Before you leave

Naasten die zorgen voor een geliefde die niet lang meer te leven heeft, nemen te weinig tijd voor en voelen zich opgelaten bij het stellen van hun persoonlijke vragen. Ingrid en Esther, medewerkers van het team Innovatie van Coöperatie DELA, ontwikkelden Before you leave: een app die je helpt bij het voeren van betekenisvolle gesprekken in de laatste levensfase.

Met een geliefde praten over betekenisvolle onderwerpen gaan de meeste mensen uit de weg. Bang om het verkeerde te zeggen. Of om iemand pijn te doen door een vraag te stellen. Als je weet dat iemand niet heel lang meer bij je is, dan wordt dit er niet makkelijker op. Esther en Ingrid spraken met mantelzorgers over hun ervaringen. ‘Als de nadruk ligt op het zorgen, dan blijft een goed gesprek vaak uit. Terwijl dat wel de wens is van de naasten. Nu het nog kan. En toch komt het er vaak niet meer van. Daar wilden we iets aan veranderen.’

In gesprek terwijl je zorgt

Esther: ‘Ongeveer een jaar geleden spraken we met tientallen mensen die hadden gezorgd voor een geliefde in de laatste levensfase. Wat we hoorden was dat mensen zich vooral richten op het praktische zorgen: een bed in de huiskamer, de juiste medicijnen, voetmassage, bezoek ontvangen, koken. Omdat de focus zo op het zorgen ligt, blijven ze na het overlijden vaak achter met veel onbeantwoorde vragen. Spijtig, want juist deze laatste gesprekken helpen bij de verwerking van het verlies.’

Hoe gaat het in z’n werk?

Ingrid: ‘Before you leave nodigt uit tot soms een luchtig, soms een ontroerend gesprek. In de app staan honderden vragen over vroeger en over nu, over het leven en over de dood. Je kunt makkelijk met je telefoon naast het bed gaan zitten en af en toe eens een vraag stellen. Het kan om een herinnering gaan (wanneer was je trots op me?), over wat de ander belangrijk vindt (wat is het grootste compliment dat ik je kan geven?), het aanstaande afscheid (hoe kijk je aan tegen palliatieve sedatie*?) of het kan een verzoek zijn (mag ik jouw glimlach vastleggen?). De antwoorden die de zieke geeft, kun je vastleggen in de app. Als tekst, foto, video of stemopname. Zo ontstaat een mooie verzameling warme herinneringen en creëer je tijdens het zorgen ook steeds tijd voor een betekenisvol gesprek.’

* Palliatieve sedatie of terminale sedatie is het toedienen van onder andere slaapmedicatie zoals met name midazolam tijdens de stervensfase van een patiënt als het overlijden binnen een tot twee weken wordt verwacht.

Download Before you leave

De app is gratis te downloaden in de Apple App Store en de Google Play Store, via de website beforeyouleave. Before you leave is ook te volgen op facebook.