.


DELA Voor ElkaarMet vriendelijke groet,


Edzo Doeve


Algemeen Directeur

Coöperatie DELA

Wij staan voor ieders wensen klaar

Zoveel mensen zoveel wensen. Soms zijn ze heel bescheiden, soms wordt er juist meer gevraagd en is er meer nodig.

Wij bieden niet alleen persoonlijke aandacht, maar ook teams met gespecialiseerde kennis op diverse gebieden. Denk aan rituelen en woorddienstbegeleiding, decorum en catering, bijzondere locaties en vervoer. Van een bescheiden afscheid in stilte tot grote uitbundige events. Wij hebben het.